Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   General Automobile Discussion (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=211)
-   -   Làm xe Bugatti Veyron từ 44 tờ giấy A4 (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25390)

HieusPr86 05-01-2012 02:06 PM

Làm xe Bugatti Veyron từ 44 tờ giấy A4
 
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

quannm89 01-23-2014 02:48 AM

đẹp
đúng là đam mê

giaitri321 02-22-2014 12:06 PM

Công sức bỏ ra rất lớn. ước gì mình có con này :)

kientaoviet 07-28-2014 10:29 AM

Mấy con này nhìn hoành tráng thật ấy


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:31 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.