Go Back   Vina Forums > Gamble Corner > Đá Banh . Soccer
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-27-2021, 04:47 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,186
Default ~*~*~ Soccer 2021 - 2022 ~*~*~

TRAN 1

ITA D1

Venezia FC vs Torino

START:Sun Sep 26 11:55 PM CST 2021 (~11:55 AM ngày 27 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Mon Sept 27 01:45 PM CST 2021 (~01:45 AM ngày 28 tháng 9 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.6 3.3 2.1 tức là :

Venezia FC win : 3.6

2 teams draw : 3.3

Torino win : 2.1

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Venezia FC 1 - 1 Torino

# BET: nick outcome game amount
BET: acura_mdx venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: anhkhotx torino xep 1088842 => if win: +2286568
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +330000
BET: baole torino tusac 6305235 => if win: +13240993
BET: bays0n torino tienlen 7282951 => if win: +15294197
BET: benny125 torino lottery 100000 => if win: +210000
BET: biennho70 torino domino 3486255 => if win: +7321135
BET: bj venezia.fc tienlen 308161 => if win: +1109379
BET: black_vodka torino phom 10000000 => if win: +21000000
BET: boconchoxom draw phom 20000000 => if win: +66000000
BET: bom_hengio venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: bonghongtim torino paigow 2396914 => if win: +5033519
BET: bonplban torino chinesepoker 561584 => if win: +1179326
BET: boxing venezia.fc domino 100000 => if win: +360000
BET: bupbebihu venezia.fc chinesepoker 4362000 => if win: +15703200
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +330000
BET: cat torino phom 20000000 => if win: +42000000
BET: cat_bui draw xep 20000000 => if win: +66000000
BET: chihuahua venezia.fc tienlen 125217 => if win: +450781
BET: conginuadau torino phom 2000000 => if win: +4200000
BET: daotachaihoa venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: dem7ngay3 draw tienlen 10000000 => if win: +31350000
BET: dieulan draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET: dieumonguoc torino chinesepoker 5000000 => if win: +10500000
BET: doccocaubai venezia.fc domino 4000000 => if win: +14400000
BET: doccothienha venezia.fc paigow 2000000 => if win: +7200000
BET: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: donovan1975 venezia.fc xep 3897894 => if win: +14032418
BET: donovan_1975 torino paigow 6051120 => if win: +12707352
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5699997
BET: emkhotx torino domino 1863761 => if win: +3913898
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: exit venezia.fc tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET: galangbuon74 torino tusac 20000000 => if win: +42000000
BET: galangtinhxu torino domino 1677000 => if win: +3521700
BET: giot_mua torino tusac 2271744 => if win: +4770662
BET: giot_nang torino tusac 2287174 => if win: +4803065
BET: giot_nho torino tusac 2303102 => if win: +4836514
BET: giot_sau torino tusac 2303997 => if win: +4838393
BET: giot_suong torino tusac 2282295 => if win: +4792819
BET: hac_bip_ torino catte 3000000 => if win: +6300000
BET: hailua555 torino xep 1000000 => if win: +2100000
BET: halimeda draw tusac 3000000 => if win: +9900000
BET: hankedoida torino lottery 7700066 => if win: +16170138
BET: heonaileocay venezia.fc chinesepoker 4040000 => if win: +14544000
BET: hoa_trinh_nu torino tienlen 5000000 => if win: +10500000
BET: hoai_yeu draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET: hoaithuong torino tienlen 20000000 => if win: +42000000
BET: hoaithuong77 torino tienlen 10000000 => if win: +21000000
BET: hoaiyeu draw lottery 933333 => if win: +3079998
BET: hoaluuly67 draw phom 4000000 => if win: +12540000
BET: johnnyvan torino domino 20000000 => if win: +42000000
BET: khachsan8sao draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: l268 venezia.fc xep 2347086 => if win: +8449509
BET: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: langtu_ torino xep 10000000 => if win: +19950000
BET: lkbangtam torino tienlen 20000000 => if win: +42000000
BET: lol venezia.fc tusac 5232824 => if win: +18838166
BET: lomantic torino xep 3000000 => if win: +5985000
BET: masieu torino phom 4700000 => if win: +9376500
BET: meiu_iuiu torino phom 20000000 => if win: +42000000
BET: michuacay venezia.fc blackjack 100000 => if win: +360000
BET: minh0n venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: monkey80 draw tusac 1000000 => if win: +3300000
BET: ms1 venezia.fc xep 213962 => if win: +770263
BET: mua_chieu08 draw bigtwo 1000000 => if win: +3300000
BET: muachieu08 draw lottery 992666 => if win: +3275797
BET: my_tuyet torino phom 7000000 => if win: +14700000
BET: n10tv venezia.fc tienlen 4373123 => if win: +15743242
BET: nevada torino lottery 2900000 => if win: +5785500
BET: nguluc venezia.fc chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: nguoi_doi draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET: nhatkiem torino domino 600000 => if win: +1260000
BET: nhu_y torino tienlen 5000000 => if win: +9975000
BET: noibuonxotxa torino domino 1500000 => if win: +3150000
BET: ntl68202068 draw tienlen 4097525 => if win: +12845740
BET: nuavangtrang torino xep 2000000 => if win: +3990000
BET: oeoeoe draw tienlen 8000000 => if win: +26400000
BET: oh_yes_aaa torino tusac 1400000 => if win: +2940000
BET: ong_thoan draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: ongnoi_ draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: onithanh venezia.fc chinesepoker 4234579 => if win: +15244484
BET: pacman venezia.fc xep 103544 => if win: +372758
BET: phungquan torino xep 2000000 => if win: +4200000
BET: pigeon venezia.fc tusac 299518 => if win: +1078264
BET: princedomino torino domino 20000000 => if win: +42000000
BET: publicenemy venezia.fc blackjack 1000000 => if win: +3600000
BET: quat_ba_tieu venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: que_lam torino lottery 11060392 => if win: +22065482
BET: quynhanh_ torino tienlen 20000000 => if win: +42000000
BET: rinh torino domino 2000000 => if win: +4200000
BET: saigonnew venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: saigontoday venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: sailamhoihan draw xep 12000000 => if win: +39600000
BET: satan venezia.fc tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET: satthuhaihoa venezia.fc phom 4000000 => if win: +14400000
BET: sayonara torino chinesepoker 11000000 => if win: +21945000
BET: selfie torino phom 13800000 => if win: +28980000
BET: seven torino phom 20000000 => if win: +39900000
BET: shakur torino domino 13235081 => if win: +26403986
BET: songbacdau venezia.fc xito 2000000 => if win: +7200000
BET: sotaumc565 draw xep 1579272 => if win: +4951017
BET: soulofwolf venezia.fc domino 100000 => if win: +360000
BET: stevenluong1 torino catte 3000000 => if win: +6300000
BET: sun_em_2901 venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: suoibac torino tienlen 4016303 => if win: +8434236
BET: suoicat torino tienlen 4806325 => if win: +10093282
BET: suoihoa torino tienlen 4515527 => if win: +9482606
BET: suoimay torino tienlen 2020278 => if win: +4242583
BET: suoimo torino tienlen 4478959 => if win: +9405813
BET: suoingoc torino tienlen 4436200 => if win: +9316020
BET: suoisoi torino tienlen 2000000 => if win: +4200000
BET: suoivang torino tienlen 4379885 => if win: +9197758
BET: tet2015 torino lottery 1000000 => if win: +2100000
BET: tet2016 torino lottery 450099 => if win: +945207
BET: thanh_tuan87 draw chinesepoker 15000000 => if win: +49500000
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET: thanhthanh35 venezia.fc lottery 1950000 => if win: +7020000
BET: the_moon venezia.fc domino 5000000 => if win: +18000000
BET: the_sun_2908 venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: thientri venezia.fc chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: thuynhi05 venezia.fc tusac 12900000 => if win: +46440000
BET: tiende_lamji draw chan 20000000 => if win: +66000000
BET: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: tnhophuongxa torino tienlen 2000000 => if win: +4200000
BET: trai72 draw tienlen 7777777 => if win: +25666664
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +330000
BET: tranthirinh torino domino 2000000 => if win: +4200000
BET: trieu_minh torino tienlen 6360741 => if win: +12689678
BET: tthuonglan torino phom 20000000 => if win: +42000000
BET: unchance torino phom 8000000 => if win: +15960000
BET: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +15675000
BET: villa_viahe venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: vodanh81 torino tienlen 1180036 => if win: +2478075
BET: vuivecalang draw domino 15000000 => if win: +49500000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +330000
BET: wrxt4cy torino domino 14334493 => if win: +28597313
BET: xa_xatham draw catte 1000000 => if win: +3300000
BET: xem_phim draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: yeutoilannua torino tusac 10000000 => if win: +21000000
BET: z_cobra_z draw tienlen 1000000 => if win: +3300000

