Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Làm Quen -Chúc mừng (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Chúc Mừng Năm Mới 2016 ! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28444)

AiTinh 02-07-2016 06:32 AM

Chúc Mừng Năm Mới 2016 !
 

Thay mặt anh chị em trong BDH...


...Thương chúc Anh Chị Em Vina cùng Gia Quyến một

:hoa::hoa:Mùa Xuân mới - Xuân Bính Thân 2016:hoa::hoa:

An Khang, Hạnh Phúc, và Vạn Sự Như Ý !


with love
AT


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:53 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.