Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Đồng gì? (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27362)

TT_LưuLyTím_TT 10-05-2013 03:28 AM

Đồng gì?
 
1)Đồng gì nhìn tưởng trái cây
Có đắng có ngọt người hay chia cùng? ____ ____ ____ ____


2)Đồng gì thiếu dưới hụt trên
Gần lưng đất trống mình ên lạc loài? ____ ____ ____ ____
Hint : 4 chữ :woohoo2:

AiTinh 10-08-2013 05:02 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179664)
1)Đồng gì nhìn tưởng trái cây
Có đắng có ngọt người hay chia cùng? ____ ____ ____ ____


2)Đồng gì thiếu dưới hụt trên
Gần lưng đất trống mình ên lạc loài? ____ ____ ____ ____
Hint : 4 chữ :woohoo2:

Hmmm.......chưa hiểu mấy........nhưng trả lời đại Lỳ ơi :laughing::

1. Đồng cam cộng khổ
2. Đồng khô cỏ cháy / Đồng hoang cỏ cháy

TT_LưuLyTím_TT 10-08-2013 08:29 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 179703)
Hmmm.......chưa hiểu mấy........nhưng trả lời đại Lỳ ơi :laughing::

1. Đồng cam cộng khổ
2. Đồng khô cỏ cháy / Đồng hoang cỏ cháy

Dạ câu 1 đúng òy, câu 2 mém mém òy sis Ái ơi , đồng.... gì gần lưng í í í hint :laughing:

AiHoa 10-09-2013 12:54 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179664)


2)Đồng gì thiếu dưới hụt trên
Gần lưng đất trống mình ên lạc loài? ____ ____ ____ ____
Hint : 4 chữ :woohoo2:


Đồng không mông quạnh!

TT_LưuLyTím_TT 10-09-2013 03:05 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa (Post 179721)

Đồng không mông quạnh!

:daonong: nhưng thấy thầy yêu bông nên cũng ráng tặng một bó giải nhất đốt tiệm thiên hạ :v32: Hèn chi sis Ái gọi Thầy là Ái Hỏa - love fire :tongue out 1: :nail:

AiTinh 10-09-2013 04:56 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 179724)
:daonong: nhưng thấy thầy yêu bông nên cũng ráng tặng một bó giải nhất đốt tiệm thiên hạ :v32: Hèn chi sis Ái gọi Thầy là Ái Hỏa - love fire :tongue out 1: :nail:

Lỳ phải bắt Thầy đền...................mấy cái nhà lầu xe hơi mí được áh cưng :laughing:

AiHoa 10-09-2013 06:39 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 179732)
Lỳ phải bắt Thầy đền...................mấy cái nhà lầu xe hơi mí được áh cưng :laughing:


Ái Hoa thì chỉ có nước tưới hoa thui, lấy đâu ra nhà lầu xe hơi mà đền?
:v3:

minhdangac 06-06-2014 03:30 AM

Đồng tiền và đồng bạc đúng không? đố hay đo.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:21 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.