Go Back   Vina Forums > Gamble Corner > Đá Banh . Soccer
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #111  
Old 10-28-2021, 03:12 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 2

spain

celta vs sociedad

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Thu Oct 28 12:00 PM CST 2021 (~12:00 AM ngày 29 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.7 3.3 2.6 tức là :

celta win : 2.7

2 teams draw : 3.3

sociedad win : 2.6

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


celta 0-2 sociedad

BET2: acquy15 draw chan 20000000 => if win: +66000000
BET2: aila sociedad domino 100000 => if win: +260000
BET2: amazon sociedad xep 4500000 => if win: +11115000
BET2: anhkhotx sociedad domino 2766488 => if win: +7192868
BET2: arizona sociedad xep 5500000 => if win: +13585000
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: bays0n sociedad tienlen 3014485 => if win: +7445777
BET2: benny125 celta lottery 100000 => if win: +270000
BET2: bensoo draw domino 1000000 => if win: +3300000
BET2: bensou draw domino 1000000 => if win: +3300000
BET2: biennho70 sociedad tienlen 3672241 => if win: +9070435
BET2: boconchoxom draw lottery 2700000 => if win: +8464500
BET2: bonghongtim sociedad tienlen 5219104 => if win: +13569670
BET2: bonplban sociedad catte 2000000 => if win: +5200000
BET2: bungbuditteo draw domino 3758585 => if win: +12403330
BET2: bupbebihu draw chinesepoker 4000000 => if win: +13200000
BET2: calamari sociedad tusac 4600000 => if win: +11362000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: cat celta tusac 16579261 => if win: +44764004
BET2: cat_72 draw xito 9999999 => if win: +31349996
BET2: cat_bui draw lottery 6000000 => if win: +18810000
BET2: choemniemtin draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET2: conbat_hieu celta chinesepoker 2500000 => if win: +6750000
BET2: crazy_wolf draw chinesepoker 20000000 => if win: +66000000
BET2: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: dem7ngay3 sociedad phom 20000000 => if win: +49400000
BET2: dieulan draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: donaldtrump2 draw lottery 8000000 => if win: +25080000
BET2: donovan1975 draw paigow 5861607 => if win: +18376137
BET2: donovan_1975 sociedad domino 3902491 => if win: +10146476
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5699997
BET2: emkhotx sociedad domino 3782000 => if win: +9833200
BET2: emmapnhuvoi sociedad domino 100000 => if win: +260000
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: fairy_moon celta domino 17544742 => if win: +47370803
BET2: galangbuon74 sociedad tusac 2000000 => if win: +5200000
BET2: galangtinhxu sociedad catte 5000000 => if win: +13000000
BET2: giachanhnhu celta chinesepoker 5000000 => if win: +13500000
BET2: giot_mua sociedad tienlen 4661468 => if win: +11513825
BET2: giot_nang sociedad tienlen 4238311 => if win: +10468628
BET2: giot_nho sociedad tienlen 4307200 => if win: +10638784
BET2: giot_sau sociedad tienlen 4747919 => if win: +11727359
BET2: giot_suong sociedad tienlen 4234986 => if win: +11010963
BET2: hac_bip_ draw xito 1000000 => if win: +3300000
BET2: hailua555 sociedad phom 2000000 => if win: +5200000
BET2: halimeda sociedad chan 578899 => if win: +1505137
BET2: hankedoida sociedad lottery 2979807 => if win: +7747498
BET2: hanoi2000 draw chan 400000 => if win: +1320000
BET2: heyyou draw chan 10000000 => if win: +31350000
BET2: hiemdoc sociedad xep 2000000 => if win: +4940000
BET2: hoai_yeu celta chinesepoker 2600982 => if win: +7022651
BET2: hoaithuong sociedad tienlen 15000000 => if win: +39000000
BET2: hoaithuong77 draw tienlen 10000000 => if win: +31350000
BET2: hoaiyeu celta chinesepoker 4993344 => if win: +13482028
BET2: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET2: hung08 sociedad tusac 10000000 => if win: +24700000
BET2: kevin sociedad tusac 4900000 => if win: +12103000
BET2: ku sociedad tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET2: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: langtu_ celta phom 5000000 => if win: +13500000
BET2: lkbangtam sociedad domino 20000000 => if win: +49400000
BET2: masieu sociedad lottery 2700000 => if win: +6669000
BET2: mattroimoc celta chinesepoker 5000000 => if win: +13500000
BET2: meiu_iuiu sociedad tusac 10000000 => if win: +26000000
BET2: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: mua_chieu08 sociedad phom 3200000 => if win: +8320000
BET2: muachieu08 celta lottery 1251979 => if win: +3380343
BET2: muco sociedad xep 3000000 => if win: +7410000
BET2: my_tuyet sociedad lottery 3704277 => if win: +9631120
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET2: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: nhatkiem sociedad domino 1000000 => if win: +2600000
BET2: noibuonxotxa sociedad tusac 1100000 => if win: +2860000
BET2: oeoeoe sociedad phom 19872998 => if win: +51669794
BET2: oh_yes_aaa sociedad domino 899383 => if win: +2338395
BET2: ong_co_noi draw lottery 9460000 => if win: +29657100
BET2: ong_thoan sociedad tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: ongnoi_ sociedad tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: onithanh draw lottery 4000000 => if win: +13200000
BET2: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET2: phungquan sociedad lottery 1000000 => if win: +2600000
BET2: phuocngoc748 celta domino 20000000 => if win: +54000000
BET2: psg_fr draw domino 20000000 => if win: +62700000
BET2: quat_ba_tieu draw lottery 4000000 => if win: +13200000
BET2: que_lam sociedad paigow 968634 => if win: +2518448
BET2: sacrifice sociedad phom 3600000 => if win: +8892000
BET2: sailamcuaem draw xep 2900000 => if win: +9091500
BET2: sailamhoihan celta phom 6000000 => if win: +16200000
BET2: sashimi sociedad lottery 4700000 => if win: +11609000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET2: saurieng_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: selfie sociedad phom 20000000 => if win: +49400000
BET2: seven sociedad phom 20000000 => if win: +49400000
BET2: shakur sociedad tienlen 8200000 => if win: +21320000
BET2: sig238 draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: simba sociedad lottery 3200000 => if win: +7904000
BET2: sotaumc565 sociedad chinesepoker 1425553 => if win: +3706437
BET2: stevenluong1 draw xito 1000000 => if win: +3300000
BET2: sumo sociedad xep 2000000 => if win: +4940000
BET2: sun_em_2901 draw lottery 4010000 => if win: +13233000
BET2: suoibac sociedad tienlen 4194224 => if win: +10904982
BET2: suoicat sociedad tienlen 3644670 => if win: +9476142
BET2: suoihoa sociedad tienlen 4054463 => if win: +10541603
BET2: suoimay sociedad tienlen 4079735 => if win: +10607311
BET2: suoimo sociedad tienlen 4023220 => if win: +10460372
BET2: suoingoc sociedad tienlen 4112195 => if win: +10691707
BET2: suoivang sociedad tienlen 3957292 => if win: +10288959
BET2: tet2015 sociedad lottery 200000 => if win: +520000
BET2: tet2016 sociedad lottery 200000 => if win: +520000
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET2: the_moon draw lottery 4000000 => if win: +13200000
BET2: the_sun_2908 draw lottery 4000000 => if win: +13200000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET2: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET2: tinhthuong2 draw lottery 100000 => if win: +330000
BET2: tommyly92 sociedad lottery 2000000 => if win: +5200000
BET2: trai72 draw domino 6666666 => if win: +20899997
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET2: trieu_minh sociedad paigow 100000 => if win: +260000
BET2: tthuonglan sociedad domino 10905769 => if win: +26937249
BET2: unchance celta tusac 4169639 => if win: +11258025
BET2: vietphu80 draw domino 2000000 => if win: +6270000
BET2: vodanh81 sociedad tienlen 2000000 => if win: +5200000
BET2: vuongbaky celta chinesepoker 1000000 => if win: +2700000
BET2: wasabi sociedad lottery 4700000 => if win: +11609000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +330000
BET2: wrxt4cy sociedad tienlen 7250000 => if win: +18850000
BET2: xa_xatham sociedad tusac 3000000 => if win: +7800000
BET2: xem_phim sociedad tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: yeutoilannua sociedad tienlen 4426625 => if win: +11509225
BET2: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +31350000
BET2: yolo sociedad phom 12100000 => if win: +29887000
BET2: yunyun draw phom 3800000 => if win: +11913000
BET2: z_cobra_z sociedad tusac 3000000 => if win: +7800000
BET2: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +62700000

