Go Back   Vina Forums > Gamble Corner > Football
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #181  
Old 01-15-2023, 08:52 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL Playoffs

Ravens vs Bengals

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sun Jan 15 07:15 PM CST 2023 (~08:15 AM ngày 16 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Bengals -7.5

Bet 100000 cho Ravens sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Bengals sẽ thắng 190000

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Ravens 17-24 Bengals

BET2: a_a_a_a bengals tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: amy2019 bengals tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: anhkhotx ravens domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: ba_la_sat ravens domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: baole bengals tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: bensoo bengals domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: byentrove bengals lottery 5476258 => if win: +10459652
BET2: celtics_0218 bengals lottery 4521252 => if win: +8635591
BET2: donovan1975 ravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: donovan_1975 ravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: duoihaytren_ ravens domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: duy_seattle ravens domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: emkhotx ravens domino 6879860 => if win: +13140532
BET2: ethan76 ravens tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: feilong_ky ravens domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: hac_bip_ ravens paigow 5000000 => if win: +9072500
BET2: hankedoida bengals tienlen 13409998 => if win: +25613096
BET2: hayde_toiyen bengals catte 6470987 => if win: +12359585
BET2: haytraloiem bengals xep 12928555 => if win: +24693540
BET2: hoai_yeu bengals paigow 5000000 => if win: +9550000
BET2: hoaiyeu ravens xep 1000000 => if win: +1910000
BET2: huadianh bengals tienlen 17898887 => if win: +34186874
BET2: mavs_0283 bengals lottery 5889870 => if win: +10687169
BET2: minhminh5 bengals tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 ravens xep 1000000 => if win: +1910000
BET2: muachieu08 ravens domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: only_bet ravens domino 18359462 => if win: +35066572
BET2: only_domino ravens domino 14334174 => if win: +26009358
BET2: phungquan bengals lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: phuongvy_ ravens xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: satan ravens tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: so_nice ravens tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: stevenluong1 ravens catte 5000000 => if win: +9072500
BET2: tam_de ravens domino 15317632 => if win: +29256677
BET2: tet2015 bengals lottery 1736676 => if win: +3317051
BET2: tet2016 bengals lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: tinh_ly_biet ravens domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: tommyly92 bengals lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: wait_and_see ravens domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup ravens xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: xa_xatham ravens paigow 5000000 => if win: +9072500
BET2: z_cobra_z bengals bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 42
Last modified on 2023/01/15 19:14 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is ravens. Winning amounts credited to: so_nice mua_chieu08 wazzup muachieu08 tam_de tinh_ly_biet stevenluong1 donovan1975 only_bet phuongvy_ only_domino satan feilong_ky emkhotx donovan_1975 xa_xatham wait_and_see duoihaytren_ duy_seattle hoaiyeu hac_bip_ ethan76 anhkhotx ...<1>***<12> ...ba_la_sat.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-16-2023 lúc 03:43 AM.
  #182  
Old 01-16-2023, 08:47 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 1 2023 NFL Playoffs

Dallas vs Tampa Bay

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Mon Jan 16 07:15 PM CST 2023 (~08:15 AM ngày 17 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Dallas -2.5

Bet 100000 cho Dallas sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Tampa Baysẽ thắng 190000

