View Single Post
  #13  
Old 10-04-2021, 01:31 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,884
Default

TRAN 1

ENG U23

Reading U23 vs Birmingham U23

START:Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Mon Oct 04 01:00 PM CST 2021 (~01:00 AM ngày 05 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.5 3.6 2.3 tức là :

Reading U23 win : 2.5

2 teams draw : 3.6

Birmingham U23 win : 2.3

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Reading U23 1-1 Birmingham U23

BET: a_a_a_a reading.u23 tienlen 20000000 => if win: +47500000
BET: acura_mdx draw xep 100000 => if win: +360000
BET: anhkhotx reading.u23 xep 1682662 => if win: +4206655
BET: baole draw tienlen 12616630 => if win: +43148874
BET: benny125 birmingham.u23 lottery 100000 => if win: +229999
BET: bom_hengio draw xep 100000 => if win: +360000
BET: bonplban draw tienlen 940259 => if win: +3384932
BET: bungbuditteo draw domino 4049948 => if win: +13850822
BET: bupbebihu draw chinesepoker 4295500 => if win: +14690610
BET: calamari reading.u23 phom 7000000 => if win: +16625000
BET: cat_72 draw tusac 5000000 => if win: +17100000
BET: chemheo reading.u23 tienlen 20000000 => if win: +50000000
BET: daotachaihoa draw lottery 4176250 => if win: +14282775
BET: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: dem7ngay3 draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: dieulan draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: doccocaubai draw domino 4437500 => if win: +15176250
BET: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: donaldtrump2 draw lottery 3600000 => if win: +12312000
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6218179
BET: emkhotx reading.u23 chinesepoker 8145830 => if win: +20364575
BET: ethan76 birmingham.u23 tienlen 20000000 => if win: +46000000
BET: f_117 draw tusac 10000000 => if win: +34200000
BET: galangbuon74 draw tusac 4000000 => if win: +13680000
BET: hac_bip_ draw catte 2000000 => if win: +7200000
BET: hailua555 draw paigow 1000000 => if win: +3600000
BET: halimeda reading.u23 xep 2000000 => if win: +5000000
BET: hankedoida birmingham.u23 tusac 4026807 => if win: +9261656
BET: hanlengan draw domino 20000000 => if win: +68400000
BET: heonaileocay draw lottery 4217500 => if win: +14423850
BET: heyyou draw bigtwo 2696887 => if win: +9223353
BET: hnkm draw tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET: hoaithuong draw tienlen 17000000 => if win: +58140000
BET: hoaithuong77 reading.u23 tienlen 20000000 => if win: +50000000
BET: hoaiyeu draw lottery 2145589 => if win: +7337914
BET: hoaluuly67 reading.u23 phom 10000000 => if win: +23750000
BET: iphone11 reading.u23 tienlen 2000000 => if win: +5000000
BET: johnnyvan reading.u23 domino 8000000 => if win: +20000000
BET: kamasutra draw lottery 3450000 => if win: +11799000
BET: kevin reading.u23 phom 7600000 => if win: +18050000
BET: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: lilom reading.u23 xito 11800000 => if win: +28025000
BET: lkbangtam reading.u23 tienlen 20000000 => if win: +47500000
BET: longtu09 draw lottery 6580000 => if win: +22503600
BET: masieu reading.u23 phom 4900000 => if win: +11637500
BET: minh0n draw lottery 4017500 => if win: +13739850
BET: monaco reading.u23 phom 3800000 => if win: +9025000
BET: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: mua_chieu08 reading.u23 lottery 2135886 => if win: +5072729
BET: mua_nuoc_lu reading.u23 domino 10000000 => if win: +23750000
BET: my_tuyet reading.u23 xep 4672616 => if win: +11097463
BET: nevada reading.u23 tusac 3100000 => if win: +7362500
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: oeoeoe draw phom 2700000 => if win: +9234000
BET: oh_yes_aaa draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: onithanh draw phom 4043500 => if win: +13828770
BET: oooviai reading.u23 tienlen 20000000 => if win: +50000000
