View Single Post
  #10  
Old 10-01-2021, 03:21 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 2

IRE PR

Finn Harps vs Dundalk

START: Thur Sep 30 09:30 PM CST 2021 (~09:30 AM ngày 01 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Fri Oct 01 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 02 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.1 3.3 2.3 tức là :

Finn Harps win : 3.1

2 teams draw : 3.2

Dundalk win : 2.3

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Finn Harps 2 - 2 Dundalk

# BET2: nick outcome game amount
BET2: a_a_a_a draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: acura_mdx finn.harps xep 100000 => if win: +310000
BET2: anhkhotx draw xep 763771 => if win: +2520444
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: baole draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET2: benny125 dundalk lottery 100000 => if win: +229999
BET2: boconchoxom draw phom 20000000 => if win: +62700000
BET2: bom_hengio finn.harps xep 100000 => if win: +310000
BET2: bonplban draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: botaychamcom finn.harps domino 2000000 => if win: +6200000
BET2: calamari dundalk phom 7900000 => if win: +18170000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: cat_bui finn.harps tusac 20000000 => if win: +62000000
BET2: chemheo draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: dem7ngay3 draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: dieulan draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: doivothuong draw chinesepoker 966000 => if win: +3187800
BET2: donovan1975 draw lottery 406666 => if win: +1341997
BET2: donovan_1975 draw lottery 916994 => if win: +3026080
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5699997
BET2: emkhotx draw chinesepoker 12699900 => if win: +39814186
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: exit dundalk tienlen 20000000 => if win: +46000000
BET2: galangbuon74 draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET2: galangtinhxu finn.harps tusac 856701 => if win: +2655773
BET2: giachanhnhu dundalk xep 8500000 => if win: +19550000
BET2: hac_bip_ draw catte 1000000 => if win: +3300000
BET2: haiauphixu dundalk xep 11500000 => if win: +26449999
BET2: hailua555 draw xep 1000000 => if win: +3300000
BET2: halimeda draw xep 1000000 => if win: +3300000
BET2: hankedoida dundalk chinesepoker 2686102 => if win: +6178034
BET2: heyyou dundalk xito 2213592 => if win: +5091261
BET2: hik_ draw tusac 300000 => if win: +990000
BET2: hoabuoi draw lottery 4108400 => if win: +12879834
BET2: hoai_yeu draw lottery 363333 => if win: +1198998
BET2: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +47025000
BET2: hoaithuong77 dundalk tienlen 15000000 => if win: +34500000
BET2: hoaiyeu draw lottery 550000 => if win: +1815000
BET2: hoaluuly67 draw phom 5000000 => if win: +15675000
BET2: iphone11 finn.harps tienlen 2000000 => if win: +6200000
BET2: is draw tienlen 1000000 => if win: +3300000
BET2: kevin dundalk phom 8600000 => if win: +19780000
BET2: ku dundalk tusac 20000000 => if win: +46000000
BET2: l268 dundalk xep 3426109 => if win: +7880050
BET2: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: lilom dundalk xito 13300000 => if win: +30589999
BET2: lkbangtam finn.harps tienlen 18783599 => if win: +58229156
BET2: lol dundalk tusac 12107392 => if win: +27847001
BET2: longtu09 draw lottery 6300000 => if win: +19750500
BET2: masieu dundalk xep 3300000 => if win: +7589999
BET2: mastersuper1 dundalk domino 100000 => if win: +229999
BET2: mattroimoc dundalk xep 6500000 => if win: +14949999
BET2: meiu_iuiu draw phom 13000000 => if win: +40755000
BET2: michuacay dundalk blackjack 100000 => if win: +229999
BET2: monaco dundalk lottery 4000000 => if win: +9200000
BET2: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: ms1 dundalk xep 122541 => if win: +281844
BET2: mua_chieu08 finn.harps phom 2600000 => if win: +8060000
BET2: muachieu08 dundalk xep 3500000 => if win: +8049999
BET2: my_tuyet finn.harps phom 1913641 => if win: +5932287
BET2: mytam draw lottery 4108400 => if win: +12879834
BET2: n10tv dundalk domino 367658 => if win: +845613
BET2: nevada dundalk tusac 3600000 => if win: +8279999
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET2: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: noibuonxotxa finn.harps domino 1000000 => if win: +3100000