Number of bets: 137
Last modified on 2021/10/28 11:59 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is sociedad. Winning amounts credited to: suoicat suoihoa seven sumo bonghongtim bonplban bays0n giot_mua phungquan hankedoida nhatkiem biennho70 giot_sau xa_xatham hailua555 suoivang halimeda giot_nang giot_suong my_tuyet mua_chieu08 hiemdoc lkbangtam ongnoi_ galangtinhxu ...
<1>***<12> ...muco suoimo tet2015 tet2016 hoaithuong wasabi selfie sacrifice emmapnhuvoi vodanh81 donovan_1975 tthuonglan trieu_minh kevin suoibac tommyly92 aila oh_yes_aaa z_cobra_z simba arizona oeoeoe emkhotx calamari yolo meiu_iuiu masieu que_lam anhkhotx ong_thoan dem7ngay3 giot_nho suoimay suoingoc galangbuon74 ...
<1>***<12> ...sotaumc565 shakur noibuonxotxa xem_phim ku hung08 wrxt4cy sashimi amazon yeutoilannua.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-28-2021 lúc 08:36 PM.
  #112  
Old 10-28-2021, 03:32 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 1

spain

granada vs getafe

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Thu Oct 28 01:00 PM CST 2021 (~01:00 ÁM ngày 29 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.6 3.0 3.1 tức là :

granada win : 2.6

2 teams draw : 3.0

getafe win : 3.1

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


granada 1-1 getafe

BET: aila granada domino 100000 => if win: +260000
BET: amazon granada xep 3600000 => if win: +8892000
BET: anhkhotx granada domino 2206416 => if win: +5449847
BET: arizona granada phom 8600000 => if win: +21242000
BET: bays0n draw tienlen 2110139 => if win: +6013896
BET: benny125 getafe lottery 100000 => if win: +310000
BET: bensoo draw domino 1000000 => if win: +3000000
BET: bensou draw domino 1000000 => if win: +3000000
BET: biennho70 draw tienlen 2570569 => if win: +7326121
BET: boconchoxom draw lottery 3600000 => if win: +10260000
BET: bonghongtim granada tienlen 4215430 => if win: +10960118
BET: calamari granada lottery 3200000 => if win: +7904000
BET: cat_72 draw xito 12999999 => if win: +37049997
BET: cat_bui granada lottery 9800000 => if win: +25480000
BET: choemniemtin draw xep 2000000 => if win: +5700000
BET: conbat_hieu draw chinesepoker 2000000 => if win: +5700000
BET: d6789 getafe tienlen 4000000 => if win: +12400000
BET: dem7ngay3 granada phom 20000000 => if win: +52000000
BET: donovan1975 draw tienlen 8384655 => if win: +23896266
BET: donovan_1975 draw tienlen 1150000 => if win: +3277500
BET: emkhotx granada domino 3054775 => if win: +7545294
BET: emmapnhuvoi granada domino 100000 => if win: +260000
BET: fairy_moon granada domino 14845551 => if win: +38598432
BET: giachanhnhu draw chinesepoker 4000000 => if win: +11400000
BET: giot_mua draw tienlen 3263028 => if win: +9299629
BET: giot_nang draw tienlen 2966818 => if win: +8455431
BET: giot_nho draw tienlen 3015040 => if win: +8592864
BET: giot_sau draw tienlen 3323544 => if win: +9472100
BET: giot_suong draw tienlen 2964490 => if win: +8448796
BET: hac_bip_ granada chinesepoker 3000000 => if win: +7410000
BET: hankedoida getafe phom 4100000 => if win: +12710000
BET: hanoi2000 granada chan 599999 => if win: +1559997
BET: heyyou granada chan 14000000 => if win: +34580000
BET: hiemdoc granada phom 3600000 => if win: +8892000
BET: hoai_yeu getafe chinesepoker 1845858 => if win: +5722159
BET: hoaithuong granada tienlen 18000000 => if win: +46800000
BET: hoaithuong77 draw tienlen 15000000 => if win: +45000000
BET: hoaiyeu getafe chinesepoker 3543663 => if win: +10985355
BET: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +5700000
BET: kevin granada tusac 4000000 => if win: +9880000
BET: khachsan8sao draw chinesepoker 20000000 => if win: +60000000
BET: ku granada tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET: langtu_ getafe xep 5000000 => if win: +15500000
BET: mattroimoc draw chinesepoker 3500000 => if win: +9975000
BET: meiu_iuiu draw tusac 10000000 => if win: +30000000
BET: mua_chieu08 granada xep 20000000 => if win: +49400000
BET: muachieu08 getafe bigtwo 12500000 => if win: +38750000
BET: muco granada xep 2400000 => if win: +5928000
BET: my_tuyet granada xep 4888791 => if win: +12710856
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3000000
BET: nhatkiem granada domino 300000 => if win: +780000
BET: oanh23 draw tienlen 5555555 => if win: +15833331
BET: oeoeoe granada phom 11111111 => if win: +28888888
BET: ong_thoan granada tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET: ongnoi_ granada tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +5700000
BET: pepsi123 draw chinesepoker 5000000 => if win: +14250000
BET: phungquan getafe lottery 1000000 => if win: +3100000
BET: phuocngoc748 granada domino 20000000 => if win: +52000000
BET: psg_fr granada domino 20000000 => if win: +49400000
BET: sacrifice granada phom 2900000 => if win: +7163000
BET: sailamcuaem draw xep 3000000 => if win: +8550000
BET: sailamhoihan draw phom 4500000 => if win: +12825000
BET: sashimi granada lottery 3900000 => if win: +9633000
BET: saurieng_ granada tienlen 3000000 => if win: +7800000
BET: selfie granada phom 20000000 => if win: +49400000
BET: seven granada phom 20000000 => if win: +49400000
BET: sig238 draw lottery 1000000 => if win: +3000000
BET: simba granada lottery 2700000 => if win: +6669000
BET: stevenluong1 granada xito 3000000 => if win: +7410000
BET: suoibac draw tienlen 2935957 => if win: +8367477
BET: suoicat draw tienlen 2551269 => if win: +7271116
BET: suoihoa draw tienlen 2838124 => if win: +8088653
BET: suoimay draw tienlen 2855815 => if win: +8139072
BET: suoimo draw tienlen 2816254 => if win: +8026323
BET: suoingoc draw tienlen 2878536 => if win: +8635608
BET: suoivang draw tienlen 2770104 => if win: +8310312
BET: tet2015 getafe lottery 100000 => if win: +310000
BET: tet2016 getafe lottery 300000 => if win: +930000
BET: thanh_tuan87 draw xito 15000000 => if win: +45000000
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3000000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3000000
BET: tommyly92 getafe lottery 1600000 => if win: +4960000
BET: trai72 draw phom 8888888 => if win: +25333330
BET: tusac granada tusac 3000000 => if win: +7800000
BET: unchance getafe domino 5000000 => if win: +15500000
BET: vietphu80 granada tienlen 5000000 => if win: +12350000
BET: vuivecalang draw tusac 15000000 => if win: +45000000
BET: wasabi granada lottery 3900000 => if win: +9633000
BET: xa_xatham granada tusac 3000000 => if win: +7410000
BET: xem_phim granada tienlen 20000000 => if win: +49400000
BET: yeutoilannua granada xep 5277422 => if win: +13035232
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +28500000
BET: yolo granada phom 9800000 => if win: +24206000
BET: yunyun draw phom 3000000 => if win: +8550000
BET: z_cobra_z granada tusac 3000000 => if win: +7410000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +57000000

Number of bets: 97
Last modified on 2021/10/28 12:59 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: choemniemtin suoihoa suoicat conbat_hieu hoangmi giot_mua bays0n yunyun thanh_tuan87 biennho70 giot_sau suoivang giot_suong giot_nang suoimo vuivecalang peacenowar mattroimoc sig238 trai72 donovan_1975 hoaithuong77 yeutrongndau suoibac ...
<1>***<12> ...cat_72 sailamcuaem oanh23 giachanhnhu meiu_iuiu bensoo zzmaybezz thientri suoingoc suoimay giot_nho donovan1975 bensou sailamhoihan boconchoxom khachsan8sao thanhng5 nguluc pepsi123.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-29-2021 lúc 12:42 PM.
  #113  
Old 10-28-2021, 08:38 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 2

concac champ league

monterrey vs america

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Thu Oct 28 09:00 PM CST 2021 (~09:00 AM ngày 29 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.2 3.0 3.4 tức là :

