Ðề tài: Nfl 2017 - 1018
View Single Post
  #167  
Old 02-13-2022, 08:42 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 12,559
Default

TRAN 1 2022 NFL Playoffs

Rams vs Bengals

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sun Feb 13 05:30 PM CST 2021 (~06:30 AM ngày 14 thang 02 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Rams -4.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Rams 23-20 Bengals

BET2: aila underrams tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: anhkhotx overrams domino 531235 => if win: +1014658
BET2: apricot overrams lottery 14000000 => if win: +25403000
BET2: arizona overrams xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: athea underrams tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: autumn overrams lottery 14000000 => if win: +25403000
BET2: babahatluu underrams tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: banhbao overrams tusac 6000000 => if win: +10887000
BET2: banhbeo overrams chinesepoker 4700000 => if win: +8528150
BET2: banhbonglan overrams lottery 17000000 => if win: +30846500
BET2: banhcam overrams domino 5000000 => if win: +9072500
BET2: banhchuoi overrams xito 20000000 => if win: +36290000
BET2: banhdalon overrams tusac 9000000 => if win: +16330500
BET2: banhday overrams lottery 7800000 => if win: +14153100
BET2: banhdeo overrams blackjack 2000000 => if win: +3629000
BET2: banhflan overrams phom 4600000 => if win: +8346700
BET2: banhgan overrams lottery 9000000 => if win: +16330500
BET2: banhgio overrams tienlen 8000000 => if win: +14516000
BET2: banhkem overrams lottery 4000000 => if win: +7258000
BET2: banhkhot overrams lottery 7600000 => if win: +13790200
BET2: banhpia overrams tienlen 5000000 => if win: +9072500
BET2: banhsu overrams blackjack 4000000 => if win: +7258000
BET2: banhtieu overrams chinesepoker 5600000 => if win: +10161200
BET2: banhxeo overrams lottery 3600000 => if win: +6532200
BET2: baole underrams tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: bebi overrams blackjack 4000000 => if win: +7258000
BET2: beignet overrams lottery 9000000 => if win: +16330500
BET2: bittersweet overrams xito 11000000 => if win: +19959500
BET2: blossom overrams xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: boba overrams lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: bowser overrams lottery 4250000 => if win: +7711625
BET2: bubbles overrams lottery 17000000 => if win: +30846500
BET2: bundaumamtom underrams blackjack 2000000 => if win: +3820000
BET2: bupbe1234 underrams domino 6847826 => if win: +13079347
BET2: burrito overrams phom 7000000 => if win: +12701500
BET2: butterfly overrams lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: cabong underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: cafesua overrams tusac 15000000 => if win: +27217500
BET2: calamari overrams lottery 4260000 => if win: +7729770
BET2: cameltoe overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: caro underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: ceviche overrams xito 5000000 => if win: +9072500
BET2: cheerio overrams paigow 5000000 => if win: +9072500
BET2: chemheo underrams tienlen 19000000 => if win: +36290000
BET2: cherry overrams lottery 20000000 => if win: +38200000
BET2: churro overrams chinesepoker 9000000 => if win: +16330500
BET2: climax overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: coconut overrams lottery 7600000 => if win: +13790200
BET2: comay underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: congee overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: daisy overrams xep 16000000 => if win: +29032000
BET2: daladivang underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: dantat overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: demvanganh overrams lottery 8600000 => if win: +15604700
BET2: destiny overrams lottery 6000000 => if win: +10887000
BET2: diem overrams xep 6000000 => if win: +10887000
BET2: donovan1975 overrams lottery 1403333 => if win: +2546347
BET2: donovan_1975 overrams lottery 606666 => if win: +1158732
BET2: durian overrams domino 14000000 => if win: +25403000
BET2: dynasty underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: em_ngheo underrams paigow 1818181 => if win: +3472725
BET2: emkhotx overrams tienlen 4606768 => if win: +8358980
BET2: emluudan underrams xep 2000000 => if win: +3820000
BET2: emmapnhuvoi underrams xep 1768300 => if win: +3377453
BET2: ethan76 overrams tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: fantasy overrams phom 6700000 => if win: +12157150
BET2: faustus underrams domino 14578520 => if win: +27844973
BET2: goma overrams phom 8930000 => if win: +16203485
BET2: grace overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: grape overrams paigow 12000000 => if win: +21774000
