Go Back   Vina Forums > Gamble Corner > Đá Banh . Soccer
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 09-27-2021, 05:47 AM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,828
Default ~*~*~ Soccer 2021 - 2022 ~*~*~

TRAN 1

ITA D1

Venezia FC vs Torino

START:Sun Sep 26 11:55 PM CST 2021 (~11:55 AM ngày 27 tháng 09 năm 2021 VN)
END: Mon Sept 27 01:45 PM CST 2021 (~01:45 AM ngày 28 tháng 9 năm 2021 VN)

Tỷ lệ bet: 3.6 3.3 2.1 tức là :

Venezia FC win : 3.6

2 teams draw : 3.3

Torino win : 2.1

Tỷ lệ bet và kết quả bet chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức (thời gian đá bù giờ do trọng tài cộng thêm vẫn tính là thời gian thi đấu chính thức) , không tính hiệp phụ (extra time)

Lưu ý : Nếu game thay đổi về thời gian chính thức theo quy định của trận đấu đó thì chúng tôi sẽ vẫn tính theo kết quả cuối cùng chứ không tính 90 phút. (Ví dụ : Game chính thức là 4 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 4 hiệp đấu. Game chính thức là 3 hiệp đấu thì sẽ tính theo kết quả sau 3 hiệp đấu). Vẫn không tính hiệp phụ (extra time - nếu có)

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Và xem tỷ lệ bet tại trang http://www.bet365.com/

Kết quả được tính theo http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Những trang web còn lại có kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bàn thắng không được trọng tài công nhận cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng (Final time = FT)theo đúng kết quả của trang web http://www.livescore.com hoặc http://www.7msport.com

Nếu trận đấu bị hoãn kết quả sau hai phần ba thời gian thi đấu chính thức sẽ là kết quả của trận đấu.

Nếu trận đấu bị hủy (Undecided) hoặc bị hoãn lại (Postponed) mà thời gian thi đấu chưa đủ hai phần ba thời gian thi đấu chính thức thì tiền bet game sẽ được trả lại cho người bet (Refund money all).

Mọi việc khiếu nại hay thắc mắc về việc thay đổi ngày giờ game & cancel game sẽ không được giải quyết vì những việc này phụ thuộc vào ban tổ chức game đó.

