View Single Post
  #12  
Old 10-02-2021, 02:36 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,704
Default

TRAN 2

SPA D1

Atletico Madrid vs Barcelona

START: Fri Oct 01 09:50 PM CST 2021 (~09:50 AM ngày 02 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Sat Oct 02 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 03 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 1.93 3.35 3.95 tức là :

A.Madrid win : 1.93

2 teams draw : 3.35

Barcelona win : 3.95

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Atletico Madrid 2 - 0 Barcelona

# BET2: nick outcome game amount
BET2: a_a_a_a draw tienlen 20000000 => if win: +63650000
BET2: acura_mdx barcelona xep 100000 => if win: +395000
BET2: anhkhotx barcelona domino 2124400 => if win: +8391380
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: baole a.madrid tienlen 20000000 => if win: +38600000
BET2: benny125 a.madrid lottery 100000 => if win: +193000
BET2: boconchoxom draw phom 20000000 => if win: +63650000
BET2: bom_hengio barcelona xep 100000 => if win: +395000
BET2: bonplban draw domino 970000 => if win: +3249500
BET2: bungbuditteo barcelona domino 4000000 => if win: +15800000
BET2: bupbebihu barcelona chinesepoker 4000000 => if win: +15800000
BET2: calamari a.madrid phom 7100000 => if win: +13703000
BET2: caothienkim_ draw lottery 2000000 => if win: +6365000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: cat_72 a.madrid phom 2900000 => if win: +5597000
BET2: cat_bui barcelona tusac 20000000 => if win: +79000000
BET2: chemheo draw tienlen 20000000 => if win: +63650000
BET2: daotachaihoa barcelona lottery 4000000 => if win: +15800000
BET2: dbuon_langle barcelona lottery 1000000 => if win: +3950000
BET2: dem7ngay3 draw tienlen 20000000 => if win: +63650000
BET2: dieulan barcelona chinesepoker 10000000 => if win: +39500000
BET2: doccocaubai barcelona domino 4000000 => if win: +15800000
BET2: doivothuong barcelona chinesepoker 1700000 => if win: +6715000
BET2: donovan1975 barcelona paigow 5400000 => if win: +21330000
BET2: donovan_1975 draw lottery 1950974 => if win: +6535762
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6090906
BET2: emkhotx barcelona chinesepoker 9333000 => if win: +36865350
BET2: ethan76 barcelona tienlen 20000000 => if win: +79000000
BET2: exit draw tienlen 20000000 => if win: +67000000
BET2: galangtinhxu draw xep 1000000 => if win: +3350000
BET2: giachanhnhu a.madrid phom 20000000 => if win: +38600000
BET2: hac_bip_ draw catte 1000000 => if win: +3350000
BET2: haiauphixu a.madrid chinesepoker 20000000 => if win: +38600000
BET2: hailua555 draw tienlen 1000000 => if win: +3350000
BET2: halimeda a.madrid xep 2000000 => if win: +3860000
BET2: hanlengan draw domino 20000000 => if win: +63650000
BET2: hanoi2000 a.madrid chan 1000000 => if win: +1930000
BET2: heonaileocay barcelona lottery 4000000 => if win: +15800000
BET2: heyyou a.madrid bigtwo 3668598 => if win: +7080394
BET2: hoabuoi draw lottery 5818936 => if win: +19493435
BET2: hoai_yeu draw lottery 1507769 => if win: +5051026
BET2: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +47737500
BET2: hoaithuong77 draw tienlen 15000000 => if win: +50250000
BET2: hoaiyeu draw lottery 738333 => if win: +2473415
BET2: hoaluuly67 draw phom 5000000 => if win: +15912500
BET2: kamasutra barcelona lottery 2000000 => if win: +7900000
BET2: kevin a.madrid phom 7700000 => if win: +14861000
BET2: khachsan8sao draw chan 15000000 => if win: +50250000
BET2: ku draw tusac 19711146 => if win: +62730722
BET2: l268 draw xep 1840694 => if win: +5858008
BET2: lang_nhin barcelona lottery 1000000 => if win: +3950000
BET2: langtu_ a.madrid tusac 10000000 => if win: +19300000
BET2: lilom a.madrid xito 12000000 => if win: +23160000
BET2: lkbangtam a.madrid tienlen 20000000 => if win: +38600000
BET2: lol draw tusac 5150159 => if win: +16390381
BET2: longtu09 draw lottery 5860000 => if win: +18649450
BET2: masieu a.madrid phom 4900000 => if win: +9457000
BET2: mattroimoc a.madrid domino 12000000 => if win: +23160000
BET2: meiu_iuiu draw phom 17000000 => if win: +56950000
BET2: michuacay barcelona blackjack 100000 => if win: +395000
BET2: minh0n barcelona lottery 4000000 => if win: +15800000
BET2: monaco a.madrid phom 5100000 => if win: +9843000
BET2: mong_mo barcelona lottery 1000000 => if win: +3950000
BET2: mua_chieu08 a.madrid lottery 2612170 => if win: +5041488
BET2: muachieu08 a.madrid xep 8754630 => if win: +16896435
BET2: mytam draw lottery 5818936 => if win: +19493435
BET2: n10tv draw domino 2246554 => if win: +7149658
