Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   General Automobile Discussion (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=211)
-   -   Caravisio Caravan - ôtô căn hộ di động (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27321)

Sweet_T 09-20-2013 11:14 PM

Caravisio Caravan - ôtô căn hộ di động
 
Chiếc caravan của hãng Knaus Tabbert có thể khiến những người ưa thích chủ nghĩa xê dịch không còn quan tâm đến chuyện mua nhà.


Caravan là dòng xe lưu động được thiết kế như căn hộ phục vụ cho những người thích đi đây đó, hoặc yêu cầu công việc phải di chuyển nhiều. Caravan không có động cơ riêng mà được kéo bởi một chiếc xe khác,
thường là dòng SUV.


Trông giống 1 tàu điệ khi nhìn ngang.


Ảnh chụp từ phía trước.
Phía sau khi đóng nấp!


Sưu Tầm


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:30 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.