Go Back   Vina Forums > Gamble Corner > BasketBall
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #531  
Old 11-30-2022, 09:12 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 1 NBA 2022

Hawks vs Magic

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Wed Nov 30 06:00 PM CST 2022 (~07:00 AM ngày 01 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 218.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 219 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 218 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Hawks 125-108 Magic

BET: amazon overharwks xep 16649000 => if win: +31799590
BET: anhkhotx overharwks domino 2000000 => if win: +3629000
BET: apache overharwks xep 10300000 => if win: +18689350
BET: arizona overharwks catte 5644000 => if win: +10241038
BET: baole undermagic xep 14194331 => if win: +27111172
BET: bensoo overharwks domino 5000000 => if win: +9550000
BET: bowser overharwks lottery 5518000 => if win: +10012411
BET: byentrove overharwks phom 2000000 => if win: +3629000
BET: calamari overharwks tusac 9417000 => if win: +17087146
BET: cohon overharwks lottery 8831000 => if win: +16023849
BET: donovan1975 overharwks bigtwo 991251 => if win: +1893289
BET: donovan_1975 overharwks lottery 2247408 => if win: +4077921
BET: duykhang overharwks xep 8809000 => if win: +15983930
BET: emkhotx overharwks domino 20000000 => if win: +36290000
BET: ethan76 overharwks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: goma overharwks lottery 10318000 => if win: +18722011
BET: hac_bip_ overharwks catte 5000000 => if win: +9550000
BET: hayde_toiyen overharwks lottery 5437917 => if win: +10386421
BET: haytraloiem overharwks tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: hoai_yeu undermagic paigow 3000000 => if win: +5730000
BET: hoaiyeu overharwks lottery 954998 => if win: +1824046
BET: huadianh overharwks lottery 7439720 => if win: +14209865
BET: kamikaze overharwks catte 12982000 => if win: +23555839
BET: kevin overharwks catte 5535000 => if win: +10043257
BET: kun overharwks catte 4923000 => if win: +8932783
BET: lilom overharwks phom 20000000 => if win: +36290000
BET: lkhang overharwks catte 9782000 => if win: +17749439
BET: masieu overharwks phom 8809000 => if win: +15983930
BET: mavs_0283 overharwks domino 8551136 => if win: +15516036
BET: minhminh5 overharwks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: monaco overharwks catte 3333000 => if win: +6047728
BET: mua_chieu08 overharwks paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: muachieu08 overharwks lottery 975768 => if win: +1863716
BET: muco overharwks catte 5562000 => if win: +10092249
BET: nevada overharwks catte 3333000 => if win: +6047728
BET: nike overharwks xep 6484000 => if win: +11765218
BET: oeoeoe overharwks tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET: phungquan overharwks paigow 1300673 => if win: +2484285
BET: poke overharwks tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma overharwks catte 5456000 => if win: +9899912
BET: rendel overharwks blackjack 6922000 => if win: +12559969
BET: sacrifice overharwks xito 3055000 => if win: +5543297
BET: sailamhoihan undermagic xep 15000000 => if win: +28650000
BET: saka overharwks lottery 13064000 => if win: +23704628
BET: sashimi overharwks catte 5830000 => if win: +10578535
BET: satan overharwks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: sayonara overharwks catte 7747000 => if win: +14056931
BET: selfie overharwks blackjack 3542000 => if win: +6426959
BET: seven overharwks phom 20000000 => if win: +36290000
BET: shimano overharwks lottery 9287000 => if win: +16851261
BET: sig238 overharwks domino 2000000 => if win: +3820000
BET: simba overharwks chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice undermagic tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET: sss2112 overharwks domino 2000000 => if win: +3820000
BET: stevenluong1 overharwks tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET: sumo overharwks catte 3604000 => if win: +6539458
BET: taco overharwks xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tango overharwks catte 5731000 => if win: +10398899
BET: tatutrongdem undermagic tusac 20000000 => if win: +38200000
BET: tinhkhoi overharwks xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tommyly92 overharwks lottery 1000000 => if win: +1910000
BET: wasabi overharwks xito 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup undermagic domino 14000000 => if win: +26740000
BET: xa_xatham overharwks paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: yolo overharwks lottery 12133000 => if win: +22015328
BET: z_cobra_z undermagic bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 66
Last modified on 2022/11/30 17:57 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is overharwks. Winning amounts credited to: seven bowser sumo byentrove phungquan tango xa_xatham sss2112 mua_chieu08 saka muachieu08 hayde_toiyen apache stevenluong1 muco satan wasabi shimano cohon sig238 selfie sacrifice donovan_1975 monaco kevin tommyly92 tinhkhoi nike ...
<1>***<12> ...rendel oeoeoe simba goma arizona kun emkhotx calamari puma yolo masieu anhkhotx hac_bip_ lilom sayonara bensoo haytraloiem taco huadianh mavs_0283 donovan1975 duykhang lkhang kamikaze poke hoaiyeu ethan76 minhminh5 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-01-2022 lúc 09:36 PM.
  #532  
Old 11-30-2022, 09:15 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 2 NBA 2022