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Dallas vs Tampa Bay

BET: a_a_a_a tampa.bay tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: amy2019 dallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: baole dallas tienlen 15830360 => if win: +30235987
BET: buon1minh dallas phom 10000000 => if win: +19100000
BET: byentrove dallas phom 8191904 => if win: +15646536
BET: celtics_0218 dallas tienlen 14500099 => if win: +27695189
BET: donovan1975 tampa.bay domino 2000000 => if win: +3820000
BET: donovan_1975 dallas tienlen 7500000 => if win: +14325000
BET: ethan76 tampa.bay tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: hac_bip_ dallas paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: hankedoida dallas tienlen 14509998 => if win: +27714096
BET: hayde_toiyen dallas domino 8461720 => if win: +16161885
BET: haytraloiem dallas xep 11073536 => if win: +21150453
BET: hoai_yeu tampa.bay lottery 1440222 => if win: +2750824
BET: hoaiyeu tampa.bay tienlen 3951157 => if win: +7546709
BET: hoangphihac dallas domino 5000000 => if win: +9550000
BET: huadianh dallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: jennifer_181 tampa.bay tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: jerry dallas phom 3000000 => if win: +5730000
BET: lang_tu tampa.bay tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET: leah dallas tusac 100000 => if win: +191000
BET: mavs_0283 dallas tusac 9380737 => if win: +17917207
BET: minhminh5 tampa.bay tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: monkey80 tampa.bay phom 20000000 => if win: +38200000
BET: mua_chieu08 tampa.bay lottery 896666 => if win: +1712632
BET: muachieu08 tampa.bay lottery 1314289 => if win: +2510291
BET: nicksapxanh dallas tusac 10000000 => if win: +19100000
BET: phungquan dallas lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: phuongvy_ tampa.bay xep 20000000 => if win: +38200000
BET: satan tampa.bay tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: so_nice tampa.bay tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: stevenluong1 tampa.bay tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET: tet2015 dallas lottery 1069583 => if win: +2042903
BET: tet2016 dallas lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: tommyly92 dallas lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: van_nhi dallas tienlen 1100000 => if win: +2101000
BET: vietphu80 tampa.bay paigow 20000000 => if win: +38200000
BET: wazzup tampa.bay domino 7500000 => if win: +14325000
BET: xa_xatham tampa.bay paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: z_cobra_z tampa.bay bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 40
Last modified on 2023/01/16 19:04 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is dallas. Winning amounts credited to: nicksapxanh celtics_0218 buon1minh huadianh hayde_toiyen leah hoangphihac amy2019 van_nhi mavs_0283 jerry tet2015 byentrove tet2016 phungquan hankedoida donovan_1975 baole hac_bip_ tommyly92 haytraloiem.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-21-2023 lúc 06:26 PM.
  #183  
Old 01-16-2023, 08:58 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL Playoffs

Dallas vs Tampa Bay

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Mon Jan 16 07:15 PM CST 2023 (~08:15 AM ngày 17 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -45.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 46 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 45 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Dallas 31-14 Tampa Bay

BET2: amy2019 undertampa tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: baole undertampa tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: byentrove overdallas lottery 8967971 => if win: +17128824
BET2: celtics_0218 overdallas lottery 4985214 => if win: +9521758
BET2: donovan1975 undertampa chinesepoker 2000000 => if win: +3820000
BET2: donovan_1975 overdallas domino 1236452 => if win: +2361623
BET2: ethan76 undertampa tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: hac_bip_ undertampa paigow 5000000 => if win: +9072500
BET2: hankedoida overdallas paigow 18700098 => if win: +35717187
BET2: hayde_toiyen overdallas domino 11282294 => if win: +21549181
BET2: haytraloiem overdallas xep 11200000 => if win: +21392000
BET2: hoai_yeu undertampa lottery 2185333 => if win: +4173986
BET2: hoaiyeu undertampa bigtwo 3333333 => if win: +6366666
BET2: huadianh overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: lang_tu undertampa tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: mavs_0283 overdallas lottery 8898291 => if win: +16995735
BET2: minhminh5 undertampa tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: monkey80 undertampa domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 undertampa tienlen 4444444 => if win: +8488888
BET2: muachieu08 undertampa lottery 859526 => if win: +1641694
BET2: phungquan overdallas paigow 2000000 => if win: +3820000
BET2: phuongvy_ undertampa xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: satan undertampa tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: so_nice undertampa tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: stevenluong1 undertampa tienlen 5000000 => if win: +9072500
BET2: tet2015 overdallas xep 1500009 => if win: +2865017
BET2: tet2016 overdallas lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: tommyly92 overdallas lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: van_nhi overdallas tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: vietphu80 undertampa paigow 20000000 => if win: +38200000
BET2: wazzup undertampa domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: xa_xatham undertampa paigow 5000000 => if win: +9072500
BET2: z_cobra_z undertampa tienlen 2000000 => if win: +3629000