Number of bets: 144
Last modified on 2021/09/27 13:44 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: captiva vietphu80 doivothuong thanh_tuan87 hoai_yeu xa_xatham halimeda nguoi_doi mua_chieu08 muachieu08 ongnoi_ dbuon_langle win_win tramnamcodon vuivecalang lang_nhin trai72 tiende_lamji hoaluuly67 z_cobra_z tinhthuong2 oeoeoe dieulan ...
<1>***<12> ...ong_thoan ntl68202068 dem7ngay3 em_ngheo sotaumc565 mong_mo sailamhoihan tinhbuon_ boconchoxom xem_phim baicatango monkey80 hoaiyeu khachsan8sao ethan76 thanhng5 cat_bui.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-28-2021 lúc 02:44 AM.
  #2  
Old 09-27-2021, 04:49 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,186
Default

TRAN 2

ENG PR

Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion

START: Sun Sep 26 11:55 PM CST 2021 (~11:55 AM ngày 27 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Mon Sep 27 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 28 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.0 3.1 2.5 tức là :

Crystal Palace win : 3.0

2 teams draw : 3.1

Brighton & Hove Albion win : 2.5

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Crystal Palace 1 - 1 Brighton & Hove Albion

# BET2: nick outcome game amount
BET2: acura_mdx draw xep 100000 => if win: +310000
BET2: anhkhotx draw xep 725895 => if win: +2250274
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +310000
BET2: baole draw paigow 10029089 => if win: +29535667
BET2: bays0n brighton&hove tienlen 7647099 => if win: +19117747
BET2: benny125 crystal.palace lottery 100000 => if win: +300000
BET2: biennho70 brighton&hove domino 3864691 => if win: +9661727
BET2: bj crystal.palace tusac 215455 => if win: +646365
BET2: black_vodka draw phom 5500000 => if win: +16197500
BET2: boconchoxom crystal.palace phom 20000000 => if win: +60000000
BET2: bom_hengio draw xep 100000 => if win: +310000
BET2: bonghongtim brighton&hove paigow 3047685 => if win: +7619212
BET2: bonplban draw xep 1000000 => if win: +3100000
BET2: boxing crystal.palace xep 100000 => if win: +300000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +310000
BET2: cat draw phom 20000000 => if win: +58900000
BET2: cat_bui draw xep 20000000 => if win: +58900000
BET2: chihuahua crystal.palace tusac 142284 => if win: +426852
BET2: damvinhbiet brighton&hove lottery 3000000 => if win: +7500000
BET2: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3100000
BET2: dem7ngay3 crystal.palace tienlen 10000000 => if win: +30000000
BET2: dieulan draw paigow 1000000 => if win: +3100000
BET2: doccothienha crystal.palace paigow 1000000 => if win: +3000000
BET2: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3100000
BET2: donovan1975 draw bigtwo 2801266 => if win: +8249728
BET2: donovan_1975 brighton&hove chinesepoker 5222583 => if win: +13056457
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5354543
BET2: emkhotx draw domino 1242500 => if win: +3659162
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +58900000
BET2: exit crystal.palace tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: galangbuon74 crystal.palace tusac 4823051 => if win: +14469153
BET2: galangtinhxu crystal.palace tienlen 16745060 => if win: +50235180
BET2: giot_mua brighton&hove tusac 2953808 => if win: +7015294
BET2: giot_nang brighton&hove tusac 2965380 => if win: +7042777
BET2: giot_nho brighton&hove tusac 2977326 => if win: +7071149
BET2: giot_sau brighton&hove tusac 2977997 => if win: +7072742
BET2: giot_suong brighton&hove tusac 2961721 => if win: +7034087
BET2: hac_bip_ brighton&hove catte 3000000 => if win: +7125000
BET2: hailua555 draw xep 998530 => if win: +3095443
BET2: halimeda crystal.palace tusac 3000000 => if win: +9000000
BET2: hankedoida brighton&hove lottery 7500099 => if win: +17812735
BET2: hoa_trinh_nu brighton&hove tienlen 3328062 => if win: +7904147
BET2: hoai_yeu draw paigow 2192851 => if win: +6457946
BET2: hoaithuong draw tienlen 20000000 => if win: +58900000
BET2: hoaithuong77 brighton&hove tienlen 10000000 => if win: +23750000
BET2: hoaiyeu draw lottery 428889 => if win: +1329555
BET2: l268 crystal.palace tusac 4142966 => if win: +12428898
BET2: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3100000
BET2: langtu_ draw tusac 10000000 => if win: +29450000
BET2: lilom crystal.palace xito 9100000 => if win: +27300000
BET2: lkbangtam brighton&hove tienlen 20000000 => if win: +50000000
BET2: lol crystal.palace domino 3701445 => if win: +11104335
BET2: lomantic crystal.palace xep 3000000 => if win: +9000000
BET2: masieu crystal.palace xep 2600000 => if win: +7800000
BET2: meiu_iuiu brighton&hove phom 20000000 => if win: +50000000
BET2: michuacay crystal.palace blackjack 100000 => if win: +300000
BET2: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3100000
BET2: monkey80 draw tusac 800000 => if win: +2480000
BET2: ms1 crystal.palace tienlen 100000 => if win: +300000
BET2: mua_chieu08 crystal.palace paigow 5157612 => if win: +15472836
BET2: muachieu08 draw lottery 1295111 => if win: +3814101
BET2: my_tuyet brighton&hove phom 5107144 => if win: +12129467
BET2: n10tv crystal.palace domino 328474 => if win: +985422
BET2: nevada crystal.palace xep 2800000 => if win: +8400000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3100000
BET2: nguoi_doi draw paigow 1000000 => if win: +3100000
BET2: nhu_y brighton&hove tienlen 4100707 => if win: +9739179
BET2: noibuonxotxa draw domino 1000000 => if win: +3100000
BET2: ntl68202068 draw tienlen 3700990 => if win: +10899415
BET2: oeoeoe draw tienlen 8000000 => if win: +24800000
BET2: oh_yes_aaa brighton&hove tienlen 1000000 => if win: +2500000
BET2: ong_thoan draw tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET2: ongnoi_ draw tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET2: pacman crystal.palace tusac 167661 => if win: +502983
BET2: phungquan brighton&hove blackjack 1300099 => if win: +3087735
BET2: pigeon crystal.palace xep 201895 => if win: +605685
BET2: princedomino brighton&hove domino 20000000 => if win: +50000000
BET2: publicenemy crystal.palace blackjack 1000000 => if win: +3000000
BET2: quynhanh_ brighton&hove tienlen 20000000 => if win: +47500000
BET2: rinh brighton&hove domino 2000000 => if win: +4750000
BET2: saigonnew draw xep 100000 => if win: +310000
BET2: saigontoday draw xep 100000 => if win: +310000
BET2: sailamhoihan draw xep 14000000 => if win: +41230000
BET2: satan crystal.palace tienlen 20000000 => if win: +60000000
BET2: sayonara crystal.palace chinesepoker 5900000 => if win: +17700000
BET2: selfie crystal.palace phom 7300000 => if win: +21900000
BET2: seven crystal.palace phom 20000000 => if win: +60000000
BET2: shakur brighton&hove domino 20000000 => if win: +50000000
BET2: songbacdau crystal.palace xito 2000000 => if win: +6000000
BET2: sotaumc565 draw xep 1500000 => if win: +4417500
BET2: soulofwolf crystal.palace domino 100000 => if win: +300000
BET2: stevenluong1 draw catte 1000000 => if win: +3100000
BET2: suoibac brighton&hove tienlen 4262227 => if win: +10122789
BET2: suoicat brighton&hove tienlen 5046641 => if win: +11985772
BET2: suoihoa brighton&hove tienlen 4741304 => if win: +11853260
BET2: suoimay brighton&hove tienlen 2765208 => if win: +6913020
BET2: suoimo brighton&hove tienlen 4702907 => if win: +11757267
BET2: suoingoc brighton&hove tienlen 4658010 => if win: +11645025
BET2: suoisoi brighton&hove tienlen 2000000 => if win: +4750000
BET2: suoivang brighton&hove tienlen 4598880 => if win: +11497200
BET2: tet2015 brighton&hove lottery 1400001 => if win: +3325002
BET2: tet2016 brighton&hove xep 642353 => if win: +1605882
BET2: thanhng5 draw phom 2000000 => if win: +6200000
BET2: thea draw tienlen 2000000 => if win: +5890000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3100000
BET2: thuynhi05 draw paigow 20000000 => if win: +62000000
BET2: tiende_lamji brighton&hove chan 20000000 => if win: +47500000
BET2: tieungoc brighton&hove lottery 3000000 => if win: +7500000
BET2: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3100000
BET2: tinhkhoi crystal.palace blackjack 3400000 => if win: +10200000
BET2: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3100000
BET2: tnhophuongxa brighton&hove tienlen 2000000 => if win: +4750000
BET2: trai72 brighton&hove tienlen 7777777 => if win: +18472220
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +310000
BET2: tranthirinh brighton&hove domino 2000000 => if win: +5000000
BET2: tthuonglan brighton&hove phom 20000000 => if win: +50000000
BET2: unchance draw xep 10000000 => if win: +29450000
BET2: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +14725000
BET2: villa_viahe draw xep 100000 => if win: +310000
BET2: vodanh81 draw tienlen 1000000 => if win: +3100000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +310000
BET2: wrxt4cy brighton&hove domino 10000000 => if win: +25000000
BET2: xa_xatham draw catte 1000000 => if win: +3100000
BET2: xem_phim draw tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET2: yeutoilannua brighton&hove tusac 10000000 => if win: +23750000
BET2: yolo crystal.palace lottery 2300000 => if win: +6900000
BET2: z_cobra_z draw tienlen 1000000 => if win: +3100000