Memphis vs Minnesota

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Wed Nov 30 07:00 PM CST 2022 (~08:00 AM ngày 30 thang 11 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 221.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 222 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 221 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Memphis 101-109 Minnesota

BET2: amazon overmemphis xep 12486000 => if win: +22655847
BET2: anhkhotx overmemphis domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: apache overmemphis xep 7733000 => if win: +14031528
BET2: arizona overmemphis domino 5971000 => if win: +10834379
BET2: baole underminne tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: bensoo overmemphis domino 5000000 => if win: +9550000
BET2: bowser overmemphis lottery 3445000 => if win: +6250952
BET2: byentrove overmemphis phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: cohon overmemphis lottery 5818000 => if win: +10556761
BET2: donovan1975 underminne tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: donovan_1975 overmemphis lottery 1438272 => if win: +2609744
BET2: duykhang overmemphis xep 6607000 => if win: +11988401
BET2: emkhotx overmemphis domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: ethan76 overmemphis tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: faustus overmemphis xep 867290 => if win: +1656523
BET2: goma overmemphis lottery 9434000 => if win: +17117993
BET2: hac_bip_ overmemphis catte 5000000 => if win: +9550000
BET2: hayde_toiyen underminne lottery 4637918 => if win: +8858423
BET2: haytraloiem overmemphis tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET2: hoai_yeu underminne tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: hoaiyeu underminne tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: huadianh underminne lottery 5328790 => if win: +10177988
BET2: lilom overmemphis phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: masieu overmemphis phom 6607000 => if win: +11988401
BET2: mavs_0283 overmemphis tusac 10000000 => if win: +18145000
BET2: minhminh5 overmemphis tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 overmemphis paigow 1000000 => if win: +1910000
BET2: muachieu08 underminne lottery 913846 => if win: +1745445
BET2: nevada overmemphis blackjack 3668000 => if win: +6655586
BET2: nike overmemphis phom 12326000 => if win: +22365527
BET2: oeoeoe overmemphis tienlen 2000000 => if win: +3820000
BET2: phungquan underminne lottery 755249 => if win: +1442525
BET2: poke overmemphis tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: rendel overmemphis blackjack 5192000 => if win: +9420884
BET2: sacrifice overmemphis paigow 3190000 => if win: +5788255
BET2: sailamhoihan overmemphis xep 13000000 => if win: +23588500
BET2: saka overmemphis lottery 9563000 => if win: +17352063
BET2: sashimi overmemphis catte 4163000 => if win: +7553763
BET2: satan overmemphis tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: selfie overmemphis domino 2666000 => if win: +4837457
BET2: seven overmemphis phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: shimano overmemphis lottery 8160000 => if win: +14806320
BET2: sig238 overmemphis domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: simba overmemphis chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: so_nice overmemphis tienlen 11328500 => if win: +21637435
BET2: stevenluong1 overmemphis tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET2: sumo overmemphis paigow 3363000 => if win: +6102163
BET2: taco overmemphis lottery 12309000 => if win: +22334680
BET2: tango overmemphis catte 4064000 => if win: +7374128
BET2: tatutrongdem overmemphis tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: tinhkhoi overmemphis xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tommyly92 underminne lottery 845272 => if win: +1614469
BET2: tonitesocold overmemphis tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: wasabi overmemphis xito 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup overmemphis domino 15513651 => if win: +28149519
BET2: xa_xatham overmemphis paigow 5000000 => if win: +9550000
BET2: yolo overmemphis lottery 8345000 => if win: +15142002
BET2: z_cobra_z underminne bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 58
Last modified on 2022/11/30 18:59 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is underminne. Winning amounts credited to: phungquan hoai_yeu muachieu08 hayde_toiyen tommyly92 z_cobra_z baole huadianh donovan1975 hoaiyeu.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-02-2022 lúc 09:05 PM.
  #533  
Old 12-01-2022, 09:39 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 1 NBA 2022

Dallas vs Detroit

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Thu Dec 01 06:00 PM CST 2022 (~07:00 AM ngày 02 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 215.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 216 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 215 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Dallas 125-131 Detroit