Number of bets: 33
Last modified on 2023/01/16 19:05 CST
<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is undertampa. Winning amounts credited to: mua_chieu08 so_nice z_cobra_z wazzup muachieu08 stevenluong1 amy2019 donovan1975 vietphu80 phuongvy_ satan lang_tu xa_xatham monkey80 baole hoai_yeu hoaiyeu hac_bip_ minhminh5 ethan76.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 08-19-2023 lúc 06:59 PM.
  #184  
Old 01-21-2023, 02:06 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL Playoffs

Jaguars vs Chiefs

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sat Jan 21 03:30 PM CST 2023 (~04:30 AM ngày 22 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -50.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 51 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 50 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Jaguars 20-27 Chiefs

BET2: a_a_a_a overjaguars tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: amy2019 underchiefs tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: anhkhotx underchiefs chinesepoker 2000000 => if win: +3629000
BET2: ba_la_sat overjaguars domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: baole underchiefs xep 11488023 => if win: +21942123
BET2: bensoo underchiefs domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: byentrove overjaguars lottery 4610000 => if win: +8364845
BET2: cabong underchiefs xep 2000000 => if win: +3629000
BET2: celtics_0218 overjaguars lottery 6797500 => if win: +12334063
BET2: chemheo overjaguars tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: duoihaytren_ overjaguars domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: duy_seattle overjaguars domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: emkhotx underchiefs domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: ethan76 underchiefs tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: feilong_ky overjaguars domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: gerbera underchiefs tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET2: giolebacdau overjaguars catte 10000000 => if win: +18145000
BET2: hankedoida overjaguars tienlen 15276826 => if win: +27719800
BET2: hayde_toiyen overjaguars domino 14019908 => if win: +26778024
BET2: haytraloiem overjaguars lottery 4388666 => if win: +8382352
BET2: huadianh overjaguars lottery 3459366 => if win: +6607389
BET2: jennifer_181 overjaguars tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: kho_qua overjaguars tienlen 500000 => if win: +955000
BET2: lang_tu underchiefs tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: mavs_0283 overjaguars tusac 16509999 => if win: +31534098
BET2: minhminh5 underchiefs tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: monkey80 underchiefs phom 20000000 => if win: +38200000
BET2: nhatminng underchiefs tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET2: only_bet overjaguars domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: only_domino overjaguars domino 9478658 => if win: +18104236
BET2: oooviai overjaguars tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: phuongvy_ underchiefs xep 13093660 => if win: +25008890
BET2: redhoahong9 underchiefs phom 10000000 => if win: +19100000
BET2: redhoahong_ underchiefs paigow 10000000 => if win: +19100000
BET2: satan underchiefs tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: sig238 underchiefs domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: so_nice underchiefs tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: tam_de overjaguars domino 17623186 => if win: +33660285
BET2: tet2015 overjaguars lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: tet2016 overjaguars lottery 2000000 => if win: +3820000
BET2: tinh_ly_biet overjaguars domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: tommyly92 overjaguars lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tonitesocold underchiefs chinesepoker 5000000 => if win: +9550000
BET2: vietphu80 underchiefs domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: wait_and_see overjaguars domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup underchiefs xep 20000000 => if win: +38200000

Number of bets: 46
Last modified on 2023/01/21 15:01 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is underchiefs. Winning amounts credited to: so_nice gerbera wazzup cabong amy2019 vietphu80 tonitesocold phuongvy_ satan sig238 emkhotx redhoahong9 lang_tu monkey80 baole nhatminng minhminh5 anhkhotx ethan76 bensoo redhoahong_.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-22-2023 lúc 05:24 PM.
  #185  
Old 01-21-2023, 06:28 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 1 2023 NFL Playoffs

Giants vs Eagles

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sat Jan 21 7:15 PM CST 2023 (~8:15 AM ngày 22 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -48.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 49 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 48điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Giants 7-38 Eagles

