View Single Post
  #882  
Old 08-13-2022, 01:11 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,876
Default

TRAN 1

Eng Premier

Aston Villa vs Everton

START: Sun Jan 00 00:00 AM CST 0000 (~00:00 AM ngày 00 tháng 00 năm 0000 VN)
END: Sat August 13 06:30 AM CST 2022 (~06:30 PM ngày 13 tháng 08 năm 2022 VN)

Tỷ lệ bet: 1.8 3.5 4.75 tức là :

Aston Villa win : 1.8

2 teams draw : 3.5

Everton win : 4.75

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

các bạn vui vẻ và may mắn


Aston Villa 2-1 Everton

BET: acura_mdx everton tienlen 100000 => if win: +475000
BET: amazon astonvilla phom 20000000 => if win: +36000000
BET: an0nym0us everton tienlen 12097099 => if win: +54588159
BET: anhkhotx everton domino 1769264 => if win: +7983803
BET: apache astonvilla lottery 5210000 => if win: +9378000
BET: atlanta123 everton xep 5000000 => if win: +22562500
BET: atlanta321 everton domino 4127333 => if win: +18624590
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +350000
BET: bakhia draw tienlen 10000000 => if win: +35000000
BET: baole draw tienlen 20000000 => if win: +70000000
BET: binh_thanh21 everton tienlen 100000 => if win: +475000
BET: bom_hengio everton tienlen 100000 => if win: +475000
BET: bongsen everton domino 2000000 => if win: +9025000
BET: bowser astonvilla tienlen 2824000 => if win: +5083200
BET: camly everton tienlen 20000000 => if win: +90250000
BET: camly1 everton tienlen 4210526 => if win: +18999998
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +350000
BET: casino_ao everton tienlen 6657631 => if win: +30042559
BET: chemtour123 draw xep 20000000 => if win: +70000000
BET: chimene everton xep 4604033 => if win: +20775698
BET: cmty draw phom 20000000 => if win: +70000000
BET: cobebacky everton catte 20000000 => if win: +90250000
BET: cohon astonvilla phom 2538000 => if win: +4568400
BET: con__dau astonvilla domino 100000 => if win: +180000
BET: condaynoinho everton xep 8267043 => if win: +37305031
BET: dalat everton tienlen 6239673 => if win: +28156524
BET: dalatquetoi everton tienlen 5297824 => if win: +23906430
BET: daole_212 everton tienlen 6509180 => if win: +29372674
BET: dbuon_langle everton lottery 100000 => if win: +475000
BET: dieulan everton lottery 1000000 => if win: +4750000
BET: doivothuong everton lottery 1000000 => if win: +4750000
BET: donovan1975 astonvilla tienlen 15000000 => if win: +27000000
BET: donovan_1975 astonvilla bigtwo 9044439 => if win: +16279990
BET: emkhotx everton catte 20000000 => if win: +90250000
BET: emmapnhuvoi astonvilla tienlen 2000000 => if win: +3600000
BET: endlessly everton tienlen 6287003 => if win: +28370101
BET: ethan76 everton tienlen 20000000 => if win: +95000000
BET: gung_cay astonvilla domino 500000 => if win: +900000
BET: hac_bip_ draw xito 1000000 => if win: +3500000
BET: hoai_yeu astonvilla phom 6264634 => if win: +11276341
BET: hoaiyeu everton tienlen 6489135 => if win: +29282221
BET: johnnyvan draw domino 15000000 => if win: +52500000
BET: kamikaze astonvilla lottery 5092000 => if win: +9165600
BET: katie everton tienlen 20000000 => if win: +90250000
BET: ke_thua_cuoc astonvilla domino 600000 => if win: +1080000
BET: kevin astonvilla lottery 6151000 => if win: +11071800
BET: khongphaianh everton tienlen 4421903 => if win: +19953837
BET: khongyeudau everton tienlen 500000 => if win: +2375000
BET: ku everton domino 20000000 => if win: +90250000
BET: kun astonvilla lottery 5102000 => if win: +9183600
BET: lan_ngoc draw domino 1000000 => if win: +3500000
BET: lang_nhin everton lottery 1000000 => if win: +4750000
BET: lanhlungknoi everton tienlen 4632105 => if win: +20902373
BET: ledao212 everton tienlen 4210526 => if win: +18999998
BET: legend_1900_ draw xep 2000000 => if win: +6650000
BET: let_her_go draw domino 100000 => if win: +350000
BET: lhontuongda draw tusac 10000000 => if win: +35000000
BET: lilan everton xep 13727806 => if win: +61946724
BET: lilom astonvilla xep 20000000 => if win: +36000000
BET: lkbangtam astonvilla phom 20000000 => if win: +36000000
BET: lkhang astonvilla phom 3160000 => if win: +5688000
BET: love_is_tear draw domino 100000 => if win: +350000
BET: meo_x_ngo draw domino 100000 => if win: +350000
BET: meomini draw domino 100000 => if win: +350000
BET: minhminh5 astonvilla tienlen 5000000 => if win: +9000000
BET: monaco astonvilla phom 11497000 => if win: +20694600