monterrey win : 2.2

2 teams draw : 3.0

america win : 3.4

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


monterrey 1-0 america

BET2: a_a_a_a america tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET2: acura_mdx america xep 100000 => if win: +340000
BET2: amazon monterrey xep 6000000 => if win: +13200000
BET2: anhkhotx america xep 446528 => if win: +1518195
BET2: arizona monterrey xep 8300000 => if win: +18260000
BET2: bays0n america tienlen 3530937 => if win: +11404926
BET2: biennho70 america tienlen 4301382 => if win: +13893463
BET2: bom_hengio america xep 100000 => if win: +340000
BET2: bonghongtim america tienlen 4599187 => if win: +14855374
BET2: bonplban america catte 3000000 => if win: +9690000
BET2: calamari monterrey tusac 7000000 => if win: +15400000
BET2: chemheo america tienlen 8873360 => if win: +28660952
BET2: choemniemtin draw xep 2000000 => if win: +6000000
BET2: conbat_hieu monterrey xep 4500000 => if win: +9900000
BET2: dbuon_langle america lottery 1000000 => if win: +3400000
BET2: dem7ngay3 america phom 20000000 => if win: +64600000
BET2: dieulan america paigow 10000000 => if win: +34000000
BET2: doivothuong america chinesepoker 4000000 => if win: +13600000
BET2: donaldtrump2 draw lottery 6370000 => if win: +19110000
BET2: donovan1975 monterrey tienlen 11111111 => if win: +24444444
BET2: donovan_1975 america chan 5340299 => if win: +17249165
BET2: emkhotx america tusac 2131500 => if win: +6884745
BET2: ethan76 america tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET2: fairy_moon monterrey domino 12849454 => if win: +28268798
BET2: galangbuon74 america tusac 20000000 => if win: +64600000
BET2: galangtinhxu america catte 6000000 => if win: +19380000
BET2: giachanhnhu monterrey xep 15000000 => if win: +33000000
BET2: giot_mua america tienlen 5460087 => if win: +17636081
BET2: giot_nang america tienlen 4964433 => if win: +16035118
BET2: giot_nho america tienlen 5045125 => if win: +16295753
BET2: giot_sau america tienlen 5561349 => if win: +17963157
BET2: giot_suong america tienlen 5041502 => if win: +16284051
BET2: hac_bip_ america blackjack 3000000 => if win: +9690000
BET2: haiauphixu monterrey xep 18000000 => if win: +39600000
BET2: hailua555 america phom 2800000 => if win: +9044000
BET2: halimeda america paigow 1000000 => if win: +3400000
BET2: hankedoida monterrey lottery 4796065 => if win: +10551343
BET2: hayhoi_visao draw xep 4020579 => if win: +12061737
BET2: hiemdoc monterrey phom 3400000 => if win: +7480000
BET2: hoai_yeu draw domino 1000000 => if win: +3000000
BET2: hoaiyeu draw tienlen 2000000 => if win: +6000000
BET2: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +6000000
BET2: kevin monterrey tusac 6500000 => if win: +14300000
BET2: lang_nhin america chinesepoker 4000000 => if win: +13600000
BET2: lkbangtam america tienlen 14768012 => if win: +47700678
BET2: masieu monterrey lottery 3200000 => if win: +7040000
BET2: mattroimoc monterrey chinesepoker 5000000 => if win: +11000000
BET2: meiu_iuiu america tusac 17661924 => if win: +57048014
BET2: mong_mo america lottery 1000000 => if win: +3400000
BET2: mua_chieu08 draw paigow 3791786 => if win: +11375358
BET2: muachieu08 draw lottery 1464653 => if win: +4393959
BET2: muco monterrey xep 4000000 => if win: +8800000
BET2: my_tuyet america lottery 3783689 => if win: +12221315
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3000000
BET2: nguoi_doi america lottery 1000000 => if win: +3400000
BET2: nhatkiem america domino 100000 => if win: +340000
BET2: noibuonxotxa america xep 750000 => if win: +2550000
BET2: nuavangtrang monterrey domino 1000000 => if win: +2200000
BET2: oeoeoe america phom 11111111 => if win: +37777777
BET2: oh_yes_aaa america tusac 750000 => if win: +2550000
BET2: ong_co_noi draw lottery 7990000 => if win: +23970000
BET2: ong_thoan america tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET2: ongnoi_ america tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET2: oooviai america tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET2: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6000000
BET2: pepsi123 draw lottery 3000000 => if win: +9000000
BET2: phungquan monterrey lottery 1000000 => if win: +2200000
BET2: phuocngoc748 monterrey domino 20000000 => if win: +44000000
BET2: que_lam monterrey paigow 1485239 => if win: +3267525
BET2: rinh monterrey domino 2000000 => if win: +4400000
BET2: sacrifice monterrey phom 4800000 => if win: +10560000
BET2: saigonnew america xep 100000 => if win: +340000
BET2: saigontoday america xep 100000 => if win: +340000
BET2: sailamhoihan monterrey tusac 20000000 => if win: +44000000
BET2: sashimi monterrey lottery 5000000 => if win: +11000000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: saurieng_ draw lottery 1500000 => if win: +4500000
BET2: selfie monterrey phom 20000000 => if win: +44000000
BET2: seven monterrey phom 20000000 => if win: +44000000
BET2: shakur america tienlen 8000000 => if win: +25840000
BET2: simba monterrey lottery 4800000 => if win: +10560000
BET2: sotaumc565 america chinesepoker 2000000 => if win: +6460000
BET2: stevenluong1 america catte 3000000 => if win: +9690000
BET2: sumo monterrey xep 3000000 => if win: +6600000
BET2: suoibac america tienlen 4992977 => if win: +16127315
BET2: suoicat america tienlen 4338765 => if win: +14014210
BET2: suoihoa america tienlen 4826600 => if win: +15589918
BET2: suoimay america tienlen 4856685 => if win: +15687092
BET2: suoimo america tienlen 4789407 => if win: +15469784
BET2: suoingoc america tienlen 4958823 => if win: +16016998
BET2: suoivang america tienlen 4772028 => if win: +15413650
BET2: taco monterrey lottery 2000000 => if win: +4400000
BET2: tet2015 monterrey lottery 378796 => if win: +833351
BET2: tet2016 monterrey lottery 230000 => if win: +506000
BET2: thanhng5 america phom 1000000 => if win: +3400000
BET2: thaoquynh124 america xep 1000000 => if win: +3400000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3000000
BET2: tinhbuon_ america lottery 1000000 => if win: +3400000
BET2: tinhthuong2 america lottery 100000 => if win: +340000
BET2: tommyly92 monterrey lottery 2000000 => if win: +4400000
BET2: trang_thanh america phom 1000000 => if win: +3400000
BET2: tranthirinh monterrey domino 2000000 => if win: +4400000
BET2: trieu_minh monterrey paigow 100000 => if win: +220000
BET2: tthuonglan america domino 10697276 => if win: +34552201
BET2: villa_viahe america xep 100000 => if win: +340000
BET2: vodanh81 america tienlen 2000000 => if win: +6460000
BET2: wasabi monterrey lottery 5000000 => if win: +11000000
BET2: wrxt4cy america tienlen 7000000 => if win: +22610000
BET2: xa_xatham america blackjack 3000000 => if win: +9690000
BET2: xem_phim america tienlen 20000000 => if win: +64600000
BET2: yeutoilannua america tienlen 4513977 => if win: +14580145
BET2: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +30000000
BET2: yolo monterrey phom 15900000 => if win: +34980000
BET2: z_cobra_z america bigtwo 5000000 => if win: +16150000
BET2: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +60000000

Number of bets: 115
Last modified on 2021/10/28 20:44 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is monterrey. Winning amounts credited to: conbat_hieu seven sumo phungquan hankedoida hiemdoc nuavangtrang muco tet2015 tet2016 mattroimoc wasabi selfie sacrifice tranthirinh trieu_minh kevin tommyly92 rinh fairy_moon simba arizona giachanhnhu phuocngoc748 calamari yolo ...
<1>***<12> ...que_lam masieu taco donovan1975 haiauphixu sailamhoihan sashimi amazon.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-29-2021 lúc 05:09 AM.
  #114  
Old 10-29-2021, 04:57 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 2

germany

hoffenheim vs hertha berlin

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Fri Oct 29 01:30 PM CST 2021 (~01:30 AM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 1.7 4.1 4.75 tức là :