Number of bets: 127
Last modified on 2021/09/27 13:59 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: captiva black_vodka saigonnew bonplban vietphu80 unchance doivothuong hoai_yeu hailua555 xa_xatham nguoi_doi muachieu08 ongnoi_ saigontoday dbuon_langle stevenluong1 win_win tramnamcodon acura_mdx hoaithuong thuynhi05 lang_nhin vodanh81 ...
<1>***<12> ...z_cobra_z tinhthuong2 langtu_ oeoeoe emkhotx thea dieulan baole anhkhotx ong_thoan ntl68202068 thientri cat em_ngheo donovan1975 sotaumc565 mong_mo noibuonxotxa sailamhoihan tinhbuon_ bom_hengio xem_phim baicatango monkey80 hoaiyeu villa_viahe ethan76 thanhng5 nguluc cat_bui.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-28-2021 lúc 02:46 AM.
  #3  
Old 09-28-2021, 02:44 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,186
Default

TRAN 1

UEFA CL

Paris Saint-Germain vs Manchester City

START:Mon Sep 27 09:50 PM CST 2021 (~09:50 AM ngày 28 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Tue Sept 28 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 29 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.1 3.6 2.2 tức là :

PSG win : 3.1

2 teams draw : 3.6

Man City win : 2.2

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Paris Saint-Germain 2 - 0 Manchester City

