Ðề tài: *****soccer 2018*****
View Single Post
  #1370  
Old 04-18-2019, 02:24 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 8,595
Default

TRAN 1

UEFA EL

Valencia vs Villarreal

START:Wed April 17 09:50 PM CST 2019 (~09:50 AM ngày 18 tháng 04 năm 2019 VN)
END: Thur April 18 02:00 PM CST 2019 (~02:00 AM ngày 19 tháng 04 năm 2019 VN)

Tỷ lệ bet: 1.71 3.81 4.89 tức là :

Valencia win : 1.71

2 teams draw : 3.81

Villarreal win : 4.89

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Valencia 2 - 0 Villarreal

# BET: nick outcome game amount
BET: acquy15 draw phom 2000000 => if win: +7239000
BET: alma1 villarreal xep 5400000 => if win: +26406000
BET: alva1 villarreal xep 9400000 => if win: +45966000
BET: anh_yeu_vn12 valencia domino 14606889 => if win: +24977780
BET: anhvaitroi draw xito 856919 => if win: +3264861
BET: anlungtung81 villarreal chinesepoker 100000 => if win: +488999
BET: ann draw tienlen 1190000 => if win: +4307205
BET: aoanh draw xep 6200000 => if win: +23622000
BET: autumn draw lottery 20000000 => if win: +72390000
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +381000
BET: bamboo draw lottery 4200000 => if win: +15201900
BET: banhkem draw lottery 9000000 => if win: +32575500
BET: baysonnew valencia phom 12744938 => if win: +21793843
BET: beauty draw paigow 6000000 => if win: +22860000
BET: benny125 valencia domino 800000 => if win: +1368000
BET: black_vodka draw phom 20000000 => if win: +76200000
BET: c_t_baclieu valencia tienlen 6664940 => if win: +11397047
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +381000
BET: chipmunk valencia domino 100000 => if win: +171000
BET: cho11 valencia tienlen 10900000 => if win: +18639000
BET: chu_long61 valencia chan 2000000 => if win: +3420000
BET: chudaibi draw blackjack 4300000 => if win: +15563850
BET: conchosoi valencia blackjack 630932 => if win: +1078893
BET: conduongtphu valencia tienlen 5609019 => if win: +9591422
BET: congiothoang valencia tusac 5000000 => if win: +8550000
BET: connhangheo valencia xep 100000 => if win: +171000
BET: crazy_wolf draw catte 2000000 => if win: +7239000
BET: dalyhuong draw phom 4593308 => if win: +16625478
BET: demcuoi villarreal tienlen 966000 => if win: +4723740
BET: dethuongyeud villarreal chinesepoker 100000 => if win: +488999
BET: dieugiandi draw bigtwo 100000 => if win: +381000
BET: dktb valencia xito 1319054 => if win: +2255582
BET: donovan1975 villarreal paigow 2450000 => if win: +11381475
BET: ducquynh1 valencia xep 3000000 => if win: +5130000
BET: echiyeuminha draw xep 9000000 => if win: +34290000
BET: galang2 valencia lottery 2000000 => if win: +3420000
BET: ghiencobac valencia paigow 10000000 => if win: +17100000
BET: giaphat15 draw lottery 2233199 => if win: +8083063
BET: hac_bip_ valencia paigow 10000000 => if win: +17100000
BET: haluu draw blackjack 4000000 => if win: +14478000
BET: hanhnhon valencia domino 100000 => if win: +171000
BET: henekiepsau villarreal chinesepoker 20000000 => if win: +92910000
BET: hey_hey_guy draw xito 2000000 => if win: +7620000
BET: hiuquanh valencia xito 4628873 => if win: +7915372
BET: hoainho draw lottery 6700000 => if win: +24250650
BET: hoaiyeu valencia paigow 6000000 => if win: +10260000
BET: hoanghontim valencia xito 3258181 => if win: +5571489
BET: honemroichay villarreal tienlen 20000000 => if win: +92910000
BET: hulk villarreal xep 6740000 => if win: +31310669
BET: huongduyen draw domino 4700000 => if win: +17011650
BET: impunitysqzx valencia lottery 270000 => if win: +461700
BET: is draw domino 5000000 => if win: +19050000
BET: juleetruong9 draw xep 20000000 => if win: +76200000
BET: kevin draw phom 2000000 => if win: +7239000
BET: kothe_cothe draw xep 1000000 => if win: +3810000
BET: le_cid valencia xito 1822732 => if win: +3116871
BET: lily draw lottery 20000000 => if win: +76200000
BET: lkbangtam valencia phom 20000000 => if win: +34200000
BET: longtracan villarreal lottery 20000000 => if win: +92910000