hoffenheim win : 1.7

2 teams draw : 4.1

hertha berlin win : 4.75

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


hoffenheim 2-0 hertha berlin

BET2: acura_mdx hertha.berlin xep 100000 => if win: +475000
BET2: aila hoffenheim domino 100000 => if win: +170000
BET2: amazon hoffenheim xep 5400000 => if win: +9180000
BET2: anhkhotx hertha.berlin xep 387983 => if win: +1842919
BET2: arizona hoffenheim phom 5200000 => if win: +8840000
BET2: athea hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: babahatluu hoffenheim domino 100000 => if win: +170000
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +409999
BET2: bakhia draw tienlen 10000000 => if win: +41000000
BET2: bays0n hertha.berlin tienlen 2155730 => if win: +9727731
BET2: benny125 hoffenheim lottery 100000 => if win: +170000
BET2: biennho70 hertha.berlin tienlen 2626107 => if win: +11850307
BET2: bom_hengio hertha.berlin xep 100000 => if win: +475000
BET2: bundaumamtom hoffenheim domino 100000 => if win: +170000
BET2: bungbuditteo hertha.berlin domino 2215586 => if win: +9997831
BET2: bupbe1234 hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: bupbebihu hertha.berlin chinesepoker 4000000 => if win: +18050000
BET2: cabong hoffenheim domino 1000000 => if win: +1700000
BET2: calamari hoffenheim tusac 6300000 => if win: +10710000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +409999
BET2: caro hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: cat_bui draw tusac 20000000 => if win: +77900000
BET2: choemniemtin draw xep 1600000 => if win: +6231999
BET2: comay hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: conbat_hieu hoffenheim xep 6000000 => if win: +10200000
BET2: daladivang hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: daotachaihoa hertha.berlin lottery 1800000 => if win: +8122500
BET2: dbuon_langle hertha.berlin lottery 3000000 => if win: +14250000
BET2: dem7ngay3 draw phom 20000000 => if win: +77900000
BET2: dieulan hertha.berlin chinesepoker 10000000 => if win: +47500000
BET2: dieumonguoc hoffenheim tienlen 11900000 => if win: +20230000
BET2: doccocaubai hertha.berlin domino 4000000 => if win: +18050000
BET2: doivothuong hertha.berlin chinesepoker 2500000 => if win: +11875000
BET2: donaldtrump2 draw lottery 3030000 => if win: +11801849
BET2: donovan_1975 draw lottery 1462195 => if win: +5994999
BET2: duykhang hoffenheim lottery 4400000 => if win: +7480000
BET2: dynasty hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +7454542
BET2: emkhotx hertha.berlin xep 1161474 => if win: +5241151
BET2: emluudan hoffenheim domino 1000000 => if win: +1700000
BET2: emmapnhuvoi hoffenheim domino 100000 => if win: +170000
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +82000000
BET2: fairy_moon hertha.berlin domino 6156949 => if win: +27783232
BET2: firefly draw tienlen 12000000 => if win: +49199999
BET2: giachanhnhu hoffenheim xep 20000000 => if win: +34000000
BET2: giot_mua hertha.berlin tienlen 3333526 => if win: +15042536
BET2: giot_nang hertha.berlin tienlen 3030917 => if win: +13677012
BET2: giot_nho hertha.berlin tienlen 3080181 => if win: +13899316
BET2: giot_sau hertha.berlin tienlen 3395350 => if win: +15321516
BET2: giot_suong hertha.berlin tienlen 3077969 => if win: +13889335
BET2: hac_bip_ hertha.berlin xep 922912 => if win: +4383832
BET2: haiauphixu hoffenheim domino 11000000 => if win: +18700000
BET2: halimeda hoffenheim xep 2000000 => if win: +3400000
BET2: hankedoida hoffenheim lottery 7379492 => if win: +12545136
BET2: heonaileocay hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: heyyou hoffenheim chan 20000000 => if win: +34000000
BET2: hiemdoc hoffenheim xep 2000000 => if win: +3400000
BET2: hnkm draw tienlen 20000000 => if win: +77900000
BET2: hoai_yeu hertha.berlin lottery 798011 => if win: +3790552
BET2: hoaithuong hertha.berlin tienlen 10000000 => if win: +45125000
BET2: hoaithuong77 draw tienlen 10000000 => if win: +38950000
BET2: hoaiyeu hertha.berlin lottery 808537 => if win: +3840550
BET2: hoaluuly67 draw tienlen 4500000 => if win: +17527500
BET2: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +7789999
BET2: is draw tienlen 1000000 => if win: +4099999
BET2: kamasutra hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: kevin hoffenheim tusac 5900000 => if win: +10030000
BET2: khachsan8sao draw tienlen 20000000 => if win: +82000000
BET2: kl hoffenheim tusac 2700000 => if win: +4590000
BET2: lahuy draw xep 17484514 => if win: +71686507
BET2: lang_nhin hertha.berlin chinesepoker 5000000 => if win: +23750000
BET2: lkbangtam hertha.berlin tienlen 11976628 => if win: +54044533
BET2: masieu hoffenheim lottery 3000000 => if win: +5100000
BET2: mattroimoc hoffenheim chinesepoker 7000000 => if win: +11900000
BET2: maymuongie hoffenheim tienlen 20000000 => if win: +34000000
BET2: meiu_iuiu hertha.berlin tusac 10000000 => if win: +47500000
BET2: minh0n hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: mong_mo hertha.berlin lottery 3000000 => if win: +14250000
BET2: muachieu08 draw lottery 1385716 => if win: +5397363
BET2: muco hoffenheim xep 3300000 => if win: +5610000
BET2: nevada hoffenheim xep 2100000 => if win: +3570000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +4099999
BET2: nguoi_doi hertha.berlin lottery 3000000 => if win: +14250000
BET2: nhatkiem hoffenheim domino 100000 => if win: +170000
BET2: oeoeoe draw phom 9100000 => if win: +37310000
BET2: ong_co_noi draw lottery 4900000 => if win: +19085500
BET2: ong_thoan hertha.berlin tienlen 20000000 => if win: +90250000
BET2: ongnoi_ hertha.berlin tienlen 20000000 => if win: +90250000
BET2: onithanh hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +7789999
BET2: pepsi123 draw lottery 1000000 => if win: +4099999
BET2: phungquan hoffenheim lottery 2000000 => if win: +3400000
BET2: phuocngoc748 hertha.berlin domino 20000000 => if win: +90250000
BET2: psg_fr hertha.berlin domino 20000000 => if win: +90250000
BET2: quat_ba_tieu hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: que_lam hertha.berlin paigow 1182947 => if win: +5618998
BET2: rinh hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: roisedivedau draw phom 20000000 => if win: +77900000
BET2: sacrifice hoffenheim phom 4200000 => if win: +7140000
BET2: saigonnew hertha.berlin xep 100000 => if win: +475000
BET2: saigontoday hertha.berlin xep 100000 => if win: +475000
BET2: sailamhoihan hoffenheim xep 9000000 => if win: +15300000
BET2: sashimi hoffenheim lottery 3700000 => if win: +6290000
BET2: satan hertha.berlin tienlen 20000000 => if win: +90250000
BET2: satthuhaihoa hertha.berlin lottery 2700000 => if win: +12183750
BET2: selfie hoffenheim phom 20000000 => if win: +34000000
BET2: seven hoffenheim phom 20000000 => if win: +34000000
BET2: shakur hertha.berlin tienlen 5000000 => if win: +22562500
BET2: simba hoffenheim lottery 4000000 => if win: +6800000
BET2: sumo hoffenheim xep 2300000 => if win: +3910000
BET2: sun_em_2901 hertha.berlin lottery 1800000 => if win: +8122500
BET2: suoibac hertha.berlin tienlen 3048343 => if win: +13755647
BET2: suoicat hertha.berlin tienlen 2648930 => if win: +11953296
BET2: suoihoa hertha.berlin tienlen 2946766 => if win: +13297281
BET2: suoimay hertha.berlin tienlen 2965134 => if win: +13380167
BET2: suoimo hertha.berlin tienlen 2924058 => if win: +13194811
BET2: suoingoc hertha.berlin tienlen 3027492 => if win: +13661557
BET2: suoivang hertha.berlin tienlen 2913449 => if win: +13146938
BET2: taco hoffenheim lottery 2000000 => if win: +3400000
BET2: tet2015 hoffenheim lottery 855315 => if win: +1454035
BET2: tet2016 hoffenheim lottery 709501 => if win: +1206151
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +4099999
BET2: the_moon hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: the_sun_2908 hertha.berlin lottery 4000000 => if win: +18050000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +4099999
BET2: tinhbuon_ hertha.berlin lottery 2300000 => if win: +10925000
BET2: tinhdoi draw chinesepoker 1000000 => if win: +4099999
BET2: tinhthuong2 hertha.berlin lottery 100000 => if win: +475000
BET2: tommyly92 hoffenheim lottery 2000000 => if win: +3400000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +409999
BET2: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +4099999
BET2: tranthirinh hoffenheim domino 2000000 => if win: +3400000
BET2: trieu_minh hertha.berlin paigow 959228 => if win: +4556333
BET2: tthuonglan hertha.berlin tusac 4034324 => if win: +18204887
BET2: vanlam67 hoffenheim chinesepoker 5500000 => if win: +9350000
BET2: venhadicon hertha.berlin tienlen 2017926 => if win: +9105891
BET2: villa_viahe hertha.berlin xep 100000 => if win: +475000
BET2: vuivecalang draw domino 10000000 => if win: +41000000
BET2: wasabi hoffenheim lottery 3700000 => if win: +6290000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +409999
BET2: wrxt4cy hertha.berlin tienlen 4900000 => if win: +22111250
BET2: xa_xatham draw bigtwo 1000000 => if win: +4099999
BET2: xem_phim hertha.berlin tienlen 20000000 => if win: +90250000
BET2: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +38950000
BET2: yolo hoffenheim phom 14400000 => if win: +24480000
BET2: z_cobra_z draw bigtwo 1000000 => if win: +4099999
BET2: zo hoffenheim domino 5000000 => if win: +8500000
BET2: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +77900000

Number of bets: 148
Last modified on 2021/10/29 13:24 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is hoffenheim. Winning amounts credited to: seven conbat_hieu sumo phungquan hankedoida nhatkiem daladivang halimeda caro hiemdoc cabong muco tet2015 tet2016 wasabi mattroimoc selfie sacrifice emmapnhuvoi tranthirinh dynasty kevin tommyly92 aila rinh emluudan heyyou simba ...
<1>***<12> ...arizona giachanhnhu calamari yolo athea masieu kl taco bupbe1234 babahatluu duykhang vanlam67 sailamhoihan haiauphixu dieumonguoc zo comay bundaumamtom maymuongie benny125 sashimi amazon nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-30-2021 lúc 05:30 AM.
  #115  
Old 10-29-2021, 12:44 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 1

eng champ

qpr vs n forest

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Fri Oct 29 01:45 PM CST 2021 (~01:45 ÁM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.1 3.5 3.4 tức là :