# BET: nick outcome game amount
BET: a_a_a_a draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: acura_mdx draw xep 100000 => if win: +360000
BET: an_cuop draw phom 20000000 => if win: +68400000
BET: anhkhotx draw xep 1208600 => if win: +4133412
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +360000
BET: bakhia psg tienlen 10000000 => if win: +31000000
BET: baole man.city paigow 18565211 => if win: +40843464
BET: bays0n man.city tienlen 4469084 => if win: +9831984
BET: benny125 man.city lottery 100000 => if win: +220000
BET: biennho70 man.city domino 1700602 => if win: +3741324
BET: boconchoxom psg phom 20000000 => if win: +58900000
BET: bom_hengio draw xep 100000 => if win: +360000
BET: bonghongtim man.city paigow 1087847 => if win: +2393263
BET: bonplban psg tienlen 2000000 => if win: +5890000
BET: botaychamcom psg domino 2000000 => if win: +5890000
BET: bupbebihu draw chinesepoker 4647000 => if win: +16729200
BET: calamari psg phom 3500000 => if win: +10307500
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +360000
BET: cat psg phom 20000000 => if win: +62000000
BET: cat_72 draw domino 3999999 => if win: +14399996
BET: cat_bui draw xep 10000000 => if win: +34200000
BET: chemheo draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: conbat_hieu man.city xep 5900000 => if win: +12980000
BET: dbuon_langle draw lottery 3000000 => if win: +10800000
BET: dem7ngay3 draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: dieulan draw chinesepoker 10000000 => if win: +36000000
BET: doccocaubai draw domino 5000000 => if win: +18000000
BET: doivothuong draw lottery 1400000 => if win: +5040000
BET: donovan1975 draw lottery 376666 => if win: +1355997
BET: donovan_1975 psg lottery 2053225 => if win: +6364997
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6545451
BET: emkhotx draw domino 1547800 => if win: +5293476
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: exit psg tienlen 20000000 => if win: +58900000
BET: galangbuon74 psg tusac 20000000 => if win: +58900000
BET: galangtinhxu psg tienlen 10000000 => if win: +29450000
BET: giachanhnhu man.city xep 14000000 => if win: +30800000
BET: giot_mua man.city tusac 1017439 => if win: +2238365
BET: giot_nang man.city tusac 1026119 => if win: +2257461
BET: giot_nho man.city tusac 1035079 => if win: +2277173
BET: giot_sau man.city tusac 1035582 => if win: +2278280
BET: giot_suong man.city tusac 1023374 => if win: +2251422
BET: hac_bip_ draw catte 1000000 => if win: +3600000
BET: haiauphixu man.city tienlen 8000000 => if win: +17600000
BET: halimeda draw tusac 2000000 => if win: +7200000
BET: hankedoida man.city lottery 6769999 => if win: +14893997
BET: hanlengan draw domino 20000000 => if win: +68400000
BET: heonaileocay draw chinesepoker 5000000 => if win: +18000000
BET: hnkm psg tienlen 20000000 => if win: +62000000
BET: hoai_yeu draw lottery 1829166 => if win: +6255747
BET: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +51300000
BET: hoaiyeu draw lottery 1908388 => if win: +6526686
BET: hvt_ psg phom 2000000 => if win: +5890000
BET: iphone11 psg tienlen 367972 => if win: +1140713
BET: johnnyvan psg domino 20000000 => if win: +58900000
BET: kevin psg phom 5600000 => if win: +16492000
BET: ku psg tienlen 5676421 => if win: +16717059
BET: l268 psg domino 1255831 => if win: +3698422
BET: lang_nhin draw lottery 3000000 => if win: +10800000
BET: langtu_ psg tusac 5000000 => if win: +15500000
BET: lilom psg xito 5900000 => if win: +17375500
BET: lol psg tusac 5232824 => if win: +15410666
BET: lomantic psg xep 2000000 => if win: +6200000
BET: masieu psg xep 2100000 => if win: +6184500
BET: mattroimoc man.city xep 10000000 => if win: +22000000
BET: meiu_iuiu man.city phom 20000000 => if win: +44000000
BET: michuacay psg blackjack 100000 => if win: +310000
BET: minh0n draw lottery 5000000 => if win: +18000000
BET: monaco psg lottery 2800000 => if win: +8246000
BET: mong_mo draw lottery 3000000 => if win: +10800000
BET: mua_chieu08 draw lottery 563333 => if win: +2027998
BET: muachieu08 man.city lottery 3829333 => if win: +8424532
BET: my_tuyet man.city phom 3750001 => if win: +8250002
BET: n10tv psg xep 2049837 => if win: +6036769
BET: nguluc psg chinesepoker 1000000 => if win: +3100000
BET: nguoi_doi draw paigow 2000000 => if win: +7200000
BET: nhatkiem psg domino 82700 => if win: +256370
BET: noibuonxotxa psg domino 1000000 => if win: +3100000
BET: ntl68202068 draw tienlen 3837089 => if win: +13122844
BET: oeoeoe man.city tienlen 10000000 => if win: +22000000
BET: ong_thoan man.city tienlen 20000000 => if win: +44000000
BET: ongnoi_ man.city tienlen 20000000 => if win: +44000000
BET: onithanh draw chinesepoker 5000000 => if win: +18000000
BET: oooviai draw tienlen 20000000 => if win: +68400000
BET: princedomino man.city domino 20000000 => if win: +44000000
BET: psg_fr psg domino 4800000 => if win: +14136000
BET: quat_ba_tieu draw lottery 5000000 => if win: +18000000
BET: que_lam draw lottery 4070504 => if win: +14653814
BET: rinh psg domino 2000000 => if win: +5890000
BET: roisedivedau psg tienlen 17018822 => if win: +50120430
BET: saigonnew draw xep 100000 => if win: +360000
BET: saigontoday draw xep 100000 => if win: +360000
BET: sailamcuaem draw tienlen 4888888 => if win: +16719996
BET: sailamhoihan man.city phom 12000000 => if win: +26400000
BET: sashimi psg lottery 2100000 => if win: +6184500
BET: satan psg tienlen 20000000 => if win: +58900000
BET: sayonara psg chinesepoker 3800000 => if win: +11191000
BET: selfie psg phom 4800000 => if win: +14136000
BET: seven psg phom 20000000 => if win: +58900000
BET: shakur psg domino 19000000 => if win: +55955000
BET: sotaumc565 psg xep 2000000 => if win: +5890000
BET: soulofwolf psg domino 100000 => if win: +310000
BET: stevenluong1 draw catte 1000000 => if win: +3600000
BET: sun_em_2901 draw lottery 5000000 => if win: +18000000
BET: suoibac man.city tienlen 1998754 => if win: +4397258
BET: suoicat man.city tienlen 2659026 => if win: +5849857
BET: suoihoa man.city tienlen 2397308 => if win: +5274077
BET: suoimay man.city tienlen 897901 => if win: +1975382
BET: suoimo man.city tienlen 2364397 => if win: +5201673
BET: suoingoc man.city tienlen 2325913 => if win: +5117008
BET: suoivang man.city tienlen 2275231 => if win: +5005508
BET: tango psg phom 2100000 => if win: +6184500
BET: thanhng5 psg phom 1000000 => if win: +3100000
BET: the_moon draw domino 5000000 => if win: +18000000
BET: the_sun_2908 draw lottery 5000000 => if win: +18000000
BET: thientri psg chinesepoker 1000000 => if win: +3100000
BET: thuynhi05 draw tusac 10000000 => if win: +36000000
BET: tiende_lamji psg chan 20000000 => if win: +62000000
BET: tieutho05 man.city tienlen 5000000 => if win: +11000000
BET: tinhbuon_ draw lottery 3000000 => if win: +10800000
BET: tinhkhoi psg blackjack 2200000 => if win: +6479000
BET: tinhthuong2 draw lottery 2000000 => if win: +7200000
BET: toivan_nho draw paigow 888888 => if win: +3199996
BET: tonitesocold man.city tienlen 1000000 => if win: +2200000
BET: trai72 draw tienlen 17000000 => if win: +61200000
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +360000
BET: trang_thanh psg phom 2000000 => if win: +6200000
BET: tranthirinh psg domino 2000000 => if win: +5890000
BET: trentayem123 psg chan 10000000 => if win: +29450000
BET: trieu_minh draw tienlen 2283343 => if win: +8220034
BET: truonglao psg phom 6000000 => if win: +18600000
BET: unchance psg xep 5000000 => if win: +15500000
BET: vietphu80 psg domino 5000000 => if win: +14725000
BET: villa_viahe draw xep 100000 => if win: +360000
BET: vodanh81 draw tusac 500000 => if win: +1800000
BET: vungtrom draw phom 20000000 => if win: +68400000
BET: wasabi psg phom 8000000 => if win: +23560000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +360000
BET: wrxt4cy psg tienlen 13550680 => if win: +42007108
BET: xa_xatham psg blackjack 2000000 => if win: +6200000
BET: xem_phim man.city tienlen 20000000 => if win: +44000000
BET: yenhoang draw domino 5000000 => if win: +17100000
BET: yeutoilannua man.city tusac 10000000 => if win: +22000000
BET: yolo psg phom 2300000 => if win: +6773500
BET: yunyun draw xep 4900000 => if win: +16758000
BET: z_cobra_z man.city tienlen 2000000 => if win: +4400000

Number of bets: 146
Last modified on 2021/09/28 13:59 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is psg. Winning amounts credited to: seven truonglao bonplban vietphu80 unchance lomantic trentayem123 tango nhatkiem xa_xatham soulofwolf galangtinhxu johnnyvan trang_thanh wasabi satan selfie donovan_1975 tranthirinh kevin monaco tiende_lamji tinhkhoi bakhia rinh langtu_ ...
<1>***<12> ...iphone11 hnkm psg_fr calamari yolo masieu roisedivedau michuacay lilom sayonara thientri cat galangbuon74 hvt_ n10tv sotaumc565 noibuonxotxa shakur boconchoxom ku exit l268 wrxt4cy thanhng5 sashimi nguluc botaychamcom lol.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-29-2021 lúc 03:15 AM.
  #4  
Old 09-28-2021, 02:46 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,186
Default

TRAN 2

UEFA CL

AC Milan vs Atletico Madrid

START: Mon Sep 27 09:50 PM CST 2021 (~09:50 AM ngày 28 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Tue Sep 28 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 29 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.8 3.2 2.6 tức là :