Cách bet đã có hướng dẫn ở trang đầu

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Venezia FC 1 - 1 Torino

# BET: nick outcome game amount
BET: acura_mdx venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: anhkhotx torino xep 1088842 => if win: +2286568
BET: baicatango draw xito 100000 => if win: +330000
BET: baole torino tusac 6305235 => if win: +13240993
BET: bays0n torino tienlen 7282951 => if win: +15294197
BET: benny125 torino lottery 100000 => if win: +210000
BET: biennho70 torino domino 3486255 => if win: +7321135
BET: bj venezia.fc tienlen 308161 => if win: +1109379
BET: black_vodka torino phom 10000000 => if win: +21000000
BET: boconchoxom draw phom 20000000 => if win: +66000000
BET: bom_hengio venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: bonghongtim torino paigow 2396914 => if win: +5033519
BET: bonplban torino chinesepoker 561584 => if win: +1179326
BET: boxing venezia.fc domino 100000 => if win: +360000
BET: bupbebihu venezia.fc chinesepoker 4362000 => if win: +15703200
BET: captiva draw xito 100000 => if win: +330000
BET: cat torino phom 20000000 => if win: +42000000
BET: cat_bui draw xep 20000000 => if win: +66000000
BET: chihuahua venezia.fc tienlen 125217 => if win: +450781
BET: conginuadau torino phom 2000000 => if win: +4200000
BET: daotachaihoa venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: dbuon_langle draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: dem7ngay3 draw tienlen 10000000 => if win: +31350000
BET: dieulan draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET: dieumonguoc torino chinesepoker 5000000 => if win: +10500000
BET: doccocaubai venezia.fc domino 4000000 => if win: +14400000
BET: doccothienha venezia.fc paigow 2000000 => if win: +7200000
BET: doivothuong draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: donovan1975 venezia.fc xep 3897894 => if win: +14032418
BET: donovan_1975 torino paigow 6051120 => if win: +12707352
BET: em_ngheo draw paigow 1818181 => if win: +5699997
BET: emkhotx torino domino 1863761 => if win: +3913898
BET: ethan76 draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: exit venezia.fc tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET: galangbuon74 torino tusac 20000000 => if win: +42000000
BET: galangtinhxu torino domino 1677000 => if win: +3521700
BET: giot_mua torino tusac 2271744 => if win: +4770662
BET: giot_nang torino tusac 2287174 => if win: +4803065
BET: giot_nho torino tusac 2303102 => if win: +4836514
BET: giot_sau torino tusac 2303997 => if win: +4838393
BET: giot_suong torino tusac 2282295 => if win: +4792819
BET: hac_bip_ torino catte 3000000 => if win: +6300000
BET: hailua555 torino xep 1000000 => if win: +2100000
BET: halimeda draw tusac 3000000 => if win: +9900000
BET: hankedoida torino lottery 7700066 => if win: +16170138
BET: heonaileocay venezia.fc chinesepoker 4040000 => if win: +14544000
BET: hoa_trinh_nu torino tienlen 5000000 => if win: +10500000
BET: hoai_yeu draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET: hoaithuong torino tienlen 20000000 => if win: +42000000
BET: hoaithuong77 torino tienlen 10000000 => if win: +21000000
BET: hoaiyeu draw lottery 933333 => if win: +3079998
BET: hoaluuly67 draw phom 4000000 => if win: +12540000
BET: johnnyvan torino domino 20000000 => if win: +42000000
BET: khachsan8sao draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: l268 venezia.fc xep 2347086 => if win: +8449509
BET: lang_nhin draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: langtu_ torino xep 10000000 => if win: +19950000
BET: lkbangtam torino tienlen 20000000 => if win: +42000000
BET: lol venezia.fc tusac 5232824 => if win: +18838166
BET: lomantic torino xep 3000000 => if win: +5985000
BET: masieu torino phom 4700000 => if win: +9376500
BET: meiu_iuiu torino phom 20000000 => if win: +42000000
BET: michuacay venezia.fc blackjack 100000 => if win: +360000
BET: minh0n venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: mong_mo draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: monkey80 draw tusac 1000000 => if win: +3300000
BET: ms1 venezia.fc xep 213962 => if win: +770263
BET: mua_chieu08 draw bigtwo 1000000 => if win: +3300000
BET: muachieu08 draw lottery 992666 => if win: +3275797
BET: my_tuyet torino phom 7000000 => if win: +14700000
BET: n10tv venezia.fc tienlen 4373123 => if win: +15743242
BET: nevada torino lottery 2900000 => if win: +5785500
BET: nguluc venezia.fc chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: nguoi_doi draw paigow 1000000 => if win: +3300000
BET: nhatkiem torino domino 600000 => if win: +1260000
BET: nhu_y torino tienlen 5000000 => if win: +9975000
BET: noibuonxotxa torino domino 1500000 => if win: +3150000
