Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Tủ Sách Văn Học (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Công Bằng (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28552)

lyquochoang 12-22-2018 02:13 AM

Công Bằng
 
Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. _ Bill Gates.

Cuộc sống luôn công bằng,hãy tập quen dần với điều đó. _Vô Danh.

(trong vũ trụ có Luật Nhân Quả,hễ có nhân ắt có quả,đẹp xấu,giàu nghèo,vinh nhục,tự mình làm tự mình chịu,không phải trời cho hay trời lấy của mình)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:22 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.