Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   General Automobile Discussion (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=211)
-   -   1931 Chevrolet Sport Coupe (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25382)

vuongminhthy 05-01-2012 02:48 AM

1931 Chevrolet Sport Coupe
 
Bần tăng muốn mua cái xe nì nhưng người ta không bán, chỉ để làm showcase thui hà :giantoelua:

phải chi có xe nì chạy thì đã quá, giống Jay Gatsby trong The Great Gatspy :chochut: jklúc bần tăng bận rộn chộp mấy cái hình nì thì Anna đi trốn bần tăng, chụp hình xong rùi đi tìm con muốn lòi con mắt, tưởng bị người khác kidnap :teu1: jk

TT_LưuLyTím_TT 05-01-2012 03:45 AM

Chạy xe này giống ông lão áh VMT :laughing15:

Lỳ like toyota mr2 turbo, cute !

vuongminhthy 05-01-2012 03:52 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 161711)
Chạy xe này giống ông lão áh VMT :laughing15:

Lỳ like toyota mr2 turbo, cute !

:chitaycuoi: bần tăng chạy xe coupe đó trông chắc giống Bố Già ha Lỳ?

ps: toyota turbo is cute Lỳ, you drive it ?

TT_LưuLyTím_TT 05-01-2012 04:12 AM

Trích:

Nguyên văn bởi vuongminhthy (Post 161713)
:chitaycuoi: bần tăng chạy xe coupe đó trông chắc giống Bố Già ha Lỳ?

ps: toyota turbo is cute Lỳ, you drive it ?

used to áh. mà giờ Lỳ chạy 2010 Honda odyssey minivan màu silver chở 2 nhóc cho safe hơn hihihi


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:11 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.