BET2: gym underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: hac_bip_ overrams blackjack 20000000 => if win: +36290000
BET2: halimeda underrams domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: hankedoida overrams phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: hargow overrams lottery 19000000 => if win: +34475500
BET2: haupia overrams lottery 15000000 => if win: +27217500
BET2: hoai_yeu overrams lottery 440000 => if win: +840400
BET2: hoaiyeu overrams lottery 458591 => if win: +875908
BET2: holytinh overrams phom 5500000 => if win: +9979750
BET2: hongchiudau underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: insatiable overrams chan 5800000 => if win: +10524100
BET2: irresistible overrams tienlen 5000000 => if win: +9072500
BET2: jennifer_181 underrams tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: joyce8h underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: juicy overrams lottery 16000000 => if win: +29032000
BET2: k0 underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: kabob overrams lottery 9000000 => if win: +16330500
BET2: kamikaze overrams lottery 2250000 => if win: +4082625
BET2: kevin overrams blackjack 4000000 => if win: +7258000
BET2: khongyeudau underrams xep 2000000 => if win: +3820000
BET2: kiwi overrams phom 17000000 => if win: +30846500
BET2: kristal overrams blackjack 20000000 => if win: +38200000
BET2: langlo overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: lanngoc underrams domino 100000 => if win: +191000
BET2: lemon overrams xep 5800000 => if win: +10524100
BET2: lily overrams bigtwo 4600000 => if win: +8346700
BET2: lollipop overrams tusac 6500000 => if win: +11794250
BET2: lomantic underrams domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: longan overrams blackjack 3000000 => if win: +5443500
BET2: lotus overrams phom 5700000 => if win: +10342650
BET2: love_to_talk underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: luna overrams domino 5700000 => if win: +10342650
BET2: luscious overrams xep 5000000 => if win: +9072500
BET2: lychee overrams chinesepoker 3600000 => if win: +6532200
BET2: macaron overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: medusa overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: melina underrams tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: melody overrams lottery 11000000 => if win: +19959500
BET2: meo_trang underrams tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: mesmerize overrams lottery 11000000 => if win: +19959500
BET2: mily overrams xito 9000000 => if win: +16330500
BET2: miracle underrams tusac 1294315 => if win: +2472141
BET2: mochi overrams phom 4700000 => if win: +8528150
BET2: mua_chieu08 overrams tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: muachieu08 underrams lottery 4004171 => if win: +7647966
BET2: muco overrams lottery 4410000 => if win: +8001945
BET2: mungbean overrams phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: nala overrams tusac 7000000 => if win: +12701500
BET2: narcissist overrams tienlen 9000000 => if win: +16330500
BET2: negi overrams tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: nguyenzzz underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: nhooi underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: nickel underrams domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: nike overrams xito 3370000 => if win: +6114865
BET2: nilla overrams xep 6000000 => if win: +10887000
BET2: nuavangtrang underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: nympho overrams xep 13000000 => if win: +23588500
BET2: ongnoi_ overrams tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: oooviai underrams tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: orchid overrams tusac 6000000 => if win: +10887000
BET2: oreo overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: orion underrams domino 10947180 => if win: +20909113
BET2: pallas underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: peach overrams catte 20000000 => if win: +36290000
BET2: plum overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: pumpkin overrams chinesepoker 4600000 => if win: +8346700
BET2: qimat underrams tusac 2000000 => if win: +3820000
BET2: queem underrams paigow 888888 => if win: +1697776
BET2: race underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: rambutan overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: ramen overrams chinesepoker 5800000 => if win: +10524100
BET2: salanh underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: samboluong underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: sashimi overrams lottery 9770000 => if win: +17727665
BET2: satan overrams tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: saturn underrams domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: scrutiny overrams paigow 11000000 => if win: +19959500