qpr win : 2.1

2 teams draw : 3.5

n forest win : 3.4

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


qpr 1-1 n forest

# BET: nick outcome game amount
BET: acura_mdx draw tusac 100000 => if win: +350000
BET: aila qpr domino 100000 => if win: +210000
BET: amazon qpr xep 6800000 => if win: +14280000
BET: anhkhotx draw xep 258655 => if win: +905292
BET: arizona qpr phom 6500000 => if win: +13650000
BET: athea qpr domino 1000000 => if win: +2100000
BET: bays0n draw tienlen 2617672 => if win: +8703759
BET: benny125 qpr lottery 100000 => if win: +210000
BET: bichlan33 draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: biennho70 draw tienlen 3188845 => if win: +10602909
BET: bom_hengio draw tusac 100000 => if win: +350000
BET: cabong qpr domino 1000000 => if win: +2100000
BET: calamari qpr tusac 7900000 => if win: +16590000
BET: cat_bui n.forest tusac 20000000 => if win: +68000000
BET: choemniemtin draw xep 1600000 => if win: +5320000
BET: conbat_hieu qpr xep 4500000 => if win: +9450000
BET: dem7ngay3 draw phom 20000000 => if win: +66500000
BET: donaldtrump2 draw lottery 4170000 => if win: +13865250
BET: donovan1975 draw paigow 4546429 => if win: +15116876
BET: donovan_1975 qpr lottery 1532601 => if win: +3218462
BET: duykhang qpr lottery 5700000 => if win: +11970000
BET: emkhotx draw xep 1410361 => if win: +4689450
BET: emmapnhuvoi draw domino 100000 => if win: +350000
BET: ethan76 n.forest tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: fairy_moon qpr domino 10395921 => if win: +21831434
BET: faustus qpr domino 1000000 => if win: +2100000
BET: giachanhnhu qpr xep 15000000 => if win: +31500000
BET: giot_mua draw tienlen 4047854 => if win: +13459114
BET: giot_nang draw tienlen 3680399 => if win: +12237326
BET: giot_nho draw tienlen 3740220 => if win: +12436231
BET: giot_sau draw tienlen 4122925 => if win: +13708725
BET: giot_suong draw tienlen 3737534 => if win: +12427300
BET: hac_bip_ n.forest xep 1000000 => if win: +3400000
BET: haiauphixu qpr xep 20000000 => if win: +42000000
BET: hankedoida qpr lottery 3912825 => if win: +8216932
BET: heyyou qpr chan 14000000 => if win: +29400000
BET: hiemdoc qpr xep 3000000 => if win: +6300000
BET: hnkm draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: hoai_yeu qpr lottery 448889 => if win: +942666
BET: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +49875000
BET: hoaithuong77 qpr tienlen 15000000 => if win: +31500000
BET: hoaiyeu qpr lottery 488889 => if win: +1026666
BET: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +6650000
BET: kevin qpr tusac 7400000 => if win: +15540000
BET: kl qpr tusac 4000000 => if win: +8400000
BET: lkbangtam n.forest tienlen 14970786 => if win: +50900672
BET: masieu qpr lottery 4300000 => if win: +9030000
BET: mattroimoc qpr chinesepoker 5000000 => if win: +10500000
BET: meiu_iuiu draw tusac 10000000 => if win: +33250000
BET: mua_chieu08 qpr tusac 8000000 => if win: +16800000
BET: muachieu08 qpr lottery 1632385 => if win: +3428008
BET: muco qpr xep 4600000 => if win: +9660000
BET: myhuyen15 draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: nevada qpr xep 3200000 => if win: +6720000
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: oeoeoe qpr phom 10000000 => if win: +21000000
BET: ong_co_noi draw lottery 6720000 => if win: +22344000
BET: ong_thoan n.forest tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: ongnoi_ n.forest tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6650000
BET: pepsi123 draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET: phungquan qpr lottery 1000000 => if win: +2100000
BET: phuocngoc748 qpr domino 20000000 => if win: +42000000
BET: psg_fr qpr domino 20000000 => if win: +42000000
BET: que_lam qpr paigow 1685019 => if win: +3538539
BET: roisedivedau draw phom 20000000 => if win: +66500000
BET: sacrifice qpr phom 5500000 => if win: +11550000
BET: saigonnew draw tusac 100000 => if win: +350000
BET: saigontoday draw tusac 100000 => if win: +350000
BET: sailamhoihan qpr xep 11500000 => if win: +24150000
BET: sashimi qpr lottery 4400000 => if win: +9240000
BET: satan draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: selfie qpr phom 20000000 => if win: +42000000
BET: seven qpr phom 20000000 => if win: +42000000
BET: shakur draw tienlen 5000000 => if win: +16625000
BET: simba qpr lottery 5300000 => if win: +11130000
BET: stevenluong1 qpr xito 3000000 => if win: +6300000
BET: sumo qpr xep 3500000 => if win: +7350000
BET: suoibac draw tienlen 3701560 => if win: +12307687
BET: suoicat draw tienlen 3216558 => if win: +10695055
BET: suoihoa draw tienlen 3578216 => if win: +11897568
BET: suoimay draw tienlen 3600520 => if win: +11971729
BET: suoimo draw tienlen 3550643 => if win: +11805887
BET: suoingoc draw tienlen 3676240 => if win: +12223498
BET: suoivang draw tienlen 3537759 => if win: +11763048
BET: taco qpr lottery 3000000 => if win: +6300000
BET: tai_anh_do draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: tet2015 qpr lottery 100000 => if win: +210000
BET: th0408 draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: thanh_tuan87 draw chan 10000000 => if win: +35000000
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3500000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: tinhdoi draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: tommyly92 qpr lottery 2000000 => if win: +4200000
BET: trai72 draw phom 888888 => if win: +3111108
BET: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3500000
BET: trieu_minh qpr paigow 1051147 => if win: +2207408
BET: tthuonglan n.forest domino 9124147 => if win: +31022099
BET: vanlam67 qpr chinesepoker 7000000 => if win: +14700000
BET: villa_viahe draw tusac 100000 => if win: +350000
BET: vuivecalang draw domino 20000000 => if win: +70000000
BET: vuongbaky draw chinesepoker 2000000 => if win: +6650000
BET: wasabi qpr lottery 4400000 => if win: +9240000
BET: wrxt4cy draw tienlen 5000000 => if win: +16625000
BET: xa_xatham draw bigtwo 1000000 => if win: +3500000
BET: xem_phim n.forest tienlen 20000000 => if win: +68000000
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +33250000
BET: yolo qpr phom 18000000 => if win: +37800000
BET: z_cobra_z draw bigtwo 1000000 => if win: +3500000
BET: zo draw domino 1000000 => if win: +3500000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +66500000

Number of bets: 111
Last modified on 2021/10/29 13:43 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: suoihoa suoicat choemniemtin ong_co_noi saigonnew hoangmi giot_mua bays0n th0408 thanh_tuan87 biennho70 xa_xatham giot_sau suoivang giot_nang giot_suong bichlan33 tinhdoi saigontoday acura_mdx suoimo vuivecalang peacenowar hoaithuong ...
<1>***<12> ...trang_thanh satan trai72 emmapnhuvoi yeutrongndau suoibac z_cobra_z donaldtrump2 tai_anh_do hnkm vuongbaky emkhotx meiu_iuiu roisedivedau anhkhotx zzmaybezz thientri dem7ngay3 suoimay suoingoc giot_nho donovan1975 myhuyen15 shakur bom_hengio zo villa_viahe wrxt4cy thanhng5 nguluc pepsi123.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-29-2021 lúc 10:33 PM.
  #116  
Old 10-29-2021, 10:35 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 1

argentina

argentinos jr vs lanus

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Fri Oct 29 07:15 PM CST 2021 (~07:15 ÁM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.37 3.3 3.0 tức là :

argentinos jr win : 2.37

2 teams draw : 3.3

lanus win : 3.0

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


argentinos jr 0-1 lanus

BET: acura_mdx lanus xep 100000 => if win: +300000
BET: amazon lanus xep 4200000 => if win: +11970000
BET: anhkhotx lanus xep 474201 => if win: +1422603
BET: arizona lanus xep 7800000 => if win: +22230000
BET: bom_hengio lanus xep 100000 => if win: +300000
BET: bonghongtim draw tienlen 4000000 => if win: +13200000
BET: calamari lanus tusac 4900000 => if win: +13965000
BET: cat_bui argentinos.jr tusac 20000000 => if win: +47400000
BET: choemniemtin draw xep 2000000 => if win: +6270000
BET: conbat_hieu argentinos.jr xep 5000000 => if win: +11850000
BET: dbuon_langle draw lottery 3000000 => if win: +9900000
BET: dem7ngay3 lanus phom 20000000 => if win: +60000000
BET: dieulan draw chinesepoker 10000000 => if win: +33000000
BET: doivothuong draw chinesepoker 3000000 => if win: +9900000
BET: donaldtrump2 draw lottery 4860000 => if win: +16038000
BET: duykhang lanus lottery 3400000 => if win: +9690000
BET: emkhotx lanus xep 2191936 => if win: +6247017
BET: ethan76 lanus tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET: giachanhnhu argentinos.jr xep 17500000 => if win: +41475000
BET: hac_bip_ draw xito 1000000 => if win: +3300000
BET: haiauphixu argentinos.jr xep 15000000 => if win: +35550000
BET: hankedoida argentinos.jr lottery 5238562 => if win: +12415391
BET: hanlengan lanus domino 20000000 => if win: +57000000
BET: hiemdoc lanus xep 2000000 => if win: +5700000
BET: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET: kevin lanus tusac 4600000 => if win: +13110000
BET: kl lanus tusac 2400000 => if win: +6840000
BET: lang_nhin draw chinesepoker 3000000 => if win: +9900000
BET: masieu lanus lottery 1930000 => if win: +5500500
BET: mattroimoc argentinos.jr chinesepoker 5500000 => if win: +13035000
BET: mong_mo draw lottery 3000000 => if win: +9900000
BET: muco lanus xep 2800000 => if win: +7980000
BET: my_tuyet draw lottery 3325060 => if win: +10972698
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET: nguoi_doi draw lottery 3000000 => if win: +9900000
BET: nuavangtrang argentinos.jr domino 1000000 => if win: +2370000
BET: oeoeoe lanus phom 14000000 => if win: +42000000
BET: ong_co_noi draw lottery 8180000 => if win: +26994000
BET: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET: pepsi123 draw lottery 3000000 => if win: +9900000
BET: phungquan argentinos.jr lottery 1000000 => if win: +2370000
BET: sacrifice lanus phom 3400000 => if win: +9690000
BET: saigonnew lanus xep 100000 => if win: +300000
BET: saigontoday lanus xep 100000 => if win: +300000
BET: sailamhoihan argentinos.jr chinesepoker 20000000 => if win: +47400000
BET: sashimi lanus lottery 3700000 => if win: +10545000
BET: satan lanus tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET: selfie lanus phom 20000000 => if win: +57000000
BET: seven lanus phom 20000000 => if win: +60000000
BET: shakur lanus tienlen 9915100 => if win: +28258035
BET: simba lanus lottery 5200000 => if win: +14820000
BET: stevenluong1 argentinos.jr xito 3000000 => if win: +7110000
BET: sumo lanus xep 2200000 => if win: +6270000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET: tinhbuon_ draw lottery 3000000 => if win: +9900000
BET: tinhthuong2 draw lottery 100000 => if win: +330000
BET: tommyly92 argentinos.jr lottery 1509999 => if win: +3578697
BET: venhadicon lanus tienlen 3124730 => if win: +9374190
BET: villa_viahe lanus xep 100000 => if win: +300000
BET: wasabi lanus lottery 3700000 => if win: +10545000
BET: wrxt4cy lanus tienlen 8796335 => if win: +25069554
BET: xa_xatham draw catte 1000000 => if win: +3300000
BET: yeutoilannua draw tienlen 3966829 => if win: +13090535
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +33000000
BET: yolo lanus phom 10600000 => if win: +30210000
BET: z_cobra_z lanus bigtwo 3000000 => if win: +8550000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +66000000