BET: aika overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: aila overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: anhkhotx overgiants chinesepoker 2000000 => if win: +3629000
BET: ba_la_sat overgiants domino 20000000 => if win: +38200000
BET: babahatluu overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: baole undereagles tienlen 11981935 => if win: +22885495
BET: bundaumamtom overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: bupbe1234 overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: byentrove overgiants phom 12000999 => if win: +21775812
BET: cabong overgiants tienlen 100000 => if win: +191000
BET: caro overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: celtics_0218 overgiants tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: comay overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: daladivang overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: duoihaytren_ overgiants domino 20000000 => if win: +38200000
BET: duy_seattle overgiants domino 20000000 => if win: +38200000
BET: emkhotx overgiants xep 5011956 => if win: +9094194
BET: ethan76 undereagles tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: faustus overgiants tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: feilong_ky overgiants domino 20000000 => if win: +38200000
BET: giolebacdau overgiants blackjack 12000000 => if win: +21774000
BET: guianhxanho overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: gym overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: hac_bip_ undereagles paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: halimeda overgiants xep 20000000 => if win: +36290000
BET: hankedoida overgiants paigow 20000000 => if win: +36290000
BET: hayde_toiyen overgiants domino 10514931 => if win: +19079342
BET: haytraloiem overgiants xep 10865189 => if win: +19714885
BET: hongchiudau overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: huadianh overgiants tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: johnnyvan overgiants domino 20000000 => if win: +36290000
BET: joyce8h overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: k0 overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: khongyeudau overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: lang_tu overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: lomantic overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: love_to_talk overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: mavs_0283 overgiants tusac 16640590 => if win: +30194350
BET: minhminh5 overgiants tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: monhonkhoua overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: monkey80 undereagles domino 20000000 => if win: +38200000
BET: nhomonkho_ua overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: nhooi overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: nuavangtrang overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: only_bet overgiants domino 17851528 => if win: +34096418
BET: only_domino overgiants domino 7108993 => if win: +13578176
BET: orion overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: pallas overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: phungquan overgiants lottery 2000000 => if win: +3629000
BET: phuongvy_ undereagles domino 10000000 => if win: +19100000
BET: qimat overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: salanh overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: samboluong overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: satan undereagles tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: scoreup undereagles tusac 3000000 => if win: +5730000
BET: stevenluong1 undereagles tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET: sun overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: tam_de overgiants domino 13217390 => if win: +23982954
BET: tet2015 overgiants lottery 1831084 => if win: +3322501
BET: tet2016 overgiants lottery 2000000 => if win: +3629000
BET: thichkhong overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: tinh_ly_biet overgiants domino 20000000 => if win: +36290000
BET: tinhvatien overgiants chinesepoker 4000000 => if win: +7258000
BET: tnhgiaonline overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: tommyly92 overgiants lottery 2000000 => if win: +3629000
BET: tuc_tung_oi overgiants xep 2000000 => if win: +3629000
BET: ty_khunglong overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: unseat overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: vantien79 overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: vietphu80 undereagles domino 20000000 => if win: +38200000
BET: violetgirl overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: vit_det overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: wait_and_see overgiants domino 20000000 => if win: +38200000
BET: waverly20 overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: waverly2020 overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: wazzup undereagles tienlen 16885733 => if win: +32251750
BET: wondergirl overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: xa_xatham undereagles paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: xuaroidiem overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: xuxa overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: yenhoang overgiants domino 2000000 => if win: +3629000
BET: yentuky undereagles tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: z_cobra_z undereagles bigtwo 2000000 => if win: +3820000
BET: zo overgiants domino 20000000 => if win: +36290000

Number of bets: 84
Last modified on 2023/01/21 19:12 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is undereagles. Winning amounts credited to: vietphu80 xa_xatham scoreup stevenluong1 satan yentuky wazzup z_cobra_z baole hac_bip_ phuongvy_ monkey80 ethan76.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-22-2023 lúc 05:24 PM.
  #186  
Old 01-22-2023, 02:49 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 1 2023 NFL Playoffs

Bengals vs Bills

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sun Jan 22 02:00 PM CST 2023 (~03:00 AM ngày 23 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -48.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 49 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 48điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Bengals 27-10 Bills

