Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   đố mọi người na.. (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=15086)

bkool 02-24-2008 10:29 AM

đố mọi người na..
 
hi! mình là lính mới.... dzô đây bon chen chơi cho dzui.. :).... mình có câu đố này cho mọi người na..

có 2 người cha, 2 người con. Mỗi người cần 1 con cá để ăn.... nhưng mà có 3 con cá thôi.... hỏi làm thía nào mà môĩ ngươì có đúng 1 con cá để ăn?????

heheheeeee......

bkool 02-27-2008 11:11 AM

hixhix.... sao hổng có ai dzô trả lời dzậy nè... :(

NhongNhong 02-27-2008 12:50 PM

Sẽ có 1 người con có hiếu sẽ nhường cho cha ăn phải hok?

HoangHon 02-28-2008 02:51 AM

ông nội, cha, con

bkool 02-28-2008 04:37 AM

Trích:

Nguyên văn bởi NhongNhong (Post 109728)
Sẽ có 1 người con có hiếu sẽ nhường cho cha ăn phải hok?

hihi..... thời buổi này ít người co hiếu dzậy lém... :D dzí lại thằng con đó ham ăn lém... thiếu điều ba nó fai nhường cho nó ăn ah'....

bkool 02-28-2008 04:39 AM

Trích:

Nguyên văn bởi HoangHon (Post 109746)
ông nội, cha, con

híhi'.... Hoang Hon thông minh we' ;) đúng rồi ah'... :)
.. mình làm wen ha HH :)

bayho 03-10-2008 04:01 PM

Thỉ chỉ có 3 người thôi, đó là ông nội , cha và con thì là có 2 cha và 2 con đọ hwe hehehehe.
Thân chào


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:34 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.