BET: ntl68202068 draw tienlen 4097525 => if win: +12845740
BET: nuavangtrang torino xep 2000000 => if win: +3990000
BET: oeoeoe draw tienlen 8000000 => if win: +26400000
BET: oh_yes_aaa torino tusac 1400000 => if win: +2940000
BET: ong_thoan draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: ongnoi_ draw tienlen 20000000 => if win: +66000000
BET: onithanh venezia.fc chinesepoker 4234579 => if win: +15244484
BET: pacman venezia.fc xep 103544 => if win: +372758
BET: phungquan torino xep 2000000 => if win: +4200000
BET: pigeon venezia.fc tusac 299518 => if win: +1078264
BET: princedomino torino domino 20000000 => if win: +42000000
BET: publicenemy venezia.fc blackjack 1000000 => if win: +3600000
BET: quat_ba_tieu venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: que_lam torino lottery 11060392 => if win: +22065482
BET: quynhanh_ torino tienlen 20000000 => if win: +42000000
BET: rinh torino domino 2000000 => if win: +4200000
BET: saigonnew venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: saigontoday venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: sailamhoihan draw xep 12000000 => if win: +39600000
BET: satan venezia.fc tienlen 20000000 => if win: +72000000
BET: satthuhaihoa venezia.fc phom 4000000 => if win: +14400000
BET: sayonara torino chinesepoker 11000000 => if win: +21945000
BET: selfie torino phom 13800000 => if win: +28980000
BET: seven torino phom 20000000 => if win: +39900000
BET: shakur torino domino 13235081 => if win: +26403986
BET: songbacdau venezia.fc xito 2000000 => if win: +7200000
BET: sotaumc565 draw xep 1579272 => if win: +4951017
BET: soulofwolf venezia.fc domino 100000 => if win: +360000
BET: stevenluong1 torino catte 3000000 => if win: +6300000
BET: sun_em_2901 venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: suoibac torino tienlen 4016303 => if win: +8434236
BET: suoicat torino tienlen 4806325 => if win: +10093282
BET: suoihoa torino tienlen 4515527 => if win: +9482606
BET: suoimay torino tienlen 2020278 => if win: +4242583
BET: suoimo torino tienlen 4478959 => if win: +9405813
BET: suoingoc torino tienlen 4436200 => if win: +9316020
BET: suoisoi torino tienlen 2000000 => if win: +4200000
BET: suoivang torino tienlen 4379885 => if win: +9197758
BET: tet2015 torino lottery 1000000 => if win: +2100000
BET: tet2016 torino lottery 450099 => if win: +945207
BET: thanh_tuan87 draw chinesepoker 15000000 => if win: +49500000
BET: thanhng5 draw phom 1000000 => if win: +3300000
BET: thanhthanh35 venezia.fc lottery 1950000 => if win: +7020000
BET: the_moon venezia.fc domino 5000000 => if win: +18000000
BET: the_sun_2908 venezia.fc lottery 4000000 => if win: +14400000
BET: thientri venezia.fc chinesepoker 1000000 => if win: +3600000
BET: thuynhi05 venezia.fc tusac 12900000 => if win: +46440000
BET: tiende_lamji draw chan 20000000 => if win: +66000000
BET: tinhbuon_ draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: tinhthuong2 draw lottery 1000000 => if win: +3300000
BET: tnhophuongxa torino tienlen 2000000 => if win: +4200000
BET: trai72 draw tienlen 7777777 => if win: +25666664
BET: tramnamcodon draw xito 100000 => if win: +330000
BET: tranthirinh torino domino 2000000 => if win: +4200000
BET: trieu_minh torino tienlen 6360741 => if win: +12689678
BET: tthuonglan torino phom 20000000 => if win: +42000000
BET: unchance torino phom 8000000 => if win: +15960000
BET: vietphu80 draw domino 5000000 => if win: +15675000
BET: villa_viahe venezia.fc xep 100000 => if win: +360000
BET: vodanh81 torino tienlen 1180036 => if win: +2478075
BET: vuivecalang draw domino 15000000 => if win: +49500000
BET: win_win draw xito 100000 => if win: +330000
BET: wrxt4cy torino domino 14334493 => if win: +28597313
BET: xa_xatham draw catte 1000000 => if win: +3300000
BET: xem_phim draw tienlen 20000000 => if win: +62700000
BET: yeutoilannua torino tusac 10000000 => if win: +21000000
BET: z_cobra_z draw tienlen 1000000 => if win: +3300000

Number of bets: 144
Last modified on 2021/09/27 13:44 CDT

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is draw. Winning amounts credited to: captiva vietphu80 doivothuong thanh_tuan87 hoai_yeu xa_xatham halimeda nguoi_doi mua_chieu08 muachieu08 ongnoi_ dbuon_langle win_win tramnamcodon vuivecalang lang_nhin trai72 tiende_lamji hoaluuly67 z_cobra_z tinhthuong2 oeoeoe dieulan ...
<1>***<12> ...ong_thoan ntl68202068 dem7ngay3 em_ngheo sotaumc565 mong_mo sailamhoihan tinhbuon_ boconchoxom xem_phim baicatango monkey80 hoaiyeu khachsan8sao ethan76 thanhng5 cat_bui.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 09-28-2021 lúc 03:44 AM.
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:28 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.