Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Góc Thành Viên (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Shout Box (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=26975)

TT_LưuLyTím_TT 07-19-2013 03:15 AM

Shout Box
 
Shout Box đã được dời xuống phía dưới forum. Có lẽ chỉ tạm thời để tránh bớt một vài thành viên quậy phá trong forums chúng ta.
Các bạn thành viên mới và cũ chịu khó scroll xuống nhé.
Chúc mọi người 888 và nhắn tin vui vẻ !

TT_LưuLyTím_TT 07-20-2013 08:46 PM

Back on top now.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:15 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.