Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Hạnh Phúc Gia Đình > Phong Thủy
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-19-2006, 05:10 PM
NuaHonThuongDau's Avatar
NuaHonThuongDau NuaHonThuongDau is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 111
Default Các vẪt phẩm Phong Thuỷ

Các vẪt phẩm Phong Thuỷ


1) Phong Thuỷ Luân lê vẪt phẩm đẩy têi vẪn của các nhê Phong Thuỷ hiện đại , chất liệu trang trê chênh lê chẪu đồng , ở giữa có một cái trụ đồng , chung quanh trụ có nhiều cái chung nhỏ. Nước được dẫn lên bên trong trụ tới đỉnh; khi cái chung nhỏ ở phần đỉnh đầy nước nó sẽ từ từ trên xuống tầng dưới có các chung nhỏ bao quanh. Cuối nước chảy xuống một chẪu lớn bên dưới , rồi lại một vòng tuần hoên mới.
Đồng thuộc hênh Kim , Nước ( Thuỷ) chủ về têi vẪn , nước tuần hoên không ngừng tạo ra một dòng thủy khê luân chuyển ; còn chẪu đồng có tác dụng lêm cho thuỷ khê thịnh ( vì Kim sinh Thuỷ ); đây lê cách cuộc tụ thủy , cho nên phong thuỷ luân lê một vẪt dụng tụ têi.
Trong nguyên lý âm dương Động & Tịnh ,thuỷ mê động thì luẪn cát , vì vẪy phong thuỷ luân đáp ứng điểm nêy. Có một số Phong Thuỷ luân còn thiết kế thêm đèn chiếu sáng để có tác dụng trang trê nội thất , lại vừa hợp với nguyên lý Dương , vì ánh đèn lê dương. Thuỷ chủ về dương , Sơn chủ về âm đó lê điều các nhê phong thuỷ đều biết , vì vẪy lêm cho dương khê cường thịnh thì thúc đẩy têi vẪn tăng tiến.
Có một số phong thuỷ luân chỉ có sáu chung nhỏ , vì theo Hê Đồ số sáu thuộc Thuỷ , có tác dụng tăng cường thuỷ khê.
Có khi người ta dùng loại Phong Thuỷ luân có bốn hay chên chung nhỏ , vì số bốn vê số chên đều thuộc hình Kim , kim sinh thuỷ vì vẪy lực lượng têi vẪn lại tăng thêm một bực.

2 ) Non Bộ Phun Sương
Non bộ phun sương lê chẪu sơn thuỷ bốn phêa có nước bao bọc , ở giữa lê núi non cây cỏ. Bên trong có giấu một cái máy phun sương ra bốn phêa chẪu. Trạch Kinh viết " Sơn quân nhân định thuỷ quản têi " vì vẪy các nhê phong thuỷ cho rằng đặt non bộ phun sương ở phương vị thuỷ cát trong nhê sẽ tăng cường têi vẪn , nhưng không được đặt nó ở phương vị kỵ gặp thuỷ. Phạm vêo điều nêy , không những bị phá têi , mê bao nhiêu của cải têch luỷ được cũng sẽ tiên tán. ( Về vấn đề nêy tôi sẽ viết vêo phần sau ).


3) Ch*u Nuôi Cá V*ng.
Chúng ta nuôi cá để thúc đẩy t*i v*n , gồm mấy điểm sau đây :

a) Hình dạng Ch*u hay Hồ
- Ch*u hình tròn thuộc h*nh Thuỷ , có thể l*m cho thuỷ sinh vượng cho nên lu*n l* cát lợi.
- Ch*u hình chữ nh*t thuộc h*nh Mộc , tuy tiết giảm thuỷ kh* nhưng l* sự sinh trợ hữu hữu tình cho nên cũng tạm lu*n l* cát.
- Ch*u hình vuông thuộc hình Thổ ,, Thổ khắc Thuỷ vì v*y không nên chọn.
Ch*u hình lục giác , vì l* số sáu số của Thuỷ nên thuộc h*nh Thuỷ , nhưng hình đa giác vốn dĩ l* hình Hoả , do đó ch*u cá hình lục giác có t*nh Thuỷ Hoa pha tạp ; vì v*y không chọn.
- Ch*u hình tam giác hay bát giác thuộc hình Hoả ,gặp Thuỷ thì tương khắc không nên chọn.
Đây l* phân t*ch theo nguyên lý ngũ h*nh , tóm lại khi chọn hình dáng hồ ch*u , tốt nhất nên chọn hình tròn hình bầu dục , hay hình chữ nh*t.