BET2: selfie overrams blackjack 7620000 => if win: +13826490
BET2: seven overrams phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: shumai overrams chinesepoker 5600000 => if win: +10161200
BET2: sig238 underrams domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: sindel overrams blackjack 20000000 => if win: +38200000
BET2: specialized underrams domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: sprinkles overrams lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: sss2112 underrams domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: stevenluong1 overrams chinesepoker 10000000 => if win: +18145000
BET2: sugar overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: sumo overrams lottery 4510000 => if win: +8183395
BET2: sun underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: sunshine underrams tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: taiyaki overrams lottery 7000000 => if win: +12701500
BET2: tangerine overrams chinesepoker 7000000 => if win: +12701500
BET2: taolao_com underrams blackjack 2000000 => if win: +3820000
BET2: temptress overrams lottery 8000000 => if win: +14516000
BET2: thichkhong underrams xep 2000000 => if win: +3820000
BET2: tinhkhoi overrams xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tinhlagiacmo overrams tusac 18000000 => if win: +32661000
BET2: tinhmotdem overrams lottery 7000000 => if win: +12701500
BET2: tiramisu overrams chinesepoker 5900000 => if win: +10705550
BET2: titanic overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tnhgiaonline underrams xep 2000000 => if win: +3820000
BET2: tofu overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tram overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: trinh overrams tusac 13000000 => if win: +23588500
BET2: trueblue overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: tryst overrams chinesepoker 4000000 => if win: +7258000
BET2: tuc_tung_oi underrams tusac 2000000 => if win: +3820000
BET2: tulip overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: twat overrams lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: twinkie overrams tienlen 7500000 => if win: +13608750
BET2: ty_khunglong underrams tusac 2000000 => if win: +3820000
BET2: udon overrams lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: unicorn overrams tienlen 4000000 => if win: +7258000
BET2: unseat underrams tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: van_nhi underrams xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: vanity overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: vantien79 underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: vedayanh overrams domino 4000000 => if win: +7258000
BET2: vit_det underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: vittu overrams tienlen 12000000 => if win: +21774000
BET2: vixen overrams blackjack 11000000 => if win: +19959500
BET2: wasabi overrams lottery 9340000 => if win: +16947430
BET2: waverly20 underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: waverly2020 underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: wondergirl underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: wonton overrams lottery 9000000 => if win: +16330500
BET2: xa_xatham overrams blackjack 20000000 => if win: +36290000
BET2: xem_phim overrams tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: ximuoi overrams phom 4000000 => if win: +7258000
BET2: xuaroidiem underrams xep 2000000 => if win: +3820000
BET2: xuxa underrams domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: yenhoang underrams domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: yogurt overrams lottery 20000000 => if win: +36290000
BET2: yolo overrams lottery 8730000 => if win: +15840585
BET2: youtiao overrams lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: z_cobra_z overrams lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: zo underrams domino 20000000 => if win: +38200000

Number of bets: 207
Last modified on 2022/02/13 17:16 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is underrams. Winning amounts credited to: lanngoc caro halimeda muachieu08 jennifer_181 love_to_talk sunshine sig238 emmapnhuvoi baole athea meo_trang queem bupbe1234 race gym waverly20 sss2112 xuxa yenhoang dynasty miracle xuaroidiem faustus nickel tuc_tung_oi joyce8h ...
<1>***<12> ...qimat salanh em_ngheo khongyeudau melina pallas lomantic vit_det daladivang vantien79 nuavangtrang wondergirl aila oooviai chemheo van_nhi saturn unseat comay zo hongchiudau ty_khunglong nguyenzzz nhooi thichkhong cabong specialized taolao_com tnhgiaonline emluudan sun babahatluu k0 samboluong bundaumamtom ...
<1>***<12> ...waverly2020 orion.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 02-14-2022 lúc 12:48 PM.