AC Milan win : 2.8

2 teams draw : 3.2

A. Madrid win : 2.6

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


AC Milan 1 - 2 Atletico Madrid

# BET2: nick outcome game amount
BET2: a_a_a_a ac.milan tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET2: acura_mdx a.madrid xep 100000 => if win: +260000
BET2: anhkhotx a.madrid xep 831154 => if win: +2161000
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +320000
BET2: bakhia ac.milan tienlen 10000000 => if win: +28000000
BET2: baole draw paigow 9862768 => if win: +31560857
BET2: bays0n draw tienlen 3641475 => if win: +11070084
BET2: benny125 a.madrid lottery 100000 => if win: +260000
BET2: biennho70 draw domino 1870704 => if win: +5686940
BET2: boconchoxom ac.milan phom 20000000 => if win: +56000000
BET2: bom_hengio a.madrid xep 100000 => if win: +260000
BET2: bonghongtim draw paigow 1530285 => if win: +4652066
BET2: bonplban draw xep 1000000 => if win: +3200000
BET2: botaychamcom a.madrid domino 2000000 => if win: +5200000
BET2: calamari a.madrid phom 5200000 => if win: +13520000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +320000
BET2: cat ac.milan phom 20000000 => if win: +56000000
BET2: cat_72 draw domino 5600000 => if win: +17024000
BET2: cat_bui draw xep 10000000 => if win: +30400000
BET2: chemheo ac.milan tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET2: conbat_hieu ac.milan chinesepoker 3400000 => if win: +9520000
BET2: dbuon_langle draw lottery 3000000 => if win: +9600000
BET2: dem7ngay3 ac.milan tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET2: dieulan draw chinesepoker 10000000 => if win: +32000000
BET2: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3200000
BET2: donovan1975 ac.milan paigow 9843473 => if win: +27561724
BET2: donovan_1975 ac.milan lottery 1858925 => if win: +5204990
BET2: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5527270
BET2: emkhotx a.madrid domino 1532100 => if win: +3983460
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: exit a.madrid tienlen 20000000 => if win: +52000000
BET2: galangbuon74 ac.milan tusac 20000000 => if win: +56000000
BET2: galangtinhxu ac.milan tienlen 10000000 => if win: +28000000
BET2: giachanhnhu ac.milan xep 8500000 => if win: +23800000
BET2: giot_mua draw tusac 1491170 => if win: +4533156
BET2: giot_nang draw tusac 1495991 => if win: +4547812
BET2: giot_nho draw tusac 1500969 => if win: +4562945
BET2: giot_sau draw tusac 1501249 => if win: +4563796
BET2: giot_suong draw tusac 1494467 => if win: +4543179
BET2: goma a.madrid phom 2600000 => if win: +6760000
BET2: hac_bip_ draw catte 1000000 => if win: +3200000
BET2: haiauphixu ac.milan tienlen 5000000 => if win: +14000000
BET2: halimeda draw tusac 2000000 => if win: +6080000
BET2: hankedoida a.madrid lottery 5421293 => if win: +14095361
BET2: hanlengan draw domino 20000000 => if win: +60800000
BET2: hoai_yeu draw paigow 3306371 => if win: +10051367
BET2: hoaithuong draw tienlen 15000000 => if win: +45600000
BET2: hoaiyeu ac.milan lottery 2455645 => if win: +6875806
BET2: hvt_ ac.milan phom 2000000 => if win: +5600000
BET2: kevin a.madrid xep 4800000 => if win: +12480000
BET2: ku a.madrid tienlen 6600688 => if win: +17161788
BET2: l268 a.madrid xep 2798431 => if win: +7275920
BET2: lang_nhin draw lottery 3000000 => if win: +9600000
BET2: langtu_ draw phom 5000000 => if win: +16000000
BET2: lilom a.madrid xito 8700000 => if win: +22620000
BET2: lol a.madrid xep 980344 => if win: +2548894
BET2: lomantic ac.milan xep 2000000 => if win: +5600000
BET2: masieu a.madrid phom 2900000 => if win: +7540000
BET2: mattroimoc ac.milan xep 9000000 => if win: +25200000
BET2: meiu_iuiu draw phom 20000000 => if win: +60800000
BET2: michuacay draw blackjack 100000 => if win: +320000
BET2: monaco a.madrid lottery 4200000 => if win: +10920000
BET2: mong_mo draw lottery 3000000 => if win: +9600000
BET2: mua_chieu08 a.madrid xep 15671090 => if win: +40744834
BET2: muachieu08 ac.milan lottery 2564916 => if win: +7181764
BET2: my_tuyet a.madrid phom 3928573 => if win: +10214289
BET2: n10tv a.madrid tusac 3875696 => if win: +10076809
BET2: nevada a.madrid tusac 2800000 => if win: +7280000
BET2: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3200000
BET2: nguoi_doi draw paigow 1000000 => if win: +3200000
BET2: nhatkiem ac.milan domino 200000 => if win: +560000
BET2: noibuonxotxa ac.milan domino 1000000 => if win: +2800000
BET2: ntl68202068 draw tienlen 3673599 => if win: +11167740
BET2: oeoeoe draw tienlen 10000000 => if win: +30400000
BET2: ong_thoan draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: ongnoi_ draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: oooviai ac.milan tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET2: princedomino ac.milan domino 20000000 => if win: +56000000
BET2: psg_fr a.madrid domino 4800000 => if win: +12480000
BET2: que_lam a.madrid lottery 7025626 => if win: +18266627
BET2: rinh a.madrid domino 2000000 => if win: +5200000
BET2: sacrifice a.madrid xep 2400000 => if win: +6240000
BET2: saigon_85 draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: saigontoday a.madrid xep 100000 => if win: +260000
BET2: sailamcuaem draw tienlen 6600000 => if win: +20064000
BET2: sailamhoihan ac.milan phom 8000000 => if win: +22400000
BET2: sashimi a.madrid lottery 3200000 => if win: +8320000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: sayonara a.madrid chinesepoker 5700000 => if win: +14820000
BET2: selfie a.madrid phom 7100000 => if win: +18460000
BET2: selina draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: seven a.madrid phom 20000000 => if win: +52000000
BET2: shakur a.madrid domino 19000000 => if win: +49400000
BET2: sotaumc565 ac.milan xep 2000000 => if win: +5600000
BET2: soulofwolf draw domino 100000 => if win: +320000
BET2: stevenluong1 draw catte 1000000 => if win: +3200000
BET2: suoibac draw tienlen 2036344 => if win: +6190485
BET2: suoicat draw tienlen 2403162 => if win: +7305612
BET2: suoihoa draw tienlen 2257763 => if win: +6863599
BET2: suoimay draw tienlen 1346852 => if win: +4094430
BET2: suoimo draw tienlen 2239479 => if win: +6808016
BET2: suoingoc draw tienlen 2218100 => if win: +6743024
BET2: suoivang draw tienlen 2189942 => if win: +6657423
BET2: taco a.madrid phom 2300000 => if win: +5980000
BET2: tango a.madrid phom 3000000 => if win: +7800000
BET2: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3200000
BET2: thanhtrangvn draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3200000
BET2: thuynhi05 draw paigow 20000000 => if win: +60800000
BET2: tiende_lamji ac.milan chan 20000000 => if win: +56000000
BET2: tieutho05 draw tienlen 5000000 => if win: +15200000
BET2: tinhbuon_ draw lottery 3000000 => if win: +9600000
BET2: tinhkhoi a.madrid blackjack 3300000 => if win: +8580000
BET2: tinhthuong2 draw lottery 2000000 => if win: +6400000
BET2: toivan_nho draw paigow 888888 => if win: +2844441
BET2: trai72 draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +320000
BET2: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3200000
BET2: tranthirinh a.madrid domino 2000000 => if win: +5200000
BET2: trentayem123 ac.milan tusac 15000000 => if win: +42000000
BET2: trieu_minh a.madrid tienlen 3914302 => if win: +10177185
BET2: truonglao a.madrid phom 8000000 => if win: +20800000
BET2: unchance draw phom 4461965 => if win: +14278288
BET2: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +15200000
BET2: villa_viahe a.madrid xep 100000 => if win: +260000
BET2: vodanh81 draw tusac 500000 => if win: +1600000
BET2: wasabi a.madrid phom 11900000 => if win: +30940000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +320000
BET2: wrxt4cy a.madrid tienlen 13000000 => if win: +33800000
BET2: xa_xatham ac.milan catte 2000000 => if win: +5600000
BET2: xem_phim draw tienlen 20000000 => if win: +60800000
BET2: yenhoang draw domino 5000000 => if win: +15200000
BET2: yeutoilannua a.madrid tusac 10000000 => if win: +26000000
BET2: yolo a.madrid phom 3400000 => if win: +8840000
BET2: yunyun draw tienlen 9999999 => if win: +30399996
BET2: z_cobra_z a.madrid tienlen 2000000 => if win: +5200000