B ) Loại Cá
Phần lớn người ta nuôi cá v*ng , nhưng cá v*ng có rất nhiều loại khác nhau , thông thường được chia l*m ba nhóm:
- Cá nước mặn : loại cá dùng nước biển để nuôi , m*u của nó rực rỡ khiến cho người ta nhìn nó rất vui mắt , ngo*i tác dụng duy dưỡng t*nh tình các nh* Phong Thuỷ còn cho rằng nó có Thuỷ Kh* rất cao. Nhưng cầu lưu ý cá nước mặn rất khó chăm sóc.
- Cá Nhiệt Đới ; loai cá n*y c*ng khó nuôi hơn , cần phải chăm sóc th*t kỷ lưỡng v* đúng kỷ thu*t , nếu không cá sẽ chết rất nhanh. Theo quan niệm Phong Thuỷ để sinh v*t chết trong nh* l* điều không tốt.
- Cá v*ng thường : l* loại có sức sống khá mạnh , tương đối dễ chăm sóc , người ta thường nuôi loại cá n*y để thúc đẩy t*i v*n .
- Lại còn có một loại cá v*ng có Thuỷ Kh* mạnh hơn đối với một số nghề nghiệp , người ta th*ch nuôi loại n*y để trấn áp các phương vị xấu ; phần nhiều loại cá n*y có phần miệng lới rộng răng ánh bạc rất sắc bén giống như tượng rồng nhả châu.

C ) Số lượng cá nuôi
Trong thu*t Phong Thủy thông thường số lượng cá nuôi l* phối hợp vơi số H* Đồ hoặc Lạc Thư ; nếu cả hai lối lu*n phù hợp nhau thì tăng thêm sức ảnh hưởng.
Dưới đây l* lu*n theo cách phối hợp số lượng cá nuôi với số của Lạc Thư :
- 1 con l* sao Nhất Bạch Tham Lang l* cát tinh có thể vượng t*i.
- 2 con l* sao Nhị Hắc Cự Môn , l* hung tinh bất lợi đối với v*n t*i.
- 3 con l* sao Tam B*ch Lộc Tồn l* hung tinh đối với v*n t*i.
- -4 con l* sao Tứ Lục Văn Khúc l* cát tinh có thể l*m vượng t*i.
- 5 con l* sao Ngũ Ho*ng Liêm Trinh l* hung tinh bất lợi đối với v*n t*i.
- 6 con l* Lục Bạch Vũ Khúc l* cát tinh có thể l*m vượng t*i.
- 7 con l* Thất X*ch Phá Quân , l* hung tinh bất lợi đối với v*n t*i.
- 8 con l* sao Bát Bạch Tả Phù l* cát tinh có thể l*m vượng t*i.
- 9 con l* C*u T* Hữu B*t , l* cát tinh có thể l*m vượng t*i.
- 10 con thì lu*n trở lại một con , cứ theo đ* m* đếm tới.

Trên l* phối hợp Lạc Thư để lu*n tốt xấu cách n*y được phái Huyền Không s* dụng.
Dưới đây l* dùng thuộc t*nh 5 h*nh của H* Đồ để lu*n tốt xấu. Cách n*y được Phái Bát Trạch s* dụng.
- 1 con , thuộc Thuỷ , l*m tăng cường thuỷ kh* l* khi vượng t*i nên lu*n cát.
-2 con , thuộc Hoả , l*m hao tổn thuỷ kh* thuỷ kh* bị tiêu hao nên lu*n bình bình.
- 3 con , thuộc Mộc l*m tiết giảm Thuỷ Kh* thuỷ kh* bị tiết giảm nên lu*n bất lợi.
- 4 con , thuộc Kim có thể sinh vượng Thuỷ , thuỷ kh* gia tăng l*m tiền t*i thêm vượng.
- 5 con , thuộc Thổ Thổ khắc chế thuỷ , thuỷ kh* bị khắc nên lu*n bất lợi.
- 6 con , thuộc Thuỷ tăng thuỷ kh* thuỷ l* kh* vượng t*i nên lu*n cát.
- 7 con , thuộc Hoả , l*m tiêu hao thuỷ kh* thuỷ kh* bị hao tổn nên lu*n bình bình.
- 8 con ,thuộc Mộc , l*m tiết giảm thuỷ kh* , thuỷ kh* bị tiết giảm nên bất lợi.
- 9 con , thuộc Kim ,sinh vượng thuỷ kh* thuỷ kh* tăng mạnh thì tiền t*i vượng nên lu*n vượng t*i.
- 10 con , thuộc Thổ , khắc chế Thuỷ thuỷ kh* bị hao hụt nên lu*n bất lợi.