Number of bets: 67
Last modified on 2021/10/29 19:08 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is lanus. Winning amounts credited to: seven saigonnew sumo venhadicon hanlengan hiemdoc saigontoday acura_mdx muco satan wasabi selfie sacrifice kevin z_cobra_z oeoeoe arizona simba emkhotx calamari yolo masieu anhkhotx kl dem7ngay3 duykhang shakur bom_hengio villa_viahe ...<1>***<12> ...wrxt4cy ethan76 amazon sashimi.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-30-2021 lúc 03:11 AM.
  #117  
Old 10-30-2021, 03:13 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 1

japan cup

nagoya vs cerezo

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Sat Oct 29 11:05 PM CST 2021 (~11:05 ÁM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.3 3.2 3.2 tức là :

nagoya win : 2.3

2 teams draw : 3.2

cerezo win : 3.2

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


nagoya 2-0 cerezo

BET: acura_mdx draw tusac 100000 => if win: +320000
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +320000
BET: bays0n cerezo tienlen 3814030 => if win: +11594651
BET: biennho70 cerezo tienlen 4646246 => if win: +14124587
BET: bom_hengio draw tusac 100000 => if win: +320000
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +320000
BET: choemniemtin draw xep 1700000 => if win: +5440000
BET: conbat_hieu nagoya xep 3000000 => if win: +6899999
BET: dem7ngay3 nagoya phom 20000000 => if win: +46000000
BET: doccothienha draw blackjack 2000000 => if win: +6400000
BET: donovan_1975 draw tienlen 8000000 => if win: +25600000
BET: gallant cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: giachanhnhu nagoya xep 10500000 => if win: +24149999
BET: giot_mua cerezo tienlen 5897850 => if win: +17929464
BET: giot_nang cerezo tienlen 5362457 => if win: +16301869
BET: giot_nho cerezo tienlen 5449617 => if win: +16566835
BET: giot_sau cerezo tienlen 6007231 => if win: +18261982
BET: giot_suong cerezo tienlen 5445704 => if win: +16554940
BET: godfath3r cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: hac_bip_ cerezo chinesepoker 1000000 => if win: +3200000
BET: haiauphixu nagoya xep 9000000 => if win: +20700000
BET: hankedoida nagoya phom 3537456 => if win: +8136148
BET: heyyou nagoya chan 5000000 => if win: +11500000
BET: hoai_yeu draw xep 1000000 => if win: +3200000
BET: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +48000000
BET: hoaithuong77 cerezo tienlen 15000000 => if win: +45600000
BET: hoangmi draw chinesepoker 1100000 => if win: +3520000
BET: lkbangtam nagoya tienlen 20000000 => if win: +46000000
BET: mattroimoc nagoya chinesepoker 4800000 => if win: +11040000
BET: meiu_iuiu cerezo tusac 10000000 => if win: +32000000
BET: mua_chieu08 nagoya tusac 5000000 => if win: +11500000
BET: muachieu08 nagoya tienlen 10000000 => if win: +23000000
BET: nickel cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6400000
BET: pepsi123 draw lottery 3000000 => if win: +9600000
BET: phungquan nagoya lottery 1000000 => if win: +2300000
BET: phuocngoc748 cerezo domino 20000000 => if win: +60800000
BET: publicenemy draw xito 1000000 => if win: +3200000
BET: que_lam draw paigow 1123346 => if win: +3594707
BET: saigontoday draw tusac 100000 => if win: +320000
BET: sailamhoihan nagoya xep 10000000 => if win: +23000000
BET: saturn cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: sig238 cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: songbacdau draw xito 2000000 => if win: +6400000
BET: specialized cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: stevenluong1 nagoya catte 3000000 => if win: +6899999
BET: suoibac cerezo tienlen 5393289 => if win: +16395598
BET: suoicat cerezo tienlen 4686625 => if win: +14247340
BET: suoihoa cerezo tienlen 5213572 => if win: +15849258
BET: suoimay cerezo tienlen 5246070 => if win: +15948052
BET: suoimo cerezo tienlen 5173397 => if win: +15727126
BET: suoingoc cerezo tienlen 5356397 => if win: +16283446
BET: suoivang cerezo tienlen 5154626 => if win: +16494803
BET: teslas cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: tet2016 nagoya lottery 500000 => if win: +1150000
BET: tommyly92 nagoya lottery 1100999 => if win: +2532297
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +320000
BET: trieu_minh draw paigow 700765 => if win: +2242448
BET: tthuonglan nagoya domino 11497838 => if win: +26445027
BET: venhadicon nagoya tienlen 6421113 => if win: +14768559
BET: villa_viahe draw tusac 100000 => if win: +320000
BET: vip cerezo domino 2000000 => if win: +6400000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +320000
BET: xa_xatham cerezo tusac 1000000 => if win: +3200000
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +32000000
BET: z_cobra_z draw tusac 1000000 => if win: +3200000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +64000000

Number of bets: 67
Last modified on 2021/10/29 23:04 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is nagoya. Winning amounts credited to: conbat_hieu venhadicon phungquan hankedoida mua_chieu08 muachieu08 lkbangtam stevenluong1 tet2016 mattroimoc tthuonglan tommyly92 heyyou giachanhnhu dem7ngay3 haiauphixu sailamhoihan.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-30-2021 lúc 07:04 AM.
  #118  
Old 10-30-2021, 05:32 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 2

eng premier

leicester vs ảrsenal

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Sat Oct 30 06:30 AM CST 2021 (~06:30 PM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.37 3.5 2.9 tức là :

leicester win : 2.37

2 teams draw : 3.5

ảrsenal win : 2.9

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


leicester 0-2 ảrsenal

BET2: acquy15 draw chan 10000000 => if win: +33250000
BET2: acura_mdx draw tusac 100000 => if win: +350000
BET2: amazon arsenal xep 4800000 => if win: +13920000
BET2: an_cuop leicester phom 20000000 => if win: +47400000
BET2: aonuocla draw lottery 1800000 => if win: +5985000
BET2: arizona arsenal xep 10500000 => if win: +30450000
BET2: bays0n draw tienlen 2942251 => if win: +9782984
BET2: benny125 arsenal lottery 100000 => if win: +290000
BET2: biennho70 draw tienlen 3584247 => if win: +11917621
BET2: bom_hengio draw tusac 100000 => if win: +350000
BET2: bonghongtim arsenal tienlen 3909533 => if win: +10770763
BET2: bungbuditteo draw domino 2690355 => if win: +9416242
BET2: calamari arsenal tusac 5600000 => if win: +16240000
BET2: cat_72 draw xito 7777777 => if win: +25861108
BET2: cat_bui draw tusac 20000000 => if win: +66500000
BET2: choemniemtin draw xep 1600000 => if win: +5320000
BET2: conbat_hieu draw xep 3000000 => if win: +9975000
BET2: crazy_wolf draw chinesepoker 10000000 => if win: +33250000
BET2: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: dem7ngay3 draw phom 10000000 => if win: +33250000
BET2: dieulan draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: doccothienha draw blackjack 2000000 => if win: +6650000
BET2: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: donovan1975 arsenal phom 4126106 => if win: +11965707
BET2: donovan_1975 draw domino 3790991 => if win: +12605045
BET2: duykhang arsenal lottery 5900000 => if win: +16254500
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6045451
BET2: galangbuon74 draw tusac 10000000 => if win: +33250000
BET2: gallant draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: giachanhnhu draw chinesepoker 4000000 => if win: +13300000
BET2: giot_mua draw tienlen 4549770 => if win: +15127985
BET2: giot_nang draw tienlen 4136752 => if win: +13754700
BET2: giot_nho draw tienlen 4203991 => if win: +13978270
BET2: giot_sau draw tienlen 4634149 => if win: +15408545
BET2: giot_suong draw tienlen 4200972 => if win: +13968231
BET2: godfath3r draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: hac_bip_ draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET2: hankedoida leicester lottery 1780494 => if win: +4219770
BET2: hanlengan draw domino 20000000 => if win: +66500000
BET2: hiemdoc arsenal xep 2700000 => if win: +7438500
BET2: hnkm draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET2: hoai_yeu draw paigow 2027390 => if win: +6741071
BET2: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +49875000
BET2: hoaithuong77 leicester tienlen 20000000 => if win: +47400000
BET2: hoaiyeu draw tusac 3800245 => if win: +12635814
BET2: hoaluuly67 leicester tienlen 4900000 => if win: +11613000
BET2: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +6650000
BET2: htc draw tienlen 15000000 => if win: +49875000
BET2: kevin arsenal tusac 5200000 => if win: +14326000
BET2: lahuy arsenal xep 20000000 => if win: +58000000
BET2: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: lkbangtam leicester paigow 3750081 => if win: +8887691
BET2: masieu arsenal lottery 4400000 => if win: +12122000
BET2: mattroimoc draw chinesepoker 2500000 => if win: +8312500
BET2: maymuongie arsenal tienlen 20000000 => if win: +58000000
BET2: meiu_iuiu draw tusac 10000000 => if win: +33250000
BET2: michuacay leicester blackjack 100000 => if win: +237000
BET2: mktm leicester domino 5000000 => if win: +11850000
BET2: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: mua_chieu08 arsenal chinesepoker 6486050 => if win: +18809545
BET2: muachieu08 leicester tienlen 9999999 => if win: +23699997
BET2: muco arsenal xep 3300000 => if win: +9091500
BET2: my_tuyet arsenal tienlen 3006474 => if win: +8282835
BET2: negi arsenal lottery 2700000 => if win: +7438500
BET2: nevada arsenal lottery 2600000 => if win: +7163000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET2: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: nhatkiem arsenal domino 200000 => if win: +580000
BET2: nickel draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: oeoeoe arsenal phom 17549546 => if win: +50893683
BET2: oh_yes_aaa draw phom 2000000 => if win: +6650000
BET2: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6650000
BET2: pepsi123 draw xep 5000000 => if win: +16625000
BET2: phungquan leicester lottery 1200000 => if win: +2844000
BET2: phuocngoc748 arsenal domino 20000000 => if win: +55100000
BET2: pirates arsenal lottery 2600000 => if win: +7163000
BET2: psg_fr leicester domino 20000000 => if win: +47400000
BET2: publicenemy draw xito 1000000 => if win: +3500000
BET2: que_lam draw paigow 748897 => if win: +2621139
BET2: rinh leicester domino 2000000 => if win: +4740000
BET2: sacrifice arsenal phom 3900000 => if win: +10744500
BET2: saigonnew draw tusac 100000 => if win: +350000
BET2: saigontoday draw tusac 100000 => if win: +350000
BET2: sailamcuaem draw tienlen 3800000 => if win: +12635000
BET2: sashimi arsenal lottery 2900000 => if win: +7989500
BET2: saturn draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: saurieng_ draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: selfie arsenal phom 20000000 => if win: +58000000
BET2: seven arsenal phom 20000000 => if win: +58000000
BET2: shakur arsenal tienlen 9258091 => if win: +25506040
BET2: sig238 draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: simba arsenal lottery 5200000 => if win: +14326000
BET2: songbacdau draw xito 4000000 => if win: +13300000
BET2: sotaumc565 draw tienlen 2000000 => if win: +6650000
BET2: soulofwolf leicester tusac 900000 => if win: +2133000
BET2: specialized draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: stevenluong1 draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET2: sumo arsenal xep 2700000 => if win: +7438500
BET2: suoibac draw tienlen 4160537 => if win: +13833785
BET2: suoicat draw tienlen 3615397 => if win: +12021195
BET2: suoihoa draw tienlen 4021899 => if win: +13372814
BET2: suoimay draw tienlen 4046968 => if win: +13456168
BET2: suoimo draw tienlen 3990907 => if win: +13269765
BET2: suoingoc draw tienlen 4132078 => if win: +13739159
BET2: suoivang draw tienlen 3976426 => if win: +13221616
BET2: taco arsenal phom 2800000 => if win: +7714000
BET2: teslas draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: tet2016 leicester lottery 868384 => if win: +2058070
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3500000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET2: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: tinhkhoi arsenal lottery 2600000 => if win: +7163000
BET2: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3500000
BET2: tommyly92 leicester lottery 1400000 => if win: +3318000
BET2: trai72 draw phom 9999999 => if win: +33249996
BET2: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3500000
BET2: tranthirinh leicester domino 2000000 => if win: +4740000
BET2: trieu_minh draw paigow 467176 => if win: +1635116
BET2: tthuonglan leicester tusac 7234547 => if win: +17145876
BET2: tuan_kiet draw blackjack 20000000 => if win: +70000000
BET2: venhadicon draw tienlen 5686152 => if win: +18906455
BET2: villa_viahe draw tusac 100000 => if win: +350000
BET2: vip draw domino 2000000 => if win: +6650000
BET2: vodanh81 draw tienlen 2000000 => if win: +6650000
BET2: vungtrom leicester phom 20000000 => if win: +47400000
BET2: wasabi arsenal lottery 2900000 => if win: +7989500
BET2: wrxt4cy arsenal tienlen 11069554 => if win: +30496621
BET2: xa_xatham draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET2: yeutoilannua arsenal tienlen 3852024 => if win: +10612326
BET2: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +33250000
BET2: yolo arsenal phom 14300000 => if win: +41470000
BET2: yunyun draw tienlen 5000000 => if win: +16625000
BET2: z_cobra_z draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET2: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +66500000