BET: a_a_a_a underdetroit tienlen 17000000 => if win: +32470000
BET: amazon overdallas xep 17315000 => if win: +33071650
BET: anhkhotx overdallas domino 2000000 => if win: +3629000
BET: apache overdallas xep 12605000 => if win: +22871772
BET: arizona overdallas catte 7611000 => if win: +13810159
BET: bensoo overdallas domino 5000000 => if win: +9072500
BET: bowser overdallas lottery 5528000 => if win: +10030556
BET: byentrove overdallas phom 2000000 => if win: +3629000
BET: calamari overdallas tusac 12698000 => if win: +23040521
BET: cohon overdallas lottery 8568000 => if win: +15546636
BET: donovan1975 underdetroit lottery 1103025 => if win: +2106777
BET: donovan_1975 underdetroit lottery 1950431 => if win: +3725323
BET: duykhang overdallas xep 10028000 => if win: +18195806
BET: emkhotx overdallas domino 20000000 => if win: +36290000
BET: ethan76 overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: goma overdallas lottery 10295000 => if win: +18680277
BET: hac_bip_ overdallas xito 4565058 => if win: +8719260
BET: hayde_toiyen overdallas lottery 8700099 => if win: +16617189
BET: haytraloiem overdallas tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: hetthuongroi overdallas domino 8316940 => if win: +15091087
BET: hoai_yeu overdallas tienlen 5965599 => if win: +10824579
BET: hoaiyeu overdallas domino 8100005 => if win: +14697459
BET: hpdl1234 overdallas domino 6366495 => if win: +11552005
BET: huadianh overdallas lottery 10000999 => if win: +19101908
BET: jennifer_181 underdetroit tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: kamikaze overdallas catte 17505000 => if win: +31762822
BET: kevin overdallas blackjack 6404000 => if win: +11620058
BET: kun overdallas catte 7155000 => if win: +12982747
BET: lilom overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: lkhang overdallas catte 13190000 => if win: +23933255
BET: masieu overdallas phom 10028000 => if win: +18195806
BET: mavs_0283 overdallas domino 6289776 => if win: +11412798
BET: minhphuongz overdallas domino 12084531 => if win: +21927381
BET: monaco overdallas catte 4238000 => if win: +7689851
BET: mua_chieu08 underdetroit paigow 7777777 => if win: +14855554
BET: muachieu08 underdetroit lottery 1395551 => if win: +2665502
BET: muco overdallas catte 8057000 => if win: +14619426
BET: nevada overdallas lottery 6676000 => if win: +12113602
BET: nike overdallas phom 10357000 => if win: +18792776
BET: oooviai underdetroit tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: phungquan overdallas paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: poke overdallas tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma overdallas catte 6567000 => if win: +11915821
BET: rendel overdallas blackjack 7034000 => if win: +12763193
BET: sacrifice overdallas domino 6428000 => if win: +11663606
BET: saka overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: sashimi overdallas catte 5312000 => if win: +9638624
BET: satan overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: sayonara overdallas catte 9325000 => if win: +16920212
BET: selina underdetroit phom 19706230 => if win: +37638899
BET: seven overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: shimano overdallas lottery 9704000 => if win: +17607908
BET: sig238 overdallas domino 2000000 => if win: +3820000
BET: simba overdallas chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice overdallas tienlen 19475000 => if win: +35337387
BET: stevenluong1 underdetroit catte 2000000 => if win: +3820000
BET: sumo overdallas xito 6267000 => if win: +11371471
BET: taco overdallas xep 20000000 => if win: +38200000
BET: tanchaudao overdallas domino 20000000 => if win: +36290000
BET: tango overdallas catte 5882000 => if win: +10672889
BET: thanhtrangvn underdetroit phom 12000000 => if win: +22920000
BET: tinhkhoi overdallas xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tonitesocold overdallas tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET: wasabi overdallas xito 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup overdallas tienlen 18704080 => if win: +33938553
BET: xa_xatham overdallas paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: yolo overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET: z_cobra_z underdetroit bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 68
Last modified on 2022/12/01 17:40 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is overdallas. Winning amounts credited to: seven bowser sumo byentrove phungquan tango hoai_yeu xa_xatham saka hayde_toiyen apache muco tonitesocold satan wasabi shimano cohon hetthuongroi sig238 sacrifice monaco kevin tinhkhoi nike so_nice wazzup hpdl1234 rendel simba g...
<1>***<12> ...oma arizona kun emkhotx calamari puma yolo masieu anhkhotx hac_bip_ lilom bensoo sayonara minhphuongz haytraloiem taco huadianh mavs_0283 duykhang lkhang kamikaze poke tanchaudao hoaiyeu ethan76 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-09-2022 lúc 03:49 AM.
  #534  
Old 12-02-2022, 09:04 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 1 NBA 2022

