Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Bia đây bia đây... Zô cái đi.. (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25741)

cafe234567cn 07-27-2012 03:05 AM

Anh Tiêu Dao mà hỏng ra tay mò thì thôi, mò một cái là...nhột liền, hỏng lẽ em phải buột miệng nói ra lời giải chớ... :Flirty:

Sao cái câu dễ như thế mờ lợi không ai đoán đúng hết vậy?

Chị Lỳ cứ nói là "hỏng có hint", hỏng có hint, nó có hint sao hỏng có hint, hint ở trỏng đó.. hint đó, hint đó..

Ái ơi, Ái ơi, :Flirty: em ủng hộ chị bụp câu cuối đó.

Quất nó đi.. chơi nó đi... hốt nó đi, sắc nó luôn đi...

Dô ta...
---

TT_LưuLyTím_TT 07-27-2012 04:43 AM

9/Bia gì nhan sắc dị thường
Màu da nước tóc phải nhường lẫn nhau..

Màu da vàng, nước tóc đen - hông lẽ bia Đại Việt có vàng có đen? :p

Cũng có thể là bia ký hay văn bia :))

cafe234567cn 07-27-2012 05:18 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 166508)
9/Bia gì nhan sắc dị thường
Màu da nước tóc phải nhường lẫn nhau..

Màu da vàng, nước tóc đen - hông lẽ bia Đại Việt có vàng có đen? :p

Cũng có thể là bia ký hay văn bia :))

Chếnh chếnh rồi, nhậu quá, mới 10h sáng VN là đã say rồi các nàng, các chàng ơi ..

Lưu ly ơi hỡi lưu ly
Lời ta chưa nói có gì.. sai không??

Ta chưa vội giải câu đố đâu, nàng suy nghĩ tiếp đi... Nàng nhớ là lời ta không nói thì nàng đừng có nghe...

hô hô hô..
---

TT_LưuLyTím_TT 07-27-2012 05:49 PM

bia mộ trúng 50% dzị bia gì trúng hơn, em mặc áo giáp hay lấy bia chắn đạn ra trước khi giải thích đi :chaynuocmui: :vui101:

cafe234567cn 07-28-2012 04:24 PM

Ủa, còn có 1 câu mà hỏng ai zớt hết ta, hỏng lẽ nó sống dai dữ dậy..

Bia này...ngon mà..

Lỳ ơi lỳ, cần gì phải áo giáp.. Lỳ bắn sao bắn, Lỳ hỏng có súng, có súng chưa chắc biết cách bắn.. sợ gì..
:dzui2:

ĐÀn ông ở đây sao sợ bia dữ dậy ta???
:thua:
---

cafe234567cn 12-05-2014 10:12 AM

Cuối năm 2014 rùi, chị Lỳ với chị Ái dzô hốt câu cuối đê...

:superman:

hí hi.!
---

Sweet_T 12-18-2014 12:19 AM

câu 9: Bia Tập Bắng (target):v14:

cafe234567cn 12-18-2014 02:52 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Sweet_T (Post 184546)
câu 9: Bia Tập Bắng (target):v14:

Hỏng phải Bia tập Bắn đâu anh T ui! :v30:
:nail:

Cận tết rùi ai cũng bận rộn quá hén! Nhứt là chị Lỳ, thôi sẵn tiện chỉ đi luôn rùi thì CF... nói lén một chút..

Mai HỘI nói! :nail:
---

AiTinh 12-19-2014 07:01 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cafe234567cn (Post 184550)
Hỏng phải Bia tập Bắn đâu anh T ui! :v30:
:nail:

Cận tết rùi ai cũng bận rộn quá hén! Nhứt là chị Lỳ, thôi sẵn tiện chỉ đi luôn rùi thì CF... nói lén một chút..

Mai HỘI nói! :nail:
---

hahaha bé cafe...chị ái không biết Mai Hội nói là ai nói...nhưng nhìn tới nhìn lui sao giống.......... Bia nặng "Bịa" quá em ơi...chỉ có nói bịa ra mới nhan sắc dị thường, màu da nước tóc cũng..khác hẳn luôn :laughing::laughing:

cafe234567cn 12-22-2014 10:39 AM

Trích:

9/Bia gì nhan sắc dị thường
Màu da nước tóc phải nhường lẫn nhau..

Màu da vàng, nước tóc đen - hông lẽ bia Đại Việt có vàng có đen? :p
Hí hí..

Đó là bia Đức đó (bia vàng, bia đen đúng rồi), em đâu có nói là chỉ đố bia Đại Việt! :v24:

Hên quá chị Lỳ chưa vô! :v25:

Chị Ái ui, Hội là anh chàng pede trong phin "Để mai tính" đó!

:nail:
---


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:14 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.