BET: mong_mo everton lottery 1000000 => if win: +4750000
BET: mua_chieu08 everton tusac 3508260 => if win: +15831023
BET: muachieu08 draw tienlen 16645789 => if win: +58260261
BET: muco astonvilla xep 3413000 => if win: +6143400
BET: nevada astonvilla phom 9455000 => if win: +17019000
BET: nguoi_doi everton lottery 100000 => if win: +475000
BET: nguoiayvatoi everton tienlen 8277837 => if win: +37353739
BET: nguoitinhvna everton tienlen 10700638 => if win: +48286628
BET: nhatkiem astonvilla domino 200000 => if win: +360000
BET: noinhoconday everton xep 5445284 => if win: +24571844
BET: oeoeoe everton tienlen 2198222 => if win: +9919476
BET: ogzatungtang everton domino 100000 => if win: +475000
BET: one_day everton domino 191958 => if win: +911800
BET: ongza_siberi draw domino 300000 => if win: +1050000
BET: poke astonvilla tusac 20000000 => if win: +36000000
BET: promise_lie draw tienlen 2000000 => if win: +6650000
BET: promise_love astonvilla tienlen 2000000 => if win: +3600000
BET: puma astonvilla lottery 6291000 => if win: +11323800
BET: que_lam astonvilla tienlen 918167 => if win: +1652700
BET: sacrifice astonvilla xep 10556000 => if win: +19000800
BET: saigon_85 everton phom 15000000 => if win: +67687500
BET: saigonnew everton tienlen 100000 => if win: +475000
BET: saigontoday everton tienlen 100000 => if win: +475000
BET: saka astonvilla xep 8323000 => if win: +14981400
BET: sashimi astonvilla lottery 6322000 => if win: +11379600
BET: satan draw tienlen 10000000 => if win: +35000000
BET: selfie astonvilla lottery 4327000 => if win: +7788600
BET: selina everton tienlen 8238630 => if win: +37176817
BET: seven astonvilla phom 20000000 => if win: +36000000
BET: smile_lovely draw tienlen 100000 => if win: +350000
BET: so_nice everton tienlen 10916380 => if win: +49260164
BET: stevenluong1 draw xito 1000000 => if win: +3500000
BET: sumo astonvilla phom 8942000 => if win: +16095600
BET: sunshine astonvilla tienlen 10000000 => if win: +18000000
BET: taco astonvilla phom 20000000 => if win: +36000000
BET: tango astonvilla lottery 2961000 => if win: +5329800
BET: than_fa_cua everton tusac 1000000 => if win: +4750000
BET: thanhtrangvn everton tusac 15000000 => if win: +67687500
BET: ti__dieu everton tienlen 1000000 => if win: +4750000
BET: ti_pha everton domino 100000 => if win: +475000
BET: ti_quau everton domino 100000 => if win: +475000
BET: tinh_vui draw tienlen 5000000 => if win: +16625000
BET: tinhkhoi astonvilla xep 20000000 => if win: +36000000
BET: tinhthuong2 everton lottery 1000000 => if win: +4750000
BET: tmbgitw everton tienlen 5527498 => if win: +24942834
BET: trai72 draw phom 9999999 => if win: +33249996
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +350000
BET: trieu_minh astonvilla tienlen 352797 => if win: +635034
BET: tthuonglan astonvilla phom 20000000 => if win: +36000000
BET: ty__co_nuong everton phom 434791 => if win: +2065257
BET: ufgml draw phom 10000000 => if win: +35000000
BET: van_nhi draw tienlen 1000000 => if win: +3500000
BET: van_x_khanh draw tienlen 2000000 => if win: +6650000
BET: villa_viahe everton tienlen 100000 => if win: +475000
BET: wasabi astonvilla chinesepoker 20000000 => if win: +36000000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +350000
BET: xa_xatham everton catte 1000000 => if win: +4750000
BET: xaugust10x everton tienlen 6856378 => if win: +30939405
BET: xin_dung draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET: xxonlyyouxx everton tienlen 6767045 => if win: +30536290
BET: yen_lan02 draw domino 700000 => if win: +2450000
BET: yentuky draw tienlen 20000000 => if win: +70000000
BET: yeuemdailau everton xep 11725440 => if win: +52911048
BET: yolo astonvilla phom 20000000 => if win: +36000000
BET: z_cobra_z astonvilla bigtwo 3000000 => if win: +5400000

Number of bets: 131
Last modified on 2022/08/13 06:24 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is astonvilla. Winning amounts credited to: seven bowser ke_thua_cuoc sumo nhatkiem tango hoai_yeu saka lkbangtam apache muco sunshine cohon wasabi selfie sacrifice emmapnhuvoi donovan_1975 tthuonglan promise_love trieu_minh kevin monaco tinhkhoi z_cobra_z kun puma yolo q...<1>***<12> ...ue_lam lilom taco con__dau donovan1975 lkhang kamikaze gung_cay poke minhminh5 sashimi amazon nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 08-13-2022 lúc 02:29 PM.