Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Flash -Video Clip (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=153)
-   -   Em có yêu anh không? (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27667)

Sweet_T 01-15-2014 04:46 PM

Em có yêu anh không?
 
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

AiTinh 01-16-2014 05:46 AM

hahaha bài hát này so cute... but funny too..cô bé trong cái clip này diễm phúc quá...:laughing: :laughing:

Thanks dear for sharing :hoa:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:16 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.