Number of bets: 136
Last modified on 2021/09/28 13:59 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is a.madrid. Winning amounts credited to: seven truonglao hankedoida tango mua_chieu08 my_tuyet saigontoday acura_mdx wasabi selfie sacrifice tranthirinh trieu_minh kevin monaco tinhkhoi z_cobra_z rinh goma emkhotx psg_fr calamari yolo masieu que_lam lilom anhkhotx sayonara ...
<1>***<12> ...taco n10tv shakur bom_hengio ku exit benny125 l268 villa_viahe wrxt4cy sashimi yeutoilannua nevada botaychamcom lol.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-29-2021 lúc 03:17 AM.
  #5  
Old 09-29-2021, 03:15 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,186
Default

TRAN 1

UEFA CL

SL Benfica vs Barcelona

START:Tue Sep 28 10:30 PM CST 2021 (~10:30 AM ngày 29 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Wed Sept 29 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 30 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 2.8 3.5 2.4 tức là :

Benfica win : 2.8

2 teams draw : 3.5

Barcelona win : 2.4

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


SL Benfica 3 - 0 Barcelona

# BET: nick outcome game amount
BET: a_a_a_a draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: acura_mdx draw xep 100000 => if win: +350000
BET: anhkhotx draw xep 2321736 => if win: +7719772
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +350000
BET: baole draw paigow 7608421 => if win: +25297999
BET: beamie barcelona xito 5000000 => if win: +12000000
BET: benny125 barcelona lottery 100000 => if win: +240000
BET: boconchoxom draw phom 20000000 => if win: +70000000
BET: bom_hengio draw xep 100000 => if win: +350000
BET: botaychamcom benfica domino 2000000 => if win: +5600000
BET: bupbebihu draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: calamari benfica phom 7500000 => if win: +21000000
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +350000
BET: cat barcelona phom 20000000 => if win: +48000000
BET: cat_bui draw tusac 20000000 => if win: +66500000
BET: chemheo draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: cobebacky draw chan 20000000 => if win: +66500000
BET: daotachaihoa draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: dbuon_langle draw lottery 3000000 => if win: +10500000
BET: dem7ngay3 draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: dieulan draw paigow 10000000 => if win: +35000000
BET: dieumonguoc barcelona tienlen 10000000 => if win: +24000000
BET: doccocaubai draw domino 4000000 => if win: +13300000
BET: doccothienha draw xito 1000000 => if win: +3500000
BET: doivothuong draw xito 1700000 => if win: +5950000
BET: donovan1975 benfica tienlen 8386330 => if win: +23481724
BET: donovan_1975 draw lottery 1825464 => if win: +6389124
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +6363633
BET: emkhotx draw chinesepoker 13891158 => if win: +46188100
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: exit benfica tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET: gai_baodem draw tienlen 490000 => if win: +1715000
BET: galangbuon74 draw tusac 10000000 => if win: +33250000
BET: giachanhnhu benfica phom 14000000 => if win: +39200000
BET: hac_bip_ benfica catte 1000000 => if win: +2800000
BET: haiauphixu benfica chinesepoker 6000000 => if win: +16800000
BET: hailua555 draw tusac 1000000 => if win: +3500000
BET: halimeda benfica chinesepoker 600000 => if win: +1680000
BET: hankedoida barcelona lottery 4739622 => if win: +11375092
BET: hanoi2000 draw chan 500000 => if win: +1750000
BET: heonaileocay draw chinesepoker 3642857 => if win: +12112499
BET: heyyou draw xito 3249141 => if win: +10803393
BET: hoahongxanh1 draw blackjack 20000000 => if win: +66500000
BET: hoai_yeu draw lottery 1229528 => if win: +4303348
BET: hoaithuong draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: hoaithuong77 benfica tienlen 6000000 => if win: +16800000
BET: hoaiyeu draw lottery 1298338 => if win: +4544183
BET: hvt_ barcelona phom 2000000 => if win: +4800000
BET: iphone11 barcelona tienlen 595368 => if win: +1428883
BET: is draw tienlen 2000000 => if win: +7000000
BET: johnnyvan draw domino 10000000 => if win: +35000000
BET: kevin benfica phom 8100000 => if win: +22680000
BET: kid draw tienlen 700000 => if win: +2450000
BET: kiss_3m draw chinesepoker 340000 => if win: +1190000
BET: ku benfica tusac 20000000 => if win: +56000000
BET: l268 benfica domino 2001800 => if win: +5324788
BET: lahuy barcelona domino 20000000 => if win: +48000000
BET: lang_nhin draw lottery 3000000 => if win: +10500000
BET: langtu_ barcelona tusac 10000000 => if win: +24000000
BET: lilom benfica xito 12600000 => if win: +35280000
BET: lol benfica tusac 7610956 => if win: +21310676
BET: longtu09 draw lottery 11200000 => if win: +37240000
BET: masieu benfica xep 3100000 => if win: +8680000
BET: mattroimoc benfica xep 6000000 => if win: +16800000
BET: meiu_iuiu draw phom 17000000 => if win: +59500000
BET: michuacay barcelona blackjack 100000 => if win: +240000
BET: minh0n draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: monaco benfica lottery 3900000 => if win: +10920000
BET: mong_mo draw lottery 3000000 => if win: +10500000
BET: mr_alone barcelona chinesepoker 5000000 => if win: +12000000
BET: mua_chieu08 barcelona paigow 5372512 => if win: +12894028
BET: muachieu08 draw domino 3023655 => if win: +10053652
BET: my_tuyet draw phom 3280613 => if win: +11482145
BET: n10tv benfica xep 2981414 => if win: +7930561
BET: nevada benfica tusac 3400000 => if win: +9520000
BET: nguluc draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: nguoi_doi draw paigow 1500000 => if win: +5250000
BET: nguyenzzz barcelona tusac 2000000 => if win: +4800000
BET: oeoeoe draw tienlen 9000000 => if win: +31500000
BET: oh_yes_aaa draw tienlen 311084 => if win: +1088794
BET: ong_thoan barcelona tienlen 20000000 => if win: +48000000
BET: ongnoi_ barcelona lottery 7215305 => if win: +17316732
BET: onithanh draw chinesepoker 3571428 => if win: +11874998
BET: oooviai draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: phungquan barcelona lottery 400000 => if win: +960000
BET: princedomino barcelona domino 20000000 => if win: +48000000
BET: psg_fr benfica domino 5617030 => if win: +15727683
BET: publicenemy draw blackjack 2000000 => if win: +6650000
BET: quat_ba_tieu draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: que_lam benfica lottery 8082813 => if win: +22631876
BET: quynhanh_ draw tienlen 10000000 => if win: +33250000
BET: rinh barcelona domino 2000000 => if win: +4800000
BET: roisedivedau draw tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET: sacrifice benfica xep 2900000 => if win: +8119999
BET: saigonnew draw xep 100000 => if win: +350000
BET: saigontoday draw xep 100000 => if win: +350000
BET: sailamhoihan benfica xep 20000000 => if win: +56000000
BET: sashimi benfica xep 3500000 => if win: +9800000
BET: satan benfica tienlen 20000000 => if win: +56000000
BET: satthuhaihoa draw phom 4000000 => if win: +13300000
BET: sayonara benfica chinesepoker 7200000 => if win: +20160000
BET: selfie benfica phom 9200000 => if win: +25760000
BET: seven benfica phom 20000000 => if win: +56000000
BET: shakur barcelona domino 15000000 => if win: +36000000
BET: songbacdau draw xito 1000000 => if win: +3500000
BET: sotaumc565 draw tienlen 900054 => if win: +3150189
BET: soulofwolf barcelona domino 100000 => if win: +240000
BET: stevenluong1 draw catte 2000000 => if win: +7000000
BET: sun_em_2901 draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: taco benfica phom 2800000 => if win: +7839999
BET: tango benfica phom 4400000 => if win: +12320000
BET: tet2015 barcelona lottery 1400000 => if win: +3360000
BET: tet2016 barcelona lottery 1600000 => if win: +3840000
BET: thanhng5 draw phom 2000000 => if win: +7000000
BET: thanhthanh35 draw lottery 2200000 => if win: +7315000
BET: the_moon draw domino 4000000 => if win: +13300000
BET: the_sun_2908 draw lottery 4000000 => if win: +13300000
BET: thientri draw chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET: thuynhi05 draw domino 15000000 => if win: +49875000
BET: tiende_lamji barcelona chan 20000000 => if win: +48000000
BET: tinhbuon_ draw paigow 5000000 => if win: +17500000
BET: tinhkhoi benfica blackjack 4700000 => if win: +13160000
BET: tinhthuong2 draw paigow 399000 => if win: +1396500
BET: toivan_nho draw paigow 888888 => if win: +3111108
BET: tomato draw tienlen 3470000 => if win: +12145000
BET: trai72 draw tienlen 8888888 => if win: +29555552
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +350000
BET: trang_thanh draw phom 1000000 => if win: +3500000
BET: tranthirinh barcelona domino 2000000 => if win: +4800000
BET: trieu_minh benfica tienlen 4345341 => if win: +12166954
BET: truonglao barcelona phom 20000000 => if win: +48000000
BET: tuan_kiet barcelona blackjack 20000000 => if win: +48000000
BET: unchance barcelona xep 10000000 => if win: +24000000
BET: vietphu80 benfica domino 5000000 => if win: +14000000
BET: villa_viahe draw xep 100000 => if win: +350000
BET: vodanh81 draw tienlen 1500000 => if win: +4987500
BET: wasabi benfica phom 17200000 => if win: +48160000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +350000
BET: wrxt4cy barcelona tienlen 17584207 => if win: +42202096
BET: x7_bi_long barcelona xep 13441958 => if win: +32260699
BET: xa_xatham draw blackjack 2000000 => if win: +7000000
BET: xem_phim barcelona tienlen 20000000 => if win: +48000000
BET: yeutoilannua draw tusac 10000000 => if win: +35000000
BET: yolo benfica phom 4400000 => if win: +12320000
BET: z_cobra_z draw tienlen 2000000 => if win: +7000000