Number of bets: 134
Last modified on 2021/10/30 06:29 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is arsenal. Winning amounts credited to: seven bonghongtim sumo nhatkiem mua_chieu08 my_tuyet hiemdoc muco wasabi selfie sacrifice kevin tinhkhoi pirates lahuy simba arizona oeoeoe phuocngoc748 calamari yolo masieu taco donovan1975 duykhang shakur negi maymuongie benny125 ...
<1>***<12> ...wrxt4cy yeutoilannua sashimi amazon nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-30-2021 lúc 02:31 PM.
  #119  
Old 10-30-2021, 07:06 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 1

eng premier

burnley vs brentford

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Sat Oct 30 09:00 AM CST 2021 (~09:00 PM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.6 3.3 2.75 tức là :

burnley win : 2.6

2 teams draw : 3.3

brentford win : 2.75

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


burnley 3-1 brentford

BET: acquy15 draw chan 10000000 => if win: +33000000
BET: acura_mdx brentford xep 100000 => if win: +275000
BET: amazon burnley xep 4400000 => if win: +11440000
BET: anhkhotx brentford xep 684957 => if win: +1883631
BET: aonuocla draw lottery 2000000 => if win: +6270000
BET: arizona burnley xep 9700000 => if win: +25220000
BET: benny125 burnley lottery 100000 => if win: +260000
BET: bom_hengio brentford xep 100000 => if win: +275000
BET: calamari burnley tusac 5200000 => if win: +13520000
BET: cat_72 draw xito 7777777 => if win: +24383330
BET: cat_bui draw tusac 20000000 => if win: +62700000
BET: choemniemtin draw xep 2000000 => if win: +6270000
BET: conbat_hieu brentford xep 4500000 => if win: +12375000
BET: crazy_wolf draw chinesepoker 10000000 => if win: +33000000
BET: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: dem7ngay3 draw phom 20000000 => if win: +62700000
BET: dieulan draw paigow 10000000 => if win: +33000000
BET: doccothienha draw blackjack 2000000 => if win: +6270000
BET: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: donaldtrump2 draw lottery 3950000 => if win: +12383250
BET: donovan1975 brentford tienlen 1075000 => if win: +2956250
BET: donovan_1975 burnley lottery 1376666 => if win: +3579331
BET: duykhang burnley lottery 5800000 => if win: +14326000
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5699997
BET: emkhotx brentford xep 2767298 => if win: +7610069
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: galangbuon74 draw tusac 16000000 => if win: +50160000
BET: gallant burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: giachanhnhu brentford chinesepoker 4000000 => if win: +11000000
BET: godfath3r burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: hac_bip_ draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET: haiauphixu brentford phom 4500000 => if win: +12375000
BET: hankedoida brentford phom 2000000 => if win: +5500000
BET: hanlengan brentford domino 20000000 => if win: +55000000
BET: hanoi2000 draw chan 500000 => if win: +1650000
BET: hiemdoc burnley xep 2500000 => if win: +6500000
BET: hnkm draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: hoai_yeu burnley tusac 10000000 => if win: +26000000
BET: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +47025000
BET: hoaithuong77 brentford tienlen 15000000 => if win: +41250000
BET: hoaiyeu burnley tusac 4384899 => if win: +11400737
BET: hoaluuly67 draw tienlen 3600000 => if win: +11286000
BET: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET: htc brentford tienlen 15000000 => if win: +41250000
BET: hung08 burnley tusac 10000000 => if win: +26000000
BET: kevin burnley tusac 4800000 => if win: +11856000
BET: lahuy burnley xep 20000000 => if win: +52000000
BET: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: lkbangtam brentford tienlen 20000000 => if win: +55000000
BET: masieu burnley lottery 3900000 => if win: +9633000
BET: mattroimoc brentford chinesepoker 4500000 => if win: +12375000
BET: maymuongie burnley tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET: meiu_iuiu draw tusac 10000000 => if win: +31350000
BET: michuacay brentford blackjack 100000 => if win: +275000
BET: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: mua_chieu08 brentford bigtwo 3582490 => if win: +9851847
BET: muachieu08 draw bigtwo 10850465 => if win: +34016207
BET: muco burnley xep 3100000 => if win: +8060000
BET: negi burnley lottery 2300000 => if win: +5681000
BET: nevada burnley lottery 2300000 => if win: +5681000
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET: nguoi_doi draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: nhatkiem burnley domino 100000 => if win: +260000
BET: nickel burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: oeoeoe draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET: oh_yes_aaa draw phom 2000000 => if win: +6270000
BET: ong_co_noi draw lottery 6640000 => if win: +20816400
BET: ong_thoan brentford tienlen 20000000 => if win: +55000000
BET: ongnoi_ brentford tienlen 20000000 => if win: +55000000
BET: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +6270000
BET: pepsi123 draw lottery 4000000 => if win: +12540000
BET: phungquan brentford catte 832871 => if win: +2290395
BET: phuocngoc748 burnley domino 20000000 => if win: +52000000
BET: pirates burnley lottery 2300000 => if win: +5681000
BET: psg_fr brentford domino 20000000 => if win: +55000000
BET: publicenemy draw blackjack 2000000 => if win: +6270000
BET: que_lam draw paigow 499265 => if win: +1647574
BET: rinh brentford domino 2000000 => if win: +5500000
BET: sacrifice burnley phom 3600000 => if win: +9360000
BET: saigonnew brentford xep 100000 => if win: +275000
BET: saigontoday brentford xep 100000 => if win: +275000
BET: sailamcuaem draw tienlen 5200000 => if win: +16302000
BET: sailamhoihan brentford xep 12100000 => if win: +33275000
BET: sashimi burnley lottery 2900000 => if win: +7163000
BET: satan draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: saturn burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: saurieng_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: selfie burnley phom 20000000 => if win: +52000000
BET: seven burnley phom 20000000 => if win: +52000000
BET: sig238 burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: simba burnley lottery 4700000 => if win: +11609000
BET: songbacdau draw xito 2000000 => if win: +6270000
BET: sotaumc565 draw tienlen 2000000 => if win: +6270000
BET: soulofwolf brentford tusac 900000 => if win: +2475000
BET: specialized burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: sss2112 burnley lottery 1000000 => if win: +2600000
BET: stevenluong1 draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET: sumo burnley xep 2400000 => if win: +6240000
BET: taco burnley phom 3700000 => if win: +9139000
BET: teslas burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: tet2015 brentford lottery 500000 => if win: +1375000
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3300000
BET: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: tinhkhoi burnley lottery 2300000 => if win: +5681000
BET: tinhthuong2 draw lottery 653000 => if win: +2154900
BET: tommyly92 brentford lottery 1000000 => if win: +2750000
BET: trai72 draw domino 3400000 => if win: +10659000
BET: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET: tranthirinh brentford domino 2000000 => if win: +5500000
BET: trieu_minh draw paigow 311451 => if win: +1027788
BET: tthuonglan brentford domino 12334044 => if win: +33918621
BET: venhadicon burnley tienlen 5786330 => if win: +15044458
BET: villa_viahe brentford xep 100000 => if win: +275000
BET: vip burnley domino 2000000 => if win: +5200000
BET: vodanh81 draw tienlen 2000000 => if win: +6270000
BET: wasabi burnley lottery 2900000 => if win: +7163000
BET: xa_xatham draw tusac 1000000 => if win: +3300000
BET: xem_phim brentford tienlen 20000000 => if win: +55000000
BET: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +31350000
BET: yolo burnley phom 13200000 => if win: +34320000
BET: yunyun draw xep 4000000 => if win: +12540000
BET: z_cobra_z draw tusac 1000000 => if win: +3300000
BET: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +62700000

