Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Đố chơi (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=14384)

yeuem_4ever 09-27-2007 07:07 PM

Đố chơi
 
1, Ao sâu nước đục lờ đờ,
có hai thằng bé chạy cờ giữa ao

là gì?

2, Bất ngôn nhi tín, bất nộ như uy
tam niên nhất thực, tư nhiên phì

là gì?

TT_LưuLyTím_TT 09-28-2007 01:06 AM

1 - sao giống đôi đủa dzạ?
2 - cái gì ăn 3 năm 1 lần mà phì ta?! <<< chờ gát chưn lên bắp vế suy nghĩ rồi trả lời nha. YEFE đố câu này hay & khó , dzị đoán mới đã ihihihi. Post thêm câu đố khó khó như vậy nữa cho bà con suy nghĩ nát óc chơi nghen YEFE.

yeuem_4ever 09-28-2007 09:44 AM

wow TT gioi wa' vay ta
câu 1 trả lời đúng rồi

tooLate 10-19-2007 02:44 PM

2, Tượng Phật ???


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:48 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.