Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   CLB Thơ Đối Đáp (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Thân Chúc Anh Chị Em trong nhóm Mài Mực ! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27676)

AiTinh 01-17-2014 01:28 AM

Thân Chúc Anh Chị Em trong nhóm Mài Mực !
 
ái xin thay mặt anh chị em trong BDH thân chúc các huynh, đệ, tỉ, muội trong nhóm Mài Mực....cùng gia quyến...

Mùa Xuân mới nở trăm hoa
Nơi nơi hạnh phúc muôn nhà ấm êm
Tiền tài lộc phước ân thêm
May lành vạn sự vui niềm đón xuân !


AT

TT_LưuLyTím_TT 01-18-2014 04:05 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 181513)
ái xin thay mặt anh chị em trong BDH thân chúc các huynh, đệ, tỉ, muội trong nhóm Mài Mực....cùng gia quyến...

Mùa Xuân mới nở trăm hoa
Nơi nơi hạnh phúc muôn nhà ấm êm
Tiền tài lộc phước ân thêm
May lành vạn sự vui niềm đón xuân !


AT

Em cũng ké thương chúc sis Ái và ACE Thi Sĩ đón tết thật vui bên gia đình và vạn sự như ý, sáng tác dồi dào nha ! :hoa:
Love and hugs

AiTinh 01-18-2014 05:05 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 181543)
Em cũng ké thương chúc sis Ái và ACE Thi Sĩ đón tết thật vui bên gia đình và vạn sự như ý, sáng tác dồi dào nha ! :hoa:
Love and hugs

Muahzzzzzzzzz Lỳ..........thấy Lỳ mừng quá.....nhớ cưng quá xá....! sis ái thương chúc Lỳ cùng gia đình một mùa xuân an vui, hạnh phúc...with my love and hugs........muahzzzzzzzzzzzz cưng :hoa:

sis ái


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:08 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.