Number of bets: 124
Last modified on 2021/10/30 08:55 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is burnley. Winning amounts credited to: seven sumo venhadicon nhatkiem hoai_yeu sss2112 hiemdoc godfath3r muco wasabi sig238 selfie sacrifice donovan_1975 teslas specialized kevin tinhkhoi pirates lahuy simba arizona nickel phuocngoc748 calamari yolo masieu taco duykhang ...<1>***<12> ...saturn vip hung08 gallant negi maymuongie hoaiyeu benny125 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-30-2021 lúc 05:08 PM.
  #120  
Old 10-30-2021, 02:33 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,834
Default

TRAN 2

eng premier

tottenham vs mu

START: Sun Oct 03 07:40 PM CST 2021 (~07:40 AM ngày 04 tháng 10 năm 2021 VN)
END: Sat Oct 30 11:30 AM CST 2021 (~11:30 PM ngày 30 tháng 10 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.0 3.6 2.3 tức là :

tottenham win : 3.0

2 teams draw : 3.6

mu win : 2.3

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


tottenham 0-3 mu

BET2: acura_mdx mu tusac 100000 => if win: +229999
BET2: aila tottenham domino 100000 => if win: +300000
BET2: amazon mu xep 9600000 => if win: +20976000
BET2: anhkhotx draw paigow 1247100 => if win: +4489560
BET2: aonuocla draw lottery 1500000 => if win: +5130000
BET2: arizona mu xep 20000000 => if win: +43700000
BET2: bom_hengio mu tusac 100000 => if win: +229999
BET2: bonghongtim mu tienlen 6420983 => if win: +14768260
BET2: bungbuditteo draw domino 2241963 => if win: +8071066
BET2: bupbebihu draw chinesepoker 4090000 => if win: +14724000
BET2: calamari mu tusac 11200000 => if win: +25759999
BET2: cat_72 draw xito 9999999 => if win: +34199996
BET2: choemniemtin draw tusac 2000000 => if win: +7200000
BET2: cohon mu lottery 2500000 => if win: +5462500
BET2: daotachaihoa draw phom 4059980 => if win: +14615928
BET2: dem7ngay3 draw tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET2: doccocaubai draw domino 4359737 => if win: +15695053
BET2: donovan1975 draw lottery 1000000 => if win: +3600000
BET2: donovan_1975 draw lottery 674444 => if win: +2427998
BET2: duykhang mu lottery 12800000 => if win: +27967999
BET2: emkhotx draw xep 1729561 => if win: +6226419
BET2: fairy_moon tottenham domino 7678766 => if win: +23036298
BET2: firefly draw tienlen 10000000 => if win: +34200000
BET2: gallant mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: giachanhnhu mu xep 17000000 => if win: +39100000
BET2: godfath3r mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: hac_bip_ mu chinesepoker 3000000 => if win: +6899999
BET2: haiauphixu mu tusac 11000000 => if win: +25299999
BET2: hankedoida mu tienlen 2000000 => if win: +4600000
BET2: hanoi2000 draw chan 700000 => if win: +2520000
BET2: heonaileocay draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: heyyou mu chan 10000000 => if win: +23000000
BET2: hiemdoc mu xep 5400000 => if win: +11798999
BET2: hoai_yeu mu tusac 6420000 => if win: +14027699
BET2: hoaithuong draw tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET2: hoaithuong77 tottenham tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: hoaiyeu tottenham paigow 3041963 => if win: +9125889
BET2: hoaluuly67 tottenham tienlen 3400000 => if win: +10200000
BET2: hoangmi draw tusac 2000000 => if win: +7200000
BET2: hung08 mu tusac 10000000 => if win: +23000000
BET2: kamasutra draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: kevin mu tusac 10100000 => if win: +22068500
BET2: kl mu tusac 3600000 => if win: +7865999
BET2: lahuy mu xep 20000000 => if win: +46000000
BET2: lilom mu xep 3200000 => if win: +6991999
BET2: lkbangtam mu tienlen 20000000 => if win: +43700000
BET2: lkhang mu chinesepoker 3200000 => if win: +6991999
BET2: masieu mu lottery 7900000 => if win: +17261500
BET2: maymuongie mu tienlen 20000000 => if win: +46000000
BET2: minh0n draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: mua_chieu08 draw lottery 570000 => if win: +2052000
BET2: muachieu08 draw lottery 854923 => if win: +3077722
BET2: muco mu xep 6500000 => if win: +14202499
BET2: my_tuyet mu tienlen 4937807 => if win: +11356956
BET2: negi mu lottery 3600000 => if win: +7865999
BET2: nevada mu lottery 3500000 => if win: +7647499
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET2: nhatkiem mu domino 100000 => if win: +229999
BET2: nickel mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: oeoeoe tottenham phom 10000000 => if win: +30000000
BET2: ong_thoan tottenham tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: ongnoi_ tottenham tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: onithanh draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: peacenowar draw tusac 2000000 => if win: +7200000
BET2: pepsi123 draw xep 5000000 => if win: +17100000
BET2: phungquan mu lottery 850611 => if win: +1956405
BET2: phuocngoc748 tottenham domino 20000000 => if win: +60000000
BET2: pirates mu lottery 4500000 => if win: +9832500
BET2: quat_ba_tieu draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: sacrifice mu phom 7700000 => if win: +16824500
BET2: saigon_85 mu phom 6764282 => if win: +15557848
BET2: saigonnew mu tusac 100000 => if win: +229999
BET2: saigontoday mu tusac 100000 => if win: +229999
BET2: sailamcuaem draw tienlen 3400000 => if win: +12240000
BET2: sailamhoihan mu xep 14000000 => if win: +32199999
BET2: sashimi mu lottery 4700000 => if win: +10269500
BET2: satthuhaihoa draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: saturn mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: selfie mu phom 20000000 => if win: +46000000
BET2: selina mu xep 20000000 => if win: +46000000
BET2: set mu tienlen 2000000 => if win: +4370000
BET2: seven mu phom 20000000 => if win: +46000000
BET2: sig238 mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: simba mu lottery 10800000 => if win: +23597999
BET2: specialized mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: sss2112 mu lottery 1000000 => if win: +2300000
BET2: stevenluong1 tottenham xito 2000000 => if win: +6000000
BET2: sumo mu xep 5200000 => if win: +11362000
BET2: taco mu phom 6600000 => if win: +14420999
BET2: teslas mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3600000
BET2: thanhtrangvn mu tienlen 20000000 => if win: +46000000
BET2: the_moon draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: the_sun_2908 draw lottery 4000000 => if win: +14400000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET2: tinhkhoi mu lottery 4500000 => if win: +9832500
BET2: tommyly92 mu lottery 614672 => if win: +1413745
BET2: trai72 draw phom 9999999 => if win: +35999996
BET2: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3600000
BET2: tthuonglan mu domino 12065913 => if win: +26364019
BET2: venhadicon draw tienlen 4585359 => if win: +16507292
BET2: villa_viahe mu tusac 100000 => if win: +229999
BET2: vip mu domino 2000000 => if win: +4370000
BET2: wasabi mu lottery 4700000 => if win: +10269500
BET2: xa_xatham draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET2: xem_phim tottenham tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: yeutoilannua mu tienlen 6326531 => if win: +14551021
BET2: yeutrongndau draw lottery 10000000 => if win: +36000000
BET2: yolo mu phom 20000000 => if win: +46000000
BET2: yunyun draw xep 3200000 => if win: +11520000
BET2: z_cobra_z draw tusac 1000000 => if win: +3600000
BET2: zzmaybezz draw tusac 20000000 => if win: +72000000

Number of bets: 112
Last modified on 2021/10/30 11:27 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is mu. Winning amounts credited to: seven saigonnew sumo bonghongtim phungquan hankedoida nhatkiem hoai_yeu sss2112 my_tuyet lkbangtam hiemdoc godfath3r saigontoday muco acura_mdx cohon wasabi sig238 selfie sacrifice thanhtrangvn tthuonglan teslas kevin specialized tinhkhoi ...
<1>***<12> ...tommyly92 pirates heyyou lahuy set simba arizona nickel giachanhnhu calamari yolo masieu lilom hac_bip_ saigon_85 taco kl duykhang selina lkhang saturn sailamhoihan haiauphixu vip bom_hengio hung08 negi gallant maymuongie villa_viahe sashimi amazon yeutoilannua nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 10-30-2021 lúc 07:55 PM.
Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:33 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.