BET: amy2019 underbills tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: ba_la_sat overbengals domino 10547156 => if win: +19137814
BET: baole underbills xep 17027543 => if win: +32522607
BET: bensoo underbills domino 2000000 => if win: +3820000
BET: byentrove overbengals phom 12243395 => if win: +22215640
BET: celtics_0218 overbengals tienlen 16380076 => if win: +29721647
BET: donovan_1975 underbills lottery 3345042 => if win: +6389030
BET: duoihaytren_ overbengals domino 16485192 => if win: +29912380
BET: duy_seattle overbengals domino 15085591 => if win: +27372804
BET: ethan76 overbengals tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: feilong_ky overbengals domino 20000000 => if win: +36290000
BET: hankedoida overbengals paigow 20000000 => if win: +36290000
BET: hayde_toiyen overbengals domino 7886198 => if win: +14309506
BET: haytraloiem overbengals tusac 17698869 => if win: +32114597
BET: hoai_yeu underbills lottery 2748737 => if win: +5250087
BET: hoaiyeu underbills lottery 2581094 => if win: +4929889
BET: huadianh overbengals tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: johnnyvan underbills domino 20000000 => if win: +38200000
BET: mavs_0283 overbengals tusac 10530440 => if win: +19107483
BET: minhminh5 overbengals tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: mua_chieu08 overbengals xep 8305625 => if win: +15070556
BET: only_bet overbengals domino 8310203 => if win: +15078863
BET: only_domino overbengals domino 2745812 => if win: +4982275
BET: phungquan overbengals lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: phuongvy_ underbills domino 8700000 => if win: +16617000
BET: satan overbengals tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: sig238 underbills domino 2000000 => if win: +3820000
BET: so_nice underbills tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: tam_de overbengals domino 6152923 => if win: +11164478
BET: tet2015 overbengals lottery 601038 => if win: +1147982
BET: tet2016 overbengals lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: tinh_ly_biet overbengals domino 11892581 => if win: +21579088
BET: tommyly92 overbengals lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: wait_and_see overbengals domino 7141056 => if win: +12957446
BET: wazzup underbills xep 20000000 => if win: +38200000

Number of bets: 35
Last modified on 2023/01/22 13:59 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is underbills. Winning amounts credited to: so_nice wazzup johnnyvan amy2019 phuongvy_ sig238 donovan_1975 hoai_yeu baole hoaiyeu bensoo.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 01-23-2023 lúc 01:50 AM.
  #187  
Old 01-22-2023, 05:25 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL Playoffs

Cowboys vs 49ers

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sun Jan 22 05:30 PM CST 2023 (~06:30 AM ngày 23 thang 01 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -46.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 51 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 50 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Cowboys 12-19 49ers

BET2: aika under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: aila under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: athea under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: ba_la_sat overcowboys domino 15981870 => if win: +28999103
BET2: babahatluu under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: baole under49ers xep 17102804 => if win: +32666355
BET2: bensoo under49ers domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: bundaumamtom under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: bupbe1234 under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: byentrove overcowboys lottery 4111111 => if win: +7459610
BET2: cabong under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: caro under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: celtics_0218 overcowboys lottery 5902135 => if win: +10709423
BET2: comay under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: daladivang under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: donovan1975 overcowboys domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: donovan_1975 under49ers lottery 4697564 => if win: +8972347
BET2: duoihaytren_ overcowboys domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: duy_seattle overcowboys domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: dynasty under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: emluudan under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: emmapnhuvoi under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: ethan76 overcowboys tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: faustus under49ers domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: feilong_ky overcowboys domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: gym under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: halimeda under49ers xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: hankedoida overcowboys lottery 5282874 => if win: +9585774
BET2: hayde_toiyen overcowboys lottery 6122333 => if win: +11108973
BET2: haytraloiem overcowboys lottery 5087089 => if win: +9230522
BET2: hoai_yeu under49ers lottery 3743105 => if win: +7149330
BET2: hoaiyeu under49ers lottery 3536642 => if win: +6754986
BET2: hongchiudau under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: huadianh overcowboys tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: johnnyvan under49ers domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: joyce8h under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: k0 under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: khongyeudau under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: lkbangtam under49ers phom 13964000 => if win: +26671240
BET2: mavs_0283 overcowboys lottery 4149666 => if win: +7925862
BET2: minhminh5 overcowboys tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 overcowboys tusac 9992770 => if win: +18131881
BET2: muachieu08 overcowboys domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: only_bet overcowboys domino 12592259 => if win: +22848653
BET2: only_domino overcowboys domino 5155485 => if win: +9354627
BET2: phungquan overcowboys lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: phuongvy_ under49ers xep 14500000 => if win: +27695000
BET2: samboluong under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: satan overcowboys tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: sig238 under49ers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: so_nice under49ers tienlen 18200000 => if win: +34762000
BET2: tam_de overcowboys domino 9323387 => if win: +16917285
BET2: tet2015 overcowboys lottery 375692 => if win: +717571
BET2: tet2016 overcowboys lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tinh_ly_biet overcowboys domino 18020564 => if win: +32698313
BET2: tommyly92 overcowboys lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tthuonglan under49ers phom 10000000 => if win: +19100000
BET2: wait_and_see overcowboys domino 14855792 => if win: +26955834
BET2: wazzup under49ers xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: yentuky overcowboys tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: zo under49ers domino 20000000 => if win: +38200000