BET2: nuavangtrang draw domino 1000000 => if win: +3300000
BET2: oeoeoe draw tienlen 1903487 => if win: +6281507
BET2: oh_yes_aaa finn.harps tusac 1000000 => if win: +3100000
BET2: oooviai draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: phungquan dundalk chinesepoker 100000 => if win: +229999
BET2: psg_fr finn.harps domino 5000000 => if win: +15500000
BET2: que_lam dundalk lottery 7677385 => if win: +17657985
BET2: rinh dundalk domino 2000000 => if win: +4600000
BET2: roisedivedau draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: saigonnew finn.harps xep 100000 => if win: +310000
BET2: saigontoday finn.harps xep 100000 => if win: +310000
BET2: sailamhoihan dundalk xep 20000000 => if win: +46000000
BET2: sashimi dundalk xep 3700000 => if win: +8510000
BET2: satan finn.harps tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET2: sayonara dundalk chinesepoker 7600000 => if win: +17480000
BET2: selfie dundalk phom 20000000 => if win: +46000000
BET2: seven dundalk phom 20000000 => if win: +46000000
BET2: shakur dundalk domino 15000000 => if win: +34500000
BET2: sotaumc565 finn.harps chinesepoker 2000000 => if win: +6200000
BET2: soulofwolf dundalk domino 100000 => if win: +229999
BET2: stevenluong1 draw catte 1000000 => if win: +3300000
BET2: suoibac draw lottery 2504389 => if win: +7851259
BET2: suoicat draw lottery 2383556 => if win: +7472448
BET2: suoihoa draw lottery 2512789 => if win: +7877593
BET2: suoimay draw lottery 2379679 => if win: +7460293
BET2: suoimo draw lottery 2378386 => if win: +7456240
BET2: suoingoc draw lottery 2378386 => if win: +7456240
BET2: suoivang draw lottery 2380971 => if win: +7464344
BET2: taco dundalk phom 3000000 => if win: +6899999
BET2: tango dundalk phom 3800000 => if win: +8740000
BET2: tet2015 dundalk chinesepoker 1000000 => if win: +2300000
BET2: tet2016 dundalk chinesepoker 100000 => if win: +229999
BET2: thanhlu_ayeu draw lottery 4105815 => if win: +12871730
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET2: thuynhi05 draw domino 11000000 => if win: +34485000
BET2: tiende_lamji draw chan 20000000 => if win: +66000000
BET2: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: tinhkhoi dundalk blackjack 5000000 => if win: +11500000
BET2: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: toivan_nho draw paigow 888888 => if win: +2933330
BET2: trai72 draw tienlen 9000000 => if win: +28215000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: tranthirinh dundalk domino 2000000 => if win: +4600000
BET2: trentayem123 draw chan 20000000 => if win: +62700000
BET2: trieu_minh dundalk tienlen 4702607 => if win: +10815996
BET2: tthuonglan finn.harps phom 20000000 => if win: +62000000
BET2: venhadicon draw tienlen 100000 => if win: +330000
BET2: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +15675000
BET2: villa_viahe finn.harps xep 100000 => if win: +310000
BET2: vodanh81 finn.harps chinesepoker 2000000 => if win: +6200000
BET2: wasabi dundalk phom 20000000 => if win: +46000000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: wrxt4cy dundalk domino 9507784 => if win: +21867903
BET2: xa_xatham draw catte 1000000 => if win: +3300000
BET2: yeutoilannua finn.harps tusac 8772497 => if win: +27194740
BET2: yolo dundalk phom 3700000 => if win: +8510000
BET2: yunyun draw tienlen 5000000 => if win: +15675000
BET2: z_cobra_z draw tienlen 1000000 => if win: +3300000

Number of bets: 126
Last modified on 2021/10/01 13:55 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: suoicat suoihoa captiva hik_ bonplban vietphu80 doivothuong venhadicon trentayem123 yunyun hoai_yeu hailua555 xa_xatham suoivang nguoi_doi halimeda dbuon_langle stevenluong1 win_win tramnamcodon suoimo nuavangtrang hoaithuong lang_nhin ...
<1>***<12> ...thuynhi05 hoabuoi trai72 donovan_1975 tiende_lamji toivan_nho suoibac hoaluuly67 z_cobra_z tinhthuong2 is oeoeoe oooviai thanhlu_ayeu emkhotx mytam chemheo dieulan baole meiu_iuiu roisedivedau anhkhotx hac_bip_ suoimay suoingoc thientri dem7ngay3 galangbuon74 em_ngheo longtu09 donovan1975 mong_mo t...
<1>***<12> ...inhbuon_ boconchoxom a_a_a_a baicatango hoaiyeu ethan76 thanhng5 nguluc.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-02-2021 lúc 03:35 AM.