Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Thơ Liên Khúc (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=118)
-   -   Liên Khúc Nói Dóc (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20165)

TT_LưuLyTím_TT 07-25-2009 04:20 PM

Liên Khúc Nói Dóc
 
Hôm qua đi chợ mua chè
Gặp ông bụng chửa bên hè sắp sanh :laughing15:

le_suongsuong 07-25-2009 05:01 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 132225)
Hôm qua đi chợ mua chè
Gặp ông bụng chửa bên hè sắp sanh :laughing15:

Rủ bồ đi uống nước chanh
Gặp Lưu Ly Tím nên đành ngó lơ.

lehong 07-25-2009 06:00 PM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132227)
Rủ bồ đi uống nước chanh
Gặp Lưu Ly Tím nên đành ngó lơ.

Anh ngồi ngoài cổng đợi chờ
Mà Lưu ly Tím giả vờ thấy đâu ?

le_suongsuong 07-25-2009 06:24 PM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132239)
Anh ngồi ngoài cổng đợi chờ
Mà Lưu ly Tím giả vờ thấy đâu ?

Anh nói nghe thiệt là rầu
Vợ anh đứng đó lấy đâu mà chờ

lehong 07-25-2009 10:06 PM

Trích:

Nguyên văn bởi le_suongsuong (Post 132254)
Anh nói nghe thiệt là rầu
Vợ anh đứng đó lấy đâu mà chờ

Sương Sương lên Net nhả thơ
Vợ anh đứng đó nhưng khờ biết chi !

TT_LưuLyTím_TT 07-26-2009 01:12 AM

Trích:

Nguyên văn bởi lehong (Post 132262)
Sương Sương lên Net nhả thơ
Vợ anh đứng đó nhưng khờ biết chi !

Nói ra Hồng khóc, phân bì
Bạn già trăm tuổi của Lỳ là Sương

vhc08 07-26-2009 01:15 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 132305)
Nói ra Hồng khóc, phân bì
Bạn già trăm tuổi của Lỳ là Sương

Sương là người ta thương
Cả ba cô nương Saođem Lý lỳ

trainhaqueso1 07-26-2009 01:17 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 132305)
Nói ra Hồng khóc, phân bì
Bạn già trăm tuổi của Lỳ là Sương

Trời sinh một cặp Ỳ - ƯƠNG
Miệng to cỡ tiếng quả chuông trên chùa.

hề... hề... hề....

TT_LưuLyTím_TT 07-26-2009 01:19 AM

Trích:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Post 132310)
Trời sinh một cặp Ỳ - ƯƠNG
Miệng to cỡ tiếng quả chuông trên chùa.

hề... hề... hề....


Năm nay hạn hán mất mùa
Trai quê thất nghiệp vô chùa bái sư :laughing:

vhc08 07-26-2009 01:20 AM

Trích:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Post 132310)
Trời sinh một cặp Ỳ - ƯƠNG
Miệng to cỡ tiếng quả chuông trên chùa.

hề... hề... hề....

Mô phật sờ mai con rùa
Miệng ta lẩm bẩm xin bùa dụ em


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:39 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.