Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Song Of The Day (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   Hoàng Tử Của Lòng Em - Vy Thúy Vân ! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27665)

AiTinh 01-15-2014 07:08 AM

Hoàng Tử Của Lòng Em - Vy Thúy Vân !
 
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Bài này nghe hoài mấy năm nay vẫn thấy hay và cute ! :laughing:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:12 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.