Number of bets: 145
Last modified on 2021/09/29 13:46 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is benfica. Winning amounts credited to: seven vietphu80 tango halimeda wasabi satan mattroimoc selfie sacrifice hoaithuong77 trieu_minh kevin monaco tinhkhoi giachanhnhu psg_fr calamari yolo masieu que_lam lilom hac_bip_ sayonara taco n10tv donovan1975 haiauphixu sailamhoihan ...
<1>***<12> ...ku exit l268 sashimi nevada lol botaychamcom.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-30-2021 lúc 03:10 AM.
  #6  
Old 09-29-2021, 03:27 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,186
Default

TRAN 2

UEFA CL

Juventus vs Chelsea

START: Tue Sep 28 10:30 PM CST 2021 (~10:30 AM ngày 29 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Wed Sep 29 02:00 PM CST 2021 (~02:00 AM ngày 30 tháng 09 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.5 3.25 2.15 tức là :

Juventus win : 3.5

2 teams draw : 3.25

Chelsea win : 2.15

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Juventus 1 - 0 Chelsea

# BET2: nick outcome game amount
BET2: acura_mdx juventus xep 100000 => if win: +350000
BET2: anhkhotx juventus xep 1990000 => if win: +6616750
BET2: baicatango draw xito 100000 => if win: +325000
BET2: baole chelsea tienlen 4596362 => if win: +9882178
BET2: beamie draw xito 7000000 => if win: +22750000
BET2: benny125 chelsea lottery 100000 => if win: +215000
BET2: boconchoxom juventus phom 20000000 => if win: +66500000
BET2: bom_hengio juventus xep 100000 => if win: +350000
BET2: botaychamcom chelsea domino 2000000 => if win: +4300000
BET2: bupbebihu draw lottery 4000000 => if win: +13000000
BET2: calamari chelsea phom 8000000 => if win: +17200000
BET2: captiva draw xito 100000 => if win: +325000
BET2: cat draw phom 20000000 => if win: +65000000
BET2: cat_bui draw tusac 20000000 => if win: +65000000
BET2: cobebacky draw chan 20000000 => if win: +65000000
BET2: daotachaihoa draw lottery 4000000 => if win: +13000000
BET2: dbuon_langle draw lottery 3000000 => if win: +9750000
BET2: dem7ngay3 juventus tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET2: dieulan draw paigow 10000000 => if win: +32500000
BET2: doccocaubai draw domino 4000000 => if win: +13000000
BET2: doccothienha juventus xito 1000000 => if win: +3500000
BET2: doivothuong draw xito 1500000 => if win: +4875000
BET2: donovan1975 juventus phom 3639644 => if win: +12101816
BET2: donovan_1975 draw lottery 2325136 => if win: +7556692
BET2: em_ngheo juventus paigow 1818181 => if win: +6045451
BET2: emkhotx juventus chinesepoker 11906706 => if win: +39589797
BET2: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +65000000
BET2: exit juventus tienlen 20000000 => if win: +70000000
BET2: gai_baodem draw domino 333333 => if win: +1083332
BET2: galangbuon74 draw tusac 10000000 => if win: +32500000
BET2: giachanhnhu chelsea phom 20000000 => if win: +43000000
BET2: hac_bip_ draw catte 1000000 => if win: +3250000
BET2: haiauphixu chelsea domino 9000000 => if win: +19350000
BET2: hailua555 draw tusac 1000000 => if win: +3250000
BET2: halimeda juventus chinesepoker 600000 => if win: +2100000
BET2: hankedoida chelsea lottery 6954602 => if win: +14952394
BET2: hanoi2000 draw chan 500000 => if win: +1625000
BET2: heonaileocay draw chinesepoker 4350335 => if win: +14138588
BET2: heyyou chelsea xito 4533685 => if win: +9747422
BET2: hoahongxanh1 draw blackjack 20000000 => if win: +65000000
BET2: hoai_yeu chelsea lottery 2861768 => if win: +6152801
BET2: hoaithuong chelsea tienlen 20000000 => if win: +43000000
BET2: hoaithuong77 juventus tienlen 6000000 => if win: +19950000
BET2: hoaiyeu chelsea lottery 2131631 => if win: +4583006
BET2: hvt_ juventus phom 2000000 => if win: +6650000
BET2: iphone11 juventus tienlen 975552 => if win: +3414432
BET2: is draw tienlen 2000000 => if win: +6500000
BET2: juventusfc juventus domino 1000000 => if win: +3500000
BET2: kevin chelsea phom 8700000 => if win: +18705000
BET2: kiss_3m draw tienlen 1000000 => if win: +3250000
BET2: ku juventus tusac 20000000 => if win: +66500000
BET2: l268 juventus xep 2718490 => if win: +9038979
BET2: lang_nhin draw lottery 3000000 => if win: +9750000
BET2: langtu_ draw phom 4855594 => if win: +15780680
BET2: lilom chelsea xito 13500000 => if win: +29025000
BET2: lol juventus tusac 5001468 => if win: +16629881
BET2: longtu09 draw lottery 13500000 => if win: +43875000
BET2: masieu chelsea xep 3000000 => if win: +6450000
BET2: mattroimoc chelsea xep 6900000 => if win: +14835000
BET2: meiu_iuiu draw phom 15900000 => if win: +51675000
BET2: michuacay chelsea blackjack 100000 => if win: +215000
BET2: minh0n draw lottery 4000000 => if win: +13000000
BET2: monaco chelsea lottery 4100000 => if win: +8815000
BET2: mong_mo draw lottery 3000000 => if win: +9750000
BET2: mr_alone draw chinesepoker 5000000 => if win: +16250000
BET2: mua_chieu08 chelsea lottery 1666666 => if win: +3583331
BET2: muachieu08 chelsea lottery 1239912 => if win: +2665810
BET2: my_tuyet draw phom 3028258 => if win: +9841838
BET2: n10tv juventus domino 268039 => if win: +938136