BET: luna villarreal lottery 6800000 => if win: +31589399
BET: mai_vy villarreal tusac 20000000 => if win: +92910000
BET: mailanphuong valencia phom 1000000 => if win: +1710000
BET: melina villarreal tusac 19600000 => if win: +91051800
BET: meo_trang villarreal xep 18000000 => if win: +83619000
BET: meo_vy villarreal tienlen 20000000 => if win: +92910000
BET: meovangsjc1 villarreal chinesepoker 4700000 => if win: +22983000
BET: milktea villarreal lottery 20000000 => if win: +92910000
BET: minhbuon valencia xito 8328449 => if win: +14241647
BET: minhtran12 valencia tienlen 20000000 => if win: +34200000
BET: mocqueanh00 draw tusac 3000000 => if win: +10858500
BET: moitinhdautm valencia tienlen 7066273 => if win: +12083326
BET: motmaumay villarreal phom 17800000 => if win: +82689900
BET: motmoitinh valencia tienlen 4173942 => if win: +7137440
BET: muachieu08 draw lottery 1763816 => if win: +6720138
BET: muangau draw bigtwo 100000 => if win: +381000
BET: nguluc villarreal chinesepoker 5000000 => if win: +23227500
BET: nhagiakim valencia tienlen 7225658 => if win: +12355875
BET: nhatkiem valencia domino 100000 => if win: +171000
BET: nhokmap valencia xep 3000000 => if win: +5130000
BET: phuonglong draw tienlen 1000000 => if win: +3810000
BET: quan villarreal lottery 20000000 => if win: +92910000
BET: quanh_hiu draw xito 1984023 => if win: +7559127
BET: queem draw lottery 4545454 => if win: +17318179
BET: rachgia villarreal phom 16000000 => if win: +74328000
BET: rough_rider villarreal xep 1000000 => if win: +4890000
BET: sophia villarreal tienlen 900000 => if win: +4401000
BET: stevenluong1 valencia paigow 10000000 => if win: +17100000
BET: sumo draw xito 20000000 => if win: +72390000
BET: sushi draw blackjack 20000000 => if win: +72390000
BET: taukhongben valencia tienlen 1247083 => if win: +2132511
BET: th0408 draw xep 10000000 => if win: +36195000
BET: thanbai5002 villarreal chinesepoker 100000 => if win: +488999
BET: thanbai_35 villarreal chinesepoker 898612 => if win: +4394212
BET: the__blues draw phom 20000000 => if win: +76200000
BET: thelover villarreal tienlen 1000000 => if win: +4890000
BET: thientri villarreal lottery 7000000 => if win: +32518500
BET: thuoaycoem draw lottery 4200000 => if win: +15201900
BET: tinhlo_123 valencia chan 10000000 => if win: +17100000
BET: tinhnaygoiai valencia tienlen 9600000 => if win: +16416000
BET: tonikroos draw phom 4938608 => if win: +18816096
BET: tra_sua12 villarreal blackjack 1000000 => if win: +4890000
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +381000
BET: trantrung villarreal tienlen 10000000 => if win: +46455000
BET: tthuonglan valencia phom 20000000 => if win: +34200000
BET: tuan_kiet draw phom 20000000 => if win: +72390000
BET: tudinhhuong valencia xep 2000000 => if win: +3420000
BET: u_devil villarreal tienlen 1600000 => if win: +7432799
BET: vanity villarreal blackjack 20000000 => if win: +92910000
BET: vinhchau_ valencia tienlen 7130392 => if win: +12192970
BET: vinhchaust valencia tienlen 4620590 => if win: +7901208
BET: vinhphuoc valencia tienlen 5432754 => if win: +9290009
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +381000
BET: xa_xatham valencia xep 10000000 => if win: +17100000
BET: yolo draw tusac 20000000 => if win: +72390000
BET: z_cobra_z valencia tusac 10000000 => if win: +17100000

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is valencia. Winning amounts credited to: le_cid mailanphuong ghiencobac galang2 tudinhhuong nhatkiem ducquynh1 xa_xatham taukhongben nhokmap anh_yeu_vn12 minhbuon lkbangtam stevenluong1 dktb motmoitinh c_t_baclieu tthuonglan minhtran12 conduongtphu nhagiakim z_cobra_z moitinhdautm ...
<1>***<12> ...vinhchau_ impunitysqzx chu_long61 chipmunk hoanghontim tinhnaygoiai hac_bip_ baysonnew hiuquanh vinhphuoc cho11 vinhchaust conchosoi congiothoang connhangheo hanhnhon tinhlo_123 hoaiyeu benny125.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 04-19-2019 lúc 01:20 AM.