View Single Post
  #305  
Old 09-20-2019, 10:02 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 8,875
Default

TRAN 1

SPA D1

Osasuna vs Real Betis

START:Fri Sep 20 05:05 AM CST 2019 (~05:05 PM ngày 20 tháng 09 năm 2019 VN)
END: Fri Sep 20 02:00 PM CST 2019 (~02:00 AM ngày 21 tháng 09 năm 2019 VN)

Tỷ lệ bet: 2.35 3.3 3.1 tức là :

Osasuna win : 2.35

2 teams draw : 3.3

Real Betis win : 3.1

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Osasuna 0 - 0 Real Betis

# BET: nick outcome game amount
BET: aaaa_2222 draw tienlen 10000000 => if win: +33000000
BET: acquy15 draw chan 2000000 => if win: +6270000
BET: alma1 osasuna chinesepoker 5800000 => if win: +13630000
BET: alva1 osasuna chinesepoker 5500000 => if win: +12925000
BET: aoanh osasuna tusac 5000000 => if win: +11750000
BET: atlanta123 osasuna tienlen 3548087 => if win: +8338004
BET: atlanta321 osasuna tienlen 3388418 => if win: +7962782
BET: benny125 real.betis domino 500000 => if win: +1550000
BET: bittersweet draw lottery 5900000 => if win: +18496500
BET: black_vodka draw phom 20000000 => if win: +62700000
BET: blackvip draw paigow 5000000 => if win: +15675000
BET: bonbon111 real.betis xito 1000000 => if win: +3100000
BET: botaychamcom draw domino 20000000 => if win: +62700000
BET: casino_ao osasuna blackjack 9281026 => if win: +21810411
BET: chemheo real.betis tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: cobebacky osasuna blackjack 19396813 => if win: +45582510
BET: condaynoinho osasuna blackjack 3313778 => if win: +7787378
BET: crazy_wolf draw phom 2000000 => if win: +6270000
BET: cutie osasuna tusac 10000000 => if win: +23500000
BET: daole_212 osasuna tienlen 3852429 => if win: +9053208
BET: demcuoi osasuna tienlen 900000 => if win: +2115000
BET: docco_caubai draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: ducquynh1 osasuna phom 2000000 => if win: +4700000
BET: em_tap_choi9 draw xep 20000000 => if win: +62700000
BET: endlessly osasuna blackjack 4077545 => if win: +9582230
BET: giosaota osasuna phom 20000000 => if win: +47000000
BET: hac_bip_ draw tienlen 1000000 => if win: +3300000
BET: halo draw blackjack 7900000 => if win: +24766500
BET: haydetoiyen9 draw lottery 4800000 => if win: +15048000
BET: hiemdoc osasuna blackjack 9000000 => if win: +21150000
BET: hoahongxanh2 draw phom 20000000 => if win: +62700000
BET: hoaithuong draw tienlen 7700000 => if win: +24139500
BET: hoaithuong77 draw tienlen 15000000 => if win: +47025000
BET: hoavangconon draw tusac 5000000 => if win: +15675000
BET: htc draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: hung08 osasuna tusac 3000000 => if win: +7050000
BET: jennifer_181 real.betis tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: joshthielke osasuna blackjack 1928704 => if win: +4532454
BET: juleetruong9 draw xep 20000000 => if win: +62700000
BET: kaka22 real.betis chinesepoker 20000000 => if win: +62000000
BET: kevin osasuna xep 20000000 => if win: +47000000
BET: lanhlungknoi osasuna blackjack 3513448 => if win: +8256602
BET: ledao212 osasuna tienlen 2484929 => if win: +5839583
BET: lily draw lottery 12000000 => if win: +37620000
BET: lkbangtam osasuna tusac 20000000 => if win: +47000000
BET: lkhang osasuna lottery 5000000 => if win: +11750000
BET: loveno draw xep 5000000 => if win: +15675000
BET: milktea draw lottery 4000000 => if win: +12540000
BET: mily draw blackjack 14000000 => if win: +43890000
BET: mk2013 draw xep 5000000 => if win: +15675000
BET: motmaumay osasuna xep 5000000 => if win: +11750000
BET: muco osasuna lottery 9000000 => if win: +21150000
BET: nguoiac draw tusac 10000000 => if win: +31350000
BET: nguoidep osasuna tienlen 2000000 => if win: +4700000
BET: nhi08 real.betis xep 5000000 => if win: +15500000
BET: noinhoconday osasuna blackjack 4084845 => if win: +9599385
BET: ong_thoan real.betis tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: ongnoi_ real.betis tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: phuonglong draw tienlen 2780054 => if win: +8715469
BET: quan draw lottery 20000000 => if win: +62700000
BET: que_lam draw paigow 3775166 => if win: +11835145
BET: queem draw phom 3636363 => if win: +11399998
BET: ramen draw lottery 5000000 => if win: +15675000
BET: sacrifice osasuna xep 10000000 => if win: +23500000
BET: small_dragon real.betis tusac 1869748 => if win: +5796218
BET: small_rabbit real.betis tusac 2000000 => if win: +6200000
BET: stevenluong1 draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET: tango osasuna lottery 5000000 => if win: +11750000
BET: tetua_toita draw chinesepoker 10000000 => if win: +31350000
BET: the__blues draw phom 20000000 => if win: +62700000
BET: tiengmuabuon osasuna tusac 20000000 => if win: +47000000
BET: tinhkhoi osasuna lottery 5000000 => if win: +11750000
BET: tinhkhuc osasuna lottery 5000000 => if win: +11750000
BET: tmbgitw osasuna blackjack 6017420 => if win: +14140937
BET: tonitesocold osasuna tienlen 2000000 => if win: +4700000
BET: trieu_minh draw tienlen 15992274 => if win: +52774504
BET: tthuonglan real.betis phom 18468694 => if win: +57252951
BET: tuan_kiet draw phom 20000000 => if win: +62700000
BET: tulip draw lottery 14000000 => if win: +43890000
BET: udon draw blackjack 20000000 => if win: +62700000
BET: van_nhi01 osasuna tusac 3000000 => if win: +7050000
BET: vittu draw blackjack 2000000 => if win: +6270000
BET: w00w draw lottery 2500000 => if win: +7837500
BET: wrx_sti real.betis xep 9000000 => if win: +27900000
BET: xa_xatham osasuna tusac 4983251 => if win: +11710639
BET: xem_phim real.betis tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: yentruong draw tienlen 1000000 => if win: +3300000
BET: yeuemdailau osasuna blackjack 3807022 => if win: +8946501
BET: yeutoilannua osasuna phom 3100000 => if win: +7285000
BET: z_cobra_z draw phom 1000000 => if win: +3300000

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: black_vodka tetua_toita docco_caubai hoavangconon lily the__blues stevenluong1 halo juleetruong9 hoaithuong em_tap_choi9 yentruong hoaithuong77 trieu_minh tuan_kiet haydetoiyen9 htc z_cobra_z acquy15 loveno mily ramen quan udon que_lam ...
<1>***<12> ...queem hac_bip_ tulip milktea crazy_wolf blackvip vittu hoahongxanh2 w00w phuonglong bittersweet aaaa_2222 nguoiac mk2013 botaychamcom.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-21-2019 lúc 07:56 AM.