BET2: nevada chelsea tusac 3700000 => if win: +7955000
BET2: nguluc juventus chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET2: nguoi_doi draw paigow 1400000 => if win: +4550000
BET2: nguyenzzz chelsea tusac 2000000 => if win: +4300000
BET2: oeoeoe draw tienlen 9000000 => if win: +29250000
BET2: oh_yes_aaa draw tusac 1000000 => if win: +3250000
BET2: ong_thoan chelsea tienlen 20000000 => if win: +43000000
BET2: ongnoi_ chelsea lottery 6376316 => if win: +13709079
BET2: onithanh draw chinesepoker 4743000 => if win: +15414750
BET2: phungquan chelsea blackjack 1500000 => if win: +3225000
BET2: princedomino chelsea domino 20000000 => if win: +43000000
BET2: psg_fr chelsea domino 9531917 => if win: +20493621
BET2: quat_ba_tieu draw domino 4590762 => if win: +14919976
BET2: que_lam juventus lottery 5568706 => if win: +18515947
BET2: quynhanh_ draw tienlen 10000000 => if win: +32500000
BET2: rinh chelsea domino 2000000 => if win: +4300000
BET2: roisedivedau juventus tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET2: sacrifice chelsea xep 2800000 => if win: +6020000
BET2: saigon_85 juventus tienlen 17000000 => if win: +56525000
BET2: saigonnew juventus xep 100000 => if win: +350000
BET2: saigontoday juventus xep 100000 => if win: +350000
BET2: sailamhoihan chelsea xep 20000000 => if win: +43000000
BET2: sashimi chelsea xep 3800000 => if win: +8170000
BET2: satan draw tienlen 20000000 => if win: +65000000
BET2: satthuhaihoa draw phom 4230054 => if win: +13747675
BET2: sayonara chelsea chinesepoker 7700000 => if win: +16555000
BET2: selfie chelsea phom 9900000 => if win: +21285000
BET2: selina juventus tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET2: seven chelsea phom 20000000 => if win: +43000000
BET2: shakur juventus domino 12355000 => if win: +41080375
BET2: songbacdau juventus xito 1000000 => if win: +3500000
BET2: sotaumc565 draw xep 1258517 => if win: +3885671
BET2: soulofwolf chelsea domino 100000 => if win: +215000
BET2: stevenluong1 draw catte 1000000 => if win: +3250000
BET2: sun_em_2901 draw lottery 4000000 => if win: +13000000
BET2: taco chelsea phom 2600000 => if win: +5590000
BET2: tango chelsea phom 4700000 => if win: +10105000
BET2: tet2015 chelsea lottery 991709 => if win: +2132174
BET2: tet2016 chelsea lottery 1000000 => if win: +2150000
BET2: thanhng5 chelsea phom 1000000 => if win: +2150000
BET2: thanhthanh35 draw lottery 2800000 => if win: +9100000
BET2: thanhtrangvn juventus tienlen 20000000 => if win: +66500000
BET2: the_moon draw domino 4000000 => if win: +13000000
BET2: the_sun_2908 draw lottery 4000000 => if win: +13000000
BET2: thientri juventus chinesepoker 1000000 => if win: +3500000
BET2: thuynhi05 juventus domino 13420000 => if win: +44621500
BET2: tiende_lamji juventus chan 20000000 => if win: +66500000
BET2: tinhbuon_ draw paigow 5000000 => if win: +16250000
BET2: tinhkhoi chelsea blackjack 5100000 => if win: +10965000
BET2: tinhthuong2 draw paigow 260000 => if win: +845000
BET2: toivan_nho juventus paigow 888888 => if win: +3111108
BET2: tomato draw tienlen 3500000 => if win: +11375000
BET2: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +325000
BET2: tranthirinh chelsea domino 2000000 => if win: +4300000
BET2: trentayem123 juventus chan 15000000 => if win: +49875000
BET2: trieu_minh juventus tienlen 2855510 => if win: +9494570
BET2: truonglao juventus phom 20000000 => if win: +66500000
BET2: tuan_kiet chelsea blackjack 20000000 => if win: +43000000
BET2: unchance draw xep 5000000 => if win: +16250000
BET2: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +15437500
BET2: villa_viahe juventus xep 100000 => if win: +350000
BET2: vodanh81 draw tienlen 1600000 => if win: +4940000
BET2: vuongbaky juventus chinesepoker 5000000 => if win: +16625000
BET2: wasabi chelsea phom 18400000 => if win: +39560000
BET2: win_win draw xito 100000 => if win: +325000
BET2: wrxt4cy juventus domino 5230167 => if win: +17390305
BET2: xa_xatham juventus catte 1000000 => if win: +3500000
BET2: xem_phim chelsea tienlen 20000000 => if win: +43000000
BET2: yeutoilannua draw tusac 11747200 => if win: +38178400
BET2: yolo chelsea phom 4800000 => if win: +10320000
BET2: yunyun chelsea tienlen 13388999 => if win: +28786347
BET2: z_cobra_z chelsea tienlen 3000000 => if win: +6450000

Number of bets: 141
Last modified on 2021/09/29 13:44 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is juventus. Winning amounts credited to: truonglao saigonnew trentayem123 xa_xatham halimeda songbacdau doccothienha saigontoday acura_mdx thuynhi05 thanhtrangvn hoaithuong77 trieu_minh toivan_nho tiende_lamji iphone11 juventusfc vuongbaky emkhotx roisedivedau que_lam a...
<1>***<12> ...nhkhotx saigon_85 thientri dem7ngay3 hvt_ n10tv em_ngheo donovan1975 selina shakur bom_hengio boconchoxom ku exit villa_viahe l268 wrxt4cy nguluc lol.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-30-2021 lúc 03:25 AM.
Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:31 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.