Number of bets: 61
Last modified on 2023/01/22 17:25 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is under49ers. Winning amounts credited to: gym hoai_yeu daladivang halimeda caro lkbangtam cabong johnnyvan aika sig238 emmapnhuvoi donovan_1975 tthuonglan dynasty aila so_nice wazzup emluudan faustus joyce8h athea baole bensoo bupbe1234 babahatluu k0 samboluong phuongvy_ ...
<1>***<12> ...zo comay bundaumamtom khongyeudau hoaiyeu hongchiudau.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 08-12-2023 lúc 04:05 PM.
  #188  
Old 08-12-2023, 04:07 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL Pre Season

Philly vs Baltimore

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sun Aug 12 06:00 PM CST 2023 (~06:00 AM ngày 13 thang 08 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -35.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 36 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 35 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Philly 19-20 Baltimore

BET2: anhkhotx overphilly domino 6103854 => if win: +11658361
BET2: ba_la_sat overphilly domino 229149 => if win: +437674
BET2: babyboo underbaltimore phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: baole underbaltimore tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: byentrove underbaltimore tienlen 19040896 => if win: +36368111
BET2: celtics_0218 underbaltimore tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: daladivang underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: dinhtruc underbaltimore lottery 9811392 => if win: +17802770
BET2: dn underbaltimore tusac 15549265 => if win: +28214141
BET2: donovan1975 overphilly lottery 2824114 => if win: +5394057
BET2: donovan_1975 underbaltimore tienlen 12000000 => if win: +21774000
BET2: duoihaytren_ overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: duy_seattle overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: dynasty underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: emkhotx overphilly catte 5000000 => if win: +9550000
BET2: emluudan underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: emmapnhuvoi underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: ethan76 overphilly tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: faustus underbaltimore domino 4000000 => if win: +7258000
BET2: feilong_ky overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: giolebacdau underbaltimore catte 2000000 => if win: +3629000
BET2: guianhxanho underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: gym underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: hac_bip_ underbaltimore xep 10000000 => if win: +19100000
BET2: halimeda overphilly domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: hankedoida underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: hayde_toiyen underbaltimore blackjack 2000000 => if win: +3629000
BET2: haytraloiem underbaltimore tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: hms underbaltimore domino 11937727 => if win: +21661005
BET2: hoai_yeu underbaltimore xep 9999999 => if win: +18144998
BET2: hoaiyeu overphilly lottery 4517546 => if win: +8628512
BET2: hongchiudau underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: huadianh underbaltimore tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: jasy underbaltimore domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: johnnyvan underbaltimore tienlen 17000000 => if win: +30846500
BET2: joyce8h overphilly domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: k0 overphilly domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: kc_iv_js underbaltimore lottery 489792 => if win: +935502
BET2: khongyeudau underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: koala overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: lang_tu underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: lomantic underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: love_to_talk underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: luckmypissy underbaltimore tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: mavs_0283 underbaltimore tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 overphilly lottery 17500000 => if win: +33425000
BET2: muachieu08 underbaltimore tienlen 9999999 => if win: +18144998
BET2: myvy underbaltimore lottery 9160403 => if win: +16621551
BET2: nhuanngoc underbaltimore lottery 11220807 => if win: +20360154
BET2: only_bet overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: only_domino overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: phungquan underbaltimore lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: rachel underbaltimore tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET2: satan overphilly tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET2: so_nice overphilly xep 18000000 => if win: +34380000
BET2: stevenluong1 underbaltimore tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET2: sub_zero overphilly domino 15175711 => if win: +28985608
BET2: tam_de overphilly domino 1098221 => if win: +2097602
BET2: tet2015 underbaltimore lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tet2016 underbaltimore lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tinhvatien underbaltimore tienlen 8000000 => if win: +14516000
BET2: tommyly92 underbaltimore lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: van_nhi underbaltimore domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: wait_and_see overphilly domino 10000000 => if win: +19100000
BET2: wazzup overphilly tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: xa_xatham underbaltimore paigow 10000000 => if win: +19100000
BET2: z_cobra_z underbaltimore xep 5000000 => if win: +9550000

