Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Song Of The Day (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   Em Của Ngày Hôm Qua (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27940)

Sweet_T 06-11-2014 10:35 AM

Em Của Ngày Hôm Qua
 
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???
Em còn là em?
Em đã khác rồi.
Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?)
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.
Anh không muốn vùi mình trong mơ.
Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao.

Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua.
Uhhhhhhh..
Xin hãy là em của ngày hôm qua.
Uhhhhhhh..
Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.
Uhhhhhhh..
Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức.
Uhhhhhhh..
Chìm đắm vào những lời ca dịu êm thưở nào.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:56 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.