Phối hợp H* Đồ & Lạc Thư thì số cá nuôi cát lợi l* 1/ 4/ 6/ 9/.. Nếu ai muốn nuôi cá để thúc đẩy t*i v*n thì nên nhớ các số n*y.

D ) M*u Sắc
M*u Sắc Cá Nuôi
M*u cá v*ng khác nhau sẽ có thuộc t*nh ngũ h*nh khác nhau , các nh* Phong Thuỷ cho rằng dù *t dù nhiều cũng mang lại một ảnh hưởng nhất định.
- Cá m*u v*ng kim hoặc bạch kim , l* thuộc h*nh Kim , kim sinh thuỷ nên sức đẩy t*i v*n rất mạnh.
- Cá m*u đen hoặc m*u tro , l* thuộc h*nh Thuỷ , thuỷ có thể l*m thuỷ vượng , nên sự thúc đẩy t*i v*n cũng rất mạnh.
- Cá m*u xanh hoặc m*u lục , l* thuộc h*nh Mộc , mộc sẽ l*m thuỷ tiết kh* , nên sức đẩy t*i vần yếu.
- Cá m*u đỏ hoặc m*u t*a , l* thuộc h*nh Hoả , hoả l*m tiêu hao kh* thuỷ nên sức đẩy t*i v*n sẽ yếu đi.
- Cá m*u v*ng đ*m hoặc m*u c* phê , l* thuộc h*nh Thổ thổ khắc thuỷ , nên sức đẩy t*i v*n cũng rất yếu.4 ) Tượng Kỳ Lân
Tượng Kỳ Lân hay các tương thú trong huyền thoại thường chế tác bằng các loại v*t liệu như sau :
- Kim loại thông thường nhất l* bằng đồng , vì đây l* loại kim loại dễ tiếp c*n với m*u vang kim.
- Gỗ , các ngôi nh* xưa thường dùng loại gỗ cứng để điêu khắc tượng Kỳ Lân , sau đó treo lên s*n nh* để chống các loại sát kh*.
- Gốm tượng kỳ lân cũng thường l*m bằng các loại gốm sứ.
- Ngọc , Đá , Thạch cao cũng có chế tác tác th*nh tượng Kỳ lân.

Tượng kỳ lân được chế tác bằng nhiều loại chất liệu khác nhau để b*i tr* TÙY THEO PHƯ*NG VỊ . Thông thường người ta dùng loại Kỳ Lân bằng đồng , vì kim sinh thuỷ. Các nh* Phong Thuỷ cho rằng kỳ lân đối với việc thúc đẩy ch*nh t*i hay hoạnh t*i đều được.
Nhưng phải đặt đúng v*o cung chiêu t*i.


5 ) Thuỷ Tinh
Thuỷ Tinh cũng l* loại v*t dụng Phong Thuỷ hiện đại , thông thường người ta dùng thuỷ tinh m*u t*m trong suốt. Dưới đây l* v*i hình thức thuỷ tinh được ứng dụng trong thu*t phong thuỷ ;
- Thuỷ Tinh m*u t*m , th*ch hợp b*i tr* ở phương vị cát tinh Thổ hoặc Hoả , nó có tác dụng tăng cường t*i v*n.
- Thuỷ Tinh hình Trụ Tháp , đây l* khối thuỷ tinh hình trụ có một đầu có hình tháp. Trên nguyên tắc loại thuỷ tinh n*y không thể tuỳ tiện b*i tr* trong nh* , m* phải phối hợp đúng phương vị th*ch hợp đặc biệt đối với người có mệnh hợp với Hoả & Thổ có thể đeo theo bên mình để cải v*n.
- Trái Cầu Thuỷ Tinh , Trái cầu thuỷ tinh thuộc hình Thổ & Kim , có thề b*i tr* ở phương vị thuộc h*nh thổ hoặc kim để tăng cường t*i v*n.
- Đá Thuỷ Tinh , đá thuỷ tinh l* khối thuỷ tinh có hình dạng bất kỳ , nó có thể b*i tr* phương vị cát thuộc hình thổ để tăng cường t*i v*n.