BET: phungquan birmingham.u23 lottery 100000 => if win: +229999
BET: phuocngoc748 reading.u23 domino 20000000 => if win: +50000000
BET: quat_ba_tieu draw domino 4250856 => if win: +14537927
BET: que_lam reading.u23 paigow 5680369 => if win: +14200922
BET: roisedivedau draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: saigonnew draw xep 100000 => if win: +360000
BET: saigontoday draw xep 100000 => if win: +360000
BET: sailamcuaem draw paigow 5000000 => if win: +17100000
BET: sashimi reading.u23 phom 4400000 => if win: +10450000
BET: satan draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: satthuhaihoa draw phom 4080541 => if win: +13955450
BET: sayonara reading.u23 phom 4000000 => if win: +9500000
BET: selfie reading.u23 phom 20000000 => if win: +47500000
BET: seven reading.u23 phom 20000000 => if win: +47500000
BET: shakur reading.u23 domino 18933750 => if win: +47334375
BET: sotaumc565 draw xep 728285 => if win: +2621826
BET: stevenluong1 draw tusac 791577 => if win: +2849677
BET: sun_em_2901 draw lottery 4002500 => if win: +13688550
BET: taco reading.u23 xep 4300000 => if win: +10212500
BET: tango reading.u23 phom 3300000 => if win: +7837500
BET: tet2015 birmingham.u23 xep 1000000 => if win: +2300000
BET: tet2016 birmingham.u23 lottery 862633 => if win: +1984055
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3600000
BET: thanhthanh35 draw lottery 3302187 => if win: +11293479
BET: the_moon draw domino 4437500 => if win: +15176250
BET: the_sun_2908 draw lottery 4037500 => if win: +13808250
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: thuynhi05 draw domino 20000000 => if win: +68400000
BET: tiende_lamji draw chan 20000000 => if win: +68400000
BET: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: tinhkhoi reading.u23 blackjack 4400000 => if win: +10450000
BET: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET: toivan_nho draw paigow 888888 => if win: +3199996
BET: tomato draw tienlen 5000000 => if win: +17100000
BET: trai72 draw tienlen 9999999 => if win: +34199996
BET: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3600000
BET: trentayem123 draw chan 20000000 => if win: +68400000
BET: trieu_minh reading.u23 tienlen 2134023 => if win: +5335057
BET: truonglao reading.u23 phom 20000000 => if win: +50000000
BET: tthuonglan reading.u23 phom 20000000 => if win: +47500000
BET: van_nhi draw domino 2000000 => if win: +6840000
BET: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +17100000
BET: villa_viahe draw xep 100000 => if win: +360000
BET: vodanh81 draw chinesepoker 1650000 => if win: +5643000
BET: wasabi reading.u23 phom 20000000 => if win: +50000000
BET: wrxt4cy reading.u23 tienlen 12617090 => if win: +31542725
BET: xa_xatham draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET: yeutoilannua reading.u23 tusac 5705600 => if win: +13550800
BET: yolo reading.u23 xep 2800000 => if win: +6650000
BET: yunyun draw phom 3333333 => if win: +11399998
BET: z_cobra_z draw tusac 973342 => if win: +3504031

Number of bets: 109
Last modified on 2021/10/04 12:46 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: kamasutra heonaileocay the_moon minh0n saigonnew bonplban vietphu80 doivothuong trentayem123 yunyun xa_xatham hailua555 hanlengan nguoi_doi saigontoday dbuon_langle stevenluong1 acura_mdx doccocaubai lang_nhin thuynhi05 trang_thanh hoaithuong ...
<1>***<12> ...satan the_sun_2908 trai72 vodanh81 satthuhaihoa toivan_nho tiende_lamji f_117 cat_72 z_cobra_z oh_yes_aaa sailamcuaem tinhthuong2 heyyou oeoeoe bungbuditteo donaldtrump2 hnkm onithanh sun_em_2901 dieulan quat_ba_tieu baole roisedivedau hac_bip_ thientri dem7ngay3 galangbuon74 em_ngheo longtu09 van_nhi ...
<1>***<12> ...sotaumc565 mong_mo daotachaihoa tinhbuon_ bom_hengio hoaiyeu tomato villa_viahe thanhng5 nguluc thanhthanh35 bupbebihu.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-05-2021 lúc 04:55 AM.