Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Hát Cho Nhau Nghe . (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=46)
-   -   Anh Muốn Em Phải Sống Sao (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28185)

TT_LưuLyTím_TT 09-04-2014 02:32 PM

Anh Muốn Em Phải Sống Sao
 
:laugh: nghe tựa đề kinh quóa !

CLick vào Xem

Sis Ái hay anh chị nào xem thử giùm Lỳ link có work không nha. Thanks a bunch !

AiTinh 09-08-2014 04:46 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 183962)
:laugh: nghe tựa đề kinh quóa !

CLick vào Xem

Sis Ái hay anh chị nào xem thử giùm Lỳ link có work không nha. Thanks a bunch !

Work...work áh Lỳ ơi....con gái nhà ai mà hát hay quá chừng, giọng Lỳ vẫn ngọt ngào trong veo...nghe xong tương tư lun gòy cưng...:hoa: :hoa:

GioBui 09-08-2014 06:49 PM

Tuyệt vời lun!!
LLT, anh kô đến mà anh chỉ ở nằm vạ lun à :)

Chờ nghe típ nè! :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:20 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.