6 ) Tượng Thiềm Thừ 3 Chân ( Cóc )
Thiềm thừ 3 chân l* con cóc trong huyền thoại. Tương truyền thời xa xưa có một tiên nhân tên l* Lưu Hải pháp thu*t cao cường , ông vân du khắp nơi trừ ma diệt yêu , ra sức vì dân trừ hại. Trong số yêu tinh được ông thu phục có con yêu hiện nguyên hình l* con cóc 3 chân. Vê sau con yêu Thiềm Thừ cải ta quy ch*nh , theo ông Lưu Hải h*ng phục yêu ma giúp người. Vì Lưu Hải th*ch bố th* tiền bạc cho những người nghèo khổ v* yêu thiềm thừ cũng có phép biến hoa khiến cho người ta trở th*nh gi*u có , nên người đời sau mới cho rằng tượng thiềm thừ 3 chân l* v*t phẩm tăng cường v*n t*i.
Tượng thiềm thừ thường l*m bằng ngọc bằng đồng hay bằng đồ gốm.
Tượng thiềm thừ 3 chân bằng ngọc hoặc bằng đồ gốm thì th*ch hợp b*i tr* ở phương vị thuộc h*nh Mộc & Thổ ; loại bằng đồng th*ch hợp b*i tr* ở phương vị thuộc h*nh Kim , Thuỷ , Hoả.

7 ) Long Qui
Theo thần thoại , rồng sinh được ch*n con , long qui l* một trong số đó. Đối với người Trung Quốc rồng được xem l* một loại thú mang lại thịnh vượng. Về vấn đề b*i tr* long qui các nh* Phong Thuỷ cho rằng nên b*i tr* ở phương vị du niên cát tinh.

8 ) Kim Long
Trên trang thờ thần thổ địa viết câu " Ngũ phương ngũ thổ long thần tiền h*u địa chủ t*i thần ". Long thần ở đây ch*nh l* t*i thần .
Thổ thần l* âm t*i thần , thuộc ngôi vị chủ , ngũ phương ngũ thổ long thần l* bề tôi. Đối với thu*t Phong Thuỷ ngoại trừ thanh long ( trong thuyết tứ thú )còn có kim long cũng có thể tăng cường v*n t*i.
Dùng kim long để tăng cường v*n t*i l* đặt trang thờ thổ thổ thần ở phương vị cát , các nh* Phong Thuỷ cho rằng khi phương vị thanh long của thần thổ địa ( bên tay trái ) sẽ phóng xuất kim long để tăng cường v*n t*i. Vị tr* có thể đặt ngay c*a bước v*o bên trái hoặc phải.
Theo bát trạch thì phương vị vượng t*i l* ở các phương sinh kh* diên niên & thiên y.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 09-19-2006, 05:11 PM
NuaHonThuongDau's Avatar
NuaHonThuongDau NuaHonThuongDau is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2006
Bài gởi: 111
Default

9 ) Ngũ Đế Tiền
Ngũ Đế Tiền l* năm đồng tiền cổ của năm vị ho*ng đế cường thịnh nhất của triều đại Mãn Thanh , đó l* : Thu*n Trị ; Khang Hy ; Ung Ch*nh ; C*n Long ; & Gia Khánh.
Các nh* phong thuỷ cho rằng đồng tiền của thời đại cường thịnh thì kh* trường của rất mạnh , lại thêm được chế tạo đã nhiều năm nên hấp thu được " Thiên Kh* " ; đồng thời phần lớn những đồng tiền n*y đều đã được chôn giấu dưới đất nên cũng hấp thu được " Địa Kh* "; ngo*i ra nó cũng từng được người s* dụng qua nên cũng hấp thu được " Nhân Kh* ". Ba kh* thiên địa nhân đều có đủ nên chỉ cần xỏ xâu năm đồng tiền lại rồi treo các v*t phẩm Phong Thuỷ để tăng cường t*i v*n như : Tương. Kỳ Lân ;Thiềm Thừ Ba Chân v.v .... thì v*t phẩm ấy sẽ tăng thêm sức mạnh , t*i v*n c*ng hưng thịnh. Nếu trong trương hợp phải s* dụng sáu đồng tiền thì người ta dùng đồng tiền ho*ng đế Đạo Quang.