BET2: nevada a.madrid tusac 2700000 => if win: +5211000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3350000
BET2: nguoi_doi barcelona lottery 1000000 => if win: +3950000
BET2: nhatkiem draw domino 40000 => if win: +134000
BET2: oeoeoe barcelona tienlen 3000000 => if win: +11257500
BET2: oh_yes_aaa barcelona tusac 1000000 => if win: +3950000
BET2: onithanh barcelona phom 4000000 => if win: +15800000
BET2: oooviai draw tienlen 20000000 => if win: +63650000
BET2: psg_fr a.madrid domino 20000000 => if win: +38600000
BET2: quat_ba_tieu barcelona domino 4000000 => if win: +15800000
BET2: que_lam draw lottery 2560031 => if win: +8576103
BET2: rinh a.madrid domino 2000000 => if win: +3860000
BET2: roisedivedau draw tienlen 20000000 => if win: +63650000
BET2: saigonnew barcelona xep 100000 => if win: +395000
BET2: saigontoday barcelona xep 100000 => if win: +395000
BET2: sailamcuaem a.madrid tienlen 6600000 => if win: +12738000
BET2: sailamhoihan a.madrid xep 20000000 => if win: +38600000
BET2: sashimi a.madrid phom 4300000 => if win: +8299000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +63650000
BET2: satthuhaihoa barcelona phom 4000000 => if win: +15800000
BET2: saurieng_ draw lottery 2000000 => if win: +6700000
BET2: sayonara a.madrid phom 6200000 => if win: +11966000
BET2: selfie a.madrid phom 17400000 => if win: +33582000
BET2: seven a.madrid phom 20000000 => if win: +38600000
BET2: shakur barcelona tienlen 20000000 => if win: +75050000
BET2: soulofwolf barcelona domino 100000 => if win: +395000
BET2: stevenluong1 draw catte 1000000 => if win: +3350000
BET2: sun_em_2901 barcelona lottery 4000000 => if win: +15800000
BET2: suoibac draw lottery 3151617 => if win: +10557916
BET2: suoicat draw lottery 2994083 => if win: +10030178
BET2: suoihoa draw lottery 3162569 => if win: +10594606
BET2: suoimay draw lottery 2989029 => if win: +10013247
BET2: suoimo draw lottery 2987344 => if win: +10007602
BET2: suoingoc draw lottery 2987344 => if win: +10007602
BET2: suoivang draw lottery 2990714 => if win: +10018891
BET2: taco a.madrid xep 4200000 => if win: +8106000
BET2: tango a.madrid phom 3000000 => if win: +5790000
BET2: thanform barcelona phom 20000000 => if win: +79000000
BET2: thanh_tuan87 draw chinesepoker 15000000 => if win: +50250000
BET2: thanhlu_ayeu draw lottery 5830491 => if win: +19532144
BET2: thanhng5 barcelona phom 1000000 => if win: +3950000
BET2: thanhthanh35 barcelona lottery 1700000 => if win: +6715000
BET2: the_moon barcelona domino 4000000 => if win: +15800000
BET2: the_sun_2908 barcelona lottery 4000000 => if win: +15800000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3350000
BET2: thuynhi05 barcelona domino 19417792 => if win: +72865264
BET2: tiende_lamji barcelona chan 20000000 => if win: +75050000
BET2: tinhbuon_ barcelona paigow 8000000 => if win: +31600000
BET2: tinhkhoi a.madrid blackjack 4300000 => if win: +8299000
BET2: tinhthuong2 barcelona lottery 1000000 => if win: +3950000
BET2: toivan_nho draw paigow 888888 => if win: +2977774
BET2: trai72 a.madrid tienlen 20000000 => if win: +38600000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: trang_thanh barcelona phom 2000000 => if win: +7900000
BET2: tranthirinh a.madrid domino 2000000 => if win: +3860000
BET2: trentayem123 barcelona chan 20000000 => if win: +75050000
BET2: trieu_minh draw tienlen 2000363 => if win: +6701216
BET2: truonglao draw phom 10000000 => if win: +33500000
BET2: tthuonglan a.madrid phom 20000000 => if win: +38600000
BET2: unchance a.madrid xep 10000000 => if win: +19300000
BET2: venhadicon draw tienlen 3001077 => if win: +9550927
BET2: villa_viahe barcelona xep 100000 => if win: +395000
BET2: wasabi a.madrid phom 20000000 => if win: +38600000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +335000
BET2: wrxt4cy barcelona domino 4000000 => if win: +15010000
BET2: xa_xatham a.madrid blackjack 3000000 => if win: +5790000
BET2: yolo a.madrid xep 3600000 => if win: +6948000
BET2: yunyun a.madrid tienlen 6000000 => if win: +11580000
BET2: z_cobra_z barcelona lottery 1000000 => if win: +3950000

Number of bets: 136
Last modified on 2021/10/02 13:28 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is a.madrid. Winning amounts credited to: seven unchance yunyun tango xa_xatham halimeda mua_chieu08 lkbangtam hanoi2000 muachieu08 wasabi mattroimoc selfie trai72 tranthirinh tthuonglan monaco kevin tinhkhoi cat_72 rinh sailamcuaem langtu_ heyyou giachanhnhu psg_fr calamari ...
<1>***<12> ...yolo baole masieu lilom sayonara taco haiauphixu sailamhoihan benny125 sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-04-2021 lúc 12:34 AM.