Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Software đánh tiếng Việt (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=12067)

arthur_king9 09-21-2006 01:10 PM

Software đánh tiếng Việt
 
Có ai cần software đánh tiếng Việt download cái này dùng thử nhe
http://www.unikey.org/bdownload.php.
Cài đặt software, chuyển đánh tiếng Việt bằng Ctrl Shift hay ALt Z
Chọn internet explorer >View>encoding>Unicode
Software dùng chùa, và tương đối dễ dùng...:D

trieuho 11-17-2012 05:10 AM

thêm 1 trang chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php

HongLoan 11-17-2012 11:52 PM

Cám ơn trieuho đã chia xẻ, software này rất hữu ích


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:45 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.