Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Chữ gì dễ như ăn đồ Mễ lolzz (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27374)

TT_LưuLyTím_TT 10-11-2013 09:56 PM

Chữ gì dễ như ăn đồ Mễ lolzz
 
Khúc đầu nhìn thấy khói nhang
Cổ lìa phủi dấu hai bàn chạm hoa
Mình đuôi thêm với lại da
Lúc đau lớn nhỏ trẻ già hay kêu
Không huyền hồn lạc phách xiêu
Có huyền chức phận ít nhiều ngang cha

Chữ gì là chữ Chính trong 5 đáp án?
Hint :
Câu 1 - 1 đáp án
Câu 2 - 1 đáp án
Câu 3 + 4 - 1 đáp án
Câu 5 - 1 đáp án
Câu 6 - 1 đáp án

AiTinh 10-12-2013 04:21 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179785)
Khúc đầu nhìn thấy khói nhang
Cổ lìa phủi dấu hai bàn chạm hoa
Mình đuôi thêm với lại da
Lúc đau lớn nhỏ trẻ già hay kêu
Không huyền hồn lạc phách xiêu
Có huyền chức phận ít nhiều ngang cha

Chữ gì là chữ Chính trong 5 đáp án?
Hint :
Câu 1 - 1 đáp án
Câu 2 - 1 đáp án
Câu 3 + 4 - 1 đáp án
Câu 5 - 1 đáp án
Câu 6 - 1 đáp án

Lỳ đố khó quá hà........câu 1 không hiểu luôn Lỳ ơi....., đoán đại nè, không biết có trúng được chữ nào không??:nail: không trúng thì trật.......:laughing:

Khúc đầu nhìn thấy khói nhang --->??? mảy

Cổ lìa phủi dấu hai bàn chạm hoa ---> may

Mình đuôi thêm với lại da
Lúc đau lớn nhỏ trẻ già hay kêu ---> ay da

Không huyền hồn lạc phách xiêu ---> thây

Có huyền chức phận ít nhiều ngang cha ---> thầy

Chữ chính là chữ Mảy !!! Còn nếu không thì âm chính là "ay"

Úm ba la.....Lỳ cho trúng đại 1 chữ đi cưng :golf:

TT_LưuLyTím_TT 10-12-2013 11:46 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 179795)
Lỳ đố khó quá hà........câu 1 không hiểu luôn Lỳ ơi....., đoán đại nè, không biết có trúng được chữ nào không??:nail: không trúng thì trật.......:laughing:

Khúc đầu nhìn thấy khói nhang --->??? mảy

Cổ lìa phủi dấu hai bàn chạm hoa ---> may

Mình đuôi thêm với lại da
Lúc đau lớn nhỏ trẻ già hay kêu ---> ay da

Không huyền hồn lạc phách xiêu ---> thây

Có huyền chức phận ít nhiều ngang cha ---> thầy

Chữ chính là chữ Mảy !!! Còn nếu không thì âm chính là "ay"

Úm ba la.....Lỳ cho trúng đại 1 chữ đi cưng :golf:Dạ chữ chính là Thầy
Đáp án từng câu :
1 = Th (thờ cúng )
2 cổ lìa phủi dấu, lấy đi h và dấu = tay , bàn - tay , hoa - tay :laughing:
3+4= ay da
5= Thây
6= thầy (chức phận ngang cha)

Em nghĩ đoán ra chữ thầy là mấy câu kia không có khó, chắc sis Ái đoán mí câu đầu trước nên nên bị em dụ đi lạc đường xí xí :v7: :laughing:

AiTinh 10-12-2013 02:48 PM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179800)
Dạ chữ chính là Thầy
Đáp án từng câu :
1 = Th (thờ cúng )
2 cổ lìa phủi dấu, lấy đi h và dấu = tay , bàn - tay , hoa - tay :laughing:
3+4= ay da
5= Thây
6= thầy (chức phận ngang cha)

Em nghĩ đoán ra chữ thầy là mấy câu kia không có khó, chắc sis Ái đoán mí câu đầu trước nên nên bị em dụ đi lạc đường xí xí :v7: :laughing:

hihihi Lỳ.........Lỳ dụ.....khị...quá nha cưng :laughing:

Lúc đầu ái cũng nghĩ chữ thứ 2 là tay (hai bàn tay).....nhưng vì chữ thứ nhất khó hiểu quá đã có nghĩ qua thờ cúng, chùa, miếu tùm lum..nhưng lại mò không ra, vì chữ "mả" nên mới đoán chữ thứ 2 là "may"....vì mình bị dụ một khúc lận...với lại không nghĩ đến Lỳ lấy ý của "th" là thờ cúng...vì cái này thuộc về mẹo nhiều hơn chứ nếu chính xác "th" không thành ra một chữ nguyên độc lập nên ái nghĩ hoài không ra......! Vì Lỳ hay đố cắt cớ quá...làm tóc ái bị bạc thêm mấy cọng gòy cưng :v7:...bắt đền...bắt đền :laughing:

TT_LưuLyTím_TT 10-12-2013 02:58 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 179801)
hihihi Lỳ.........Lỳ dụ.....khị...quá nha cưng :laughing:

Lúc đầu ái cũng nghĩ chữ thứ 2 là tay (hai bàn tay).....nhưng vì chữ thứ nhất khó hiểu quá đã có nghĩ qua thờ cúng, chùa, miếu tùm lum..nhưng lại mò không ra, vì chữ "mả" nên mới đoán chữ thứ 2 là "may"....vì mình bị dụ một khúc lận...với lại không nghĩ đến Lỳ lấy ý của "th" là thờ cúng...vì cái này thuộc về mẹo nhiều hơn chứ nếu chính xác "th" không thành ra một chữ nguyên độc lập nên ái nghĩ hoài không ra......! Vì Lỳ hay đố cắt cớ quá...làm tóc ái bị bạc thêm mấy cọng gòy cưng :v7:...bắt đền...bắt đền :laughing:

Bị gì em tìm không ra cái gì " khó " để mà đố sis Ái với Thầy AH, and Uncle T nên em phá xí :laughing: muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 1 cái thiệt dài đền cho sis Ái nha :laughing:

AiTinh 10-13-2013 04:29 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179802)
Bị gì em tìm không ra cái gì " khó " để mà đố sis Ái với Thầy AH, and Uncle T nên em phá xí :laughing: muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 1 cái thiệt dài đền cho sis Ái nha :laughing:

Hihihi.......nhờ nhõng nhẽo.....mè nheo dzí Lỳ nên..........Lỳ chịu không thấu.......đền một cái muahzzzzzzzzzzz thiệt dài...đã quá..:vui104: :loveme:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:48 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.