Number of bets: 67
Last modified on 2023/08/12 17:44 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is overphilly. Winning amounts credited to: koala sub_zero only_domino wait_and_see duy_seattle halimeda mua_chieu08 feilong_ky satan so_nice wazzup emkhotx joyce8h anhkhotx tam_de donovan1975 k0 only_bet duoihaytren_ hoaiyeu ethan76 ba_la_sat.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 08-18-2023 lúc 07:27 PM.
  #189  
Old 08-18-2023, 07:29 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL Pre Season

panthers vs giants

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Fri Aug 18 06:00 PM CST 2023 (~06:00 AM ngày 19 thang 08 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -38.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 39 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 38 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


panthers 19-20 giants

BET2: a_a_a_a overpanthers tienlen 18000000 => if win: +34380000
BET2: anhkhotx undergiants xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: baole undergiants tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: byentrove overpanthers tusac 12000000 => if win: +22920000
BET2: celtics_0218 overpanthers tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: chemheo overpanthers tienlen 16900000 => if win: +32279000
BET2: dn overpanthers tusac 7000000 => if win: +12701500
BET2: donovan1975 overpanthers lottery 4000000 => if win: +7258000
BET2: donovan_1975 overpanthers lottery 4411971 => if win: +8005521
BET2: emkhotx undergiants domino 9125000 => if win: +17428750
BET2: faustus undergiants domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: giolebacdau overpanthers tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: hac_bip_ undergiants tusac 5000000 => if win: +9550000
BET2: hankedoida overpanthers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: hayde_toiyen overpanthers domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: haytraloiem overpanthers tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: hms overpanthers tusac 14411389 => if win: +26149465
BET2: hoai_yeu overpanthers lottery 3574487 => if win: +6485906
BET2: hoaiyeu overpanthers tienlen 3000000 => if win: +5443500
BET2: huadianh overpanthers tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: jennifer_181 overpanthers tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: luckmypissy overpanthers tusac 10000000 => if win: +18145000
BET2: mavs_0283 overpanthers tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 overpanthers lottery 6666666 => if win: +12096665
BET2: muachieu08 undergiants tusac 17584201 => if win: +33585823
BET2: oooviai overpanthers tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: phungquan overpanthers lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: sig238 undergiants domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: so_nice undergiants xep 20000000 => if win: +38200000
BET2: stevenluong1 overpanthers tienlen 3000000 => if win: +5730000
BET2: sub_zero undergiants tusac 10000000 => if win: +19100000
BET2: tet2015 overpanthers lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tet2016 overpanthers lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tinhvatien overpanthers tienlen 8149994 => if win: +14788164
BET2: tommyly92 overpanthers lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: wazzup undergiants tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: xa_xatham undergiants paigow 5000000 => if win: +9550000
BET2: xuxa undergiants domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: z_cobra_z overpanthers tienlen 3000000 => if win: +5730000

Number of bets: 39
Last modified on 2023/08/18 17:59 CDT

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is overpanthers. Winning amounts credited to: mua_chieu08 hms celtics_0218 z_cobra_z tinhvatien dn huadianh hayde_toiyen jennifer_181 donovan1975 mavs_0283 stevenluong1 luckmypissy tet2015 tet2016 byentrove oooviai phungquan hankedoida giolebacdau chemheo a_a_a_a donovan_1975 ...
<1>***<12> ...hoai_yeu hoaiyeu tommyly92 haytraloiem.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 08-20-2023 lúc 03:29 AM.
  #190  
Old 08-19-2023, 07:01 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 14,190
Default

