Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Làm Quen -Chúc mừng (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Welcome huynh Viễn Phương to Vina forums (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27693)

TT_LưuLyTím_TT 02-05-2014 05:13 AM

Welcome huynh Viễn Phương to Vina forums
 
:welcome: huynh Viễn Phương to Vinagames Forums :hoa:
Chúc huynh sáng tác dồi dào và thật nhiều niềm vui & hạnh phúc nơi này :hoa:

AiTinh 02-05-2014 05:19 AM

Theo chân của Lỳ yêu.....chào đón huynh Viễn Phương to Vina forum :hoa:

Chúc huynh sinh hoạt vui vẻ cùng anh chị em trong diễn đàn và sáng tác nhiều thơ hay :hoa:

ái đã mở cái topic riêng cho huynh rồi, mời huynh tự nhiên vào để post thơ nhá huynh:

http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27692

Viễn Phương 02-06-2014 02:07 AM

Mến chào LưuLyTím , AiTinh.
VP Cảm ơn LưuLyTím và AiTinh nhiều lắm
Chúc vui khỏe Bình an và hạnh phúc.
VP

VietDoll 02-07-2014 03:42 AM

Dạ chào sư bá Vien Phương (vì thấy chị Lì và chị Ái gọi là huynh nên VD nhỏ nên phải gọi là sư bá :)) tới diễn đàn vinagames.. chúc sư bá vui vẻ trong diễn đàn :)

Viễn Phương 02-07-2014 03:34 PM

Cảm ơn VietDoll chào đón VP
Chúc vui khỏe


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:20 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.