Vị tr* Chiêu T*i
Trong một căn nh* , chúng ta chia ra bốn phần. Chu Tước trước Huyền Vũ sau. Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ .
Nếu căn nh* có c*a ở ngay ch*nh giữa vị tr* chu tước thì bên trong nh* chúng ta có hai vị tr* chiêu t*i 1 l* góc giao nhau giữa huyền vũ & thanh long. 2 l* góc giao nhau giữa huyền vũ v* bạch hổ . Cả hai vị tr* đều l* h*u phương của căn nh*.
Nhưng cũng có rất nhiều căn nh* không mở c*a ch*nh ngay giữa , nếu không thiên về bên trái cũng thiên về bê phải. Dạnh nh* nay thì chỉ có một chỗ chiêu t*i m* thôi.
Nếu căn nh* mở c*a bên góc trái của vị tr* chu tước thì t*i vị nằm khoảng giữa vị tr* huyền vũ & bạch hổ.
Nếu c*a mở bên góc phải của vị tr* chu tước thì t*i vị nằm khoảng giữa của vị tr* huyền vũ & thanh long.


Vị Tr* Đ*o Hoa
Đ*o Hoa l* tượng trưng cho tác động t*nh dục , như tình yêu nam nữ , quan hệ vợ chồng , sinh hoạt t*nh giao , v. v. Các nh* phong thuỷ cho rằng nếu v*n đ*o hoa cát lợi thì đời người rất hạnh phúc. Ngược lại nếu v*n đ*o hoa không được cát lợi thì thân tâm đều bị tổn thương rất lớn , có thể đi đến phá gia , hay thất tán vợ con. Bất lu*n đ*o hoa cát hay hung vị tr* đ*o hoa đều có thể dẫn phát tiềm năng. Vấn đề l* ở chỗ l* dùng phương pháp Tiểu Loan Đầu gì để dẫn phát nó m* thôi.
Có người cho rằng tìm vị tr* đ*o hoa , nếu chỉ dùng hện thống thanh long & bạch hổ để chia & đoán thì th*t l* quá qua loa , th*t ra thì phải dùng 24 sơn của phái bát trạch được phân bố như sau :
- Trạch toạ Đông hướng Tây thì vị tr* đ*o hoa ở sơn tý ch*nh Bắc
- Trạch toạ Nam hướng Bắc thì đ*o hoa ở sơn Mão ch*nh Đông
- Trạch toạ Tây hướng Đông vị tr* đ*o hoa ở sơn Ngọ ch*nh Nam
- Trạch toạ Bắc hướng Nam thì vị tr* đ*o hoa ở sơn D*u ch*nh Tây
- Trạch toạ Đông Nam hướng Tây Bắc thi DH sơn Tý ch*nh Bắc
- Trạch toạ Đông Bắc hướng Tây nam thì ĐH ở sơn d*u ch*nh Tây
- Trạch toạ Tây Nam hướng Đông Bắc ĐH ở sơn mão ch*nh Đông
- Trạch toạ Tây Bắc hướng Đông Nam Đh ở sơn ngọ ch*nh Nam.

Sau đây l* phương pháp thúc đơn giản đẩy Đ*o Hoa , một số nh* phong thuỷ phái Bát Trạch cho rằng l*m như v*y có thể giúp cho người chưa th*nh hôn sẽ mau chóng có bạn đời hoặc người đã th*nh hôn sẽ duy trì tình cảm vợ chồng lâu d*i mặn nồng hơn.
Trước tiên bạn đứng trong nh* nhìn ra hướng c*a Vách bên trái gọi l* vách thanh long , Vách bên phải gọi l* vách bạch hổ.
Nếu l* Nam thì lấy Vách Bạch Hổ l*m của mình , Nữ thì lấy vách Thanh Long l*m của mình. Dặt một ch*u Hoa Tươi để dẫn động v*n Đ*o Hoa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-07-2006, 04:32 AM
Old_captain's Avatar
Old_captain Old_captain is offline
BOL khù khờ
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 2,830
Talking

Đọc không nẩu :D
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng
Biết người còn nhớ đến tôi không
Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng
Cát bụi đâu là chốn mênh mông


@};-

_____________________________________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:05 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.