TRAN 2 2023 NFL pre season

broncos vs 49ers

START: Sat Jan 15 02:00 PM CST 2022 (~03:00 AM ngày 16 tháng 01 nam 2022 VN)
END:
Sat Aug 19 07:30 PM CST 2023 (~07:30 AM ngày 20 thang 08 nam 2023 VN)

Điểm chấp : Over -40.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 41 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 40 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/NFL/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


broncos 20-21 49ers

BET: a_a_a_a overbroncos tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: anhkhotx under49ers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: ba_la_sat under49ers domino 244760 => if win: +467491
BET: baole under49ers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: byentrove overbroncos tienlen 8296922 => if win: +15847121
BET: celtics_0218 overbroncos tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: chemheo overbroncos tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: dn overbroncos tusac 7500000 => if win: +14325000
BET: donovan1975 overbroncos lottery 7980815 => if win: +14481188
BET: donovan_1975 under49ers lottery 2632373 => if win: +5027832
BET: duoihaytren_ under49ers domino 8000000 => if win: +15280000
BET: duy_seattle under49ers domino 7050000 => if win: +13465500
BET: emkhotx under49ers catte 5000000 => if win: +9550000
BET: ethan76 overbroncos tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: feilong_ky under49ers domino 9000000 => if win: +17190000
BET: giolebacdau overbroncos tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET: hac_bip_ overbroncos tusac 10000000 => if win: +19100000
BET: haiauphixu under49ers tusac 20000000 => if win: +38200000
BET: hankedoida overbroncos domino 2000000 => if win: +3820000
BET: hayde_toiyen overbroncos domino 2000000 => if win: +3820000
BET: haytraloiem overbroncos domino 8460824 => if win: +16160173
BET: hoai_yeu overbroncos lottery 1000000 => if win: +1910000
BET: hoaiyeu overbroncos lottery 1000000 => if win: +1910000
BET: huadianh overbroncos tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: jennifer_181 overbroncos tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: koala under49ers domino 10000000 => if win: +19100000
BET: luckmypissy overbroncos xep 5465372 => if win: +10438860
BET: mavs_0283 overbroncos tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: merry_xmas under49ers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: mua_chieu08 overbroncos lottery 7664167 => if win: +13906631
BET: muachieu08 under49ers blackjack 17852000 => if win: +34097320
BET: only_bet under49ers domino 7050000 => if win: +13465500
BET: only_domino under49ers domino 7050000 => if win: +13465500
BET: oooviai overbroncos tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: orange under49ers tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: phungquan overbroncos tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: sailamhoihan under49ers xep 10000000 => if win: +19100000
BET: satan overbroncos chinesepoker 14800000 => if win: +28268000
BET: sig238 under49ers domino 3000000 => if win: +5730000
BET: so_nice under49ers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: stevenluong1 overbroncos tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET: sub_zero under49ers tusac 6800000 => if win: +12988000
BET: tam_de under49ers domino 1350358 => if win: +2579183
BET: tatutrongdem under49ers phom 20000000 => if win: +38200000
BET: tet2015 overbroncos phom 2000000 => if win: +3629000
BET: tet2016 overbroncos tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: tinhvatien overbroncos tienlen 4639464 => if win: +8418307
BET: tommyly92 overbroncos tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: wait_and_see under49ers domino 9000000 => if win: +17190000
BET: wazzup under49ers tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: xa_xatham overbroncos paigow 20000000 => if win: +38200000
BET: z_cobra_z overbroncos xep 10000000 => if win: +18145000

Number of bets: 52
Last modified on 2023/08/19 18:52 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is overbroncos. Winning amounts credited to: byentrove phungquan hankedoida xa_xatham hoai_yeu mua_chieu08 celtics_0218 jennifer_181 hayde_toiyen tinhvatien stevenluong1 luckmypissy tet2015 tet2016 satan tommyly92 z_cobra_z oooviai chemheo hac_bip_ haytraloiem dn huadianh ...
<1>***<12> ...mavs_0283 donovan1975 giolebacdau a_a_a_a hoaiyeu ethan76.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 08-20-2023 lúc 03:30 AM.
Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:30 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.