Lakers vs Bucks

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Fri Dec 02 06:30 PM CST 2022 (~07:30 AM ngày 03 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 224.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 225 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 224 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Lakers 133-129 Bucks

BET: amazon overlakers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: anhkhotx overlakers domino 2000000 => if win: +3629000
BET: apache overlakers xep 7073000 => if win: +12833958
BET: arizona overlakers catte 5549000 => if win: +10068660
BET: baole underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: bensoo overlakers domino 3000000 => if win: +5730000
BET: bowser overlakers lottery 7856000 => if win: +14254712
BET: byentrove overlakers phom 2000000 => if win: +3629000
BET: calamari overlakers tusac 9258000 => if win: +16798641
BET: cohon overlakers lottery 5195000 => if win: +9426327
BET: donovan1975 underbucks tusac 14372138 => if win: +27450783
BET: donovan_1975 overlakers paigow 9999999 => if win: +18144998
BET: duykhang overlakers xep 7312000 => if win: +13267624
BET: emkhotx overlakers domino 20000000 => if win: +36290000
BET: ethan76 underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: goma overlakers lottery 7978000 => if win: +14476081
BET: hac_bip_ overlakers paigow 10000000 => if win: +19100000
BET: hayde_toiyen overlakers lottery 10000000 => if win: +18145000
BET: haytraloiem overlakers tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: hoai_yeu underbucks chinesepoker 5044507 => if win: +9635008
BET: hoaiyeu overlakers domino 14444444 => if win: +27588888
BET: huadianh overlakers lottery 11000000 => if win: +19959500
BET: jennifer_181 overlakers tienlen 17000000 => if win: +30846500
BET: kamikaze overlakers catte 12765000 => if win: +23162092
BET: kevin overlakers blackjack 7708000 => if win: +13986166
BET: kun overlakers catte 6459000 => if win: +11719855
BET: lilom overlakers xep 11906000 => if win: +21603437
BET: lkhang overlakers catte 15876000 => if win: +28807002
BET: masieu overlakers phom 7312000 => if win: +13267624
BET: mavs_0283 overlakers domino 7500000 => if win: +13608750
BET: minhminh5 overlakers tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: monaco overlakers catte 4032000 => if win: +7316064
BET: monkey80 overlakers phom 20000000 => if win: +36290000
BET: mua_chieu08 underbucks tusac 5000000 => if win: +9550000
BET: muachieu08 overlakers lottery 1304690 => if win: +2367360
BET: muco overlakers catte 7833000 => if win: +14212978
BET: nevada overlakers catte 4238000 => if win: +7689851
BET: nike overlakers xep 7805000 => if win: +14162172
BET: oeoeoe underbucks tienlen 3433444 => if win: +6557878
BET: oooviai overlakers tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: phungquan overlakers paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: poke overlakers tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma overlakers catte 6384000 => if win: +11583768
BET: rendel overlakers blackjack 6838000 => if win: +12407551
BET: sacrifice overlakers xito 3884000 => if win: +7047518
BET: sailamhoihan overlakers tienlen 15000000 => if win: +28650000
BET: saka overlakers phom 20000000 => if win: +36290000
BET: sashimi overlakers catte 5164000 => if win: +9370078
BET: satan underbucks tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: selfie overlakers blackjack 4503000 => if win: +8170693
BET: seven overlakers phom 20000000 => if win: +38200000
BET: shimano overlakers lottery 8429000 => if win: +15294420
BET: sig238 overlakers domino 2000000 => if win: +3820000
BET: simba overlakers chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice overlakers domino 14400000 => if win: +26128800
BET: sss2112 overlakers lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: stevenluong1 overlakers tienlen 10000000 => if win: +19100000
BET: sumo overlakers xito 6092000 => if win: +11053934
BET: taco overlakers xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tanchaudao underbucks domino 20000000 => if win: +38200000
BET: tango overlakers catte 5718000 => if win: +10375311
BET: tatutrongdem overlakers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: tinhkhoi overlakers xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tommyly92 overlakers lottery 1200000 => if win: +2177400
BET: tonitesocold underbucks tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET: van_nhi underbucks xep 1000000 => if win: +1910000
BET: vietphu80 overlakers paigow 20000 => if win: +38200
BET: wasabi overlakers xito 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup overlakers tienlen 15000000 => if win: +27217500
BET: xa_xatham overlakers paigow 10000000 => if win: +19100000
BET: yolo overlakers lottery 10567000 => if win: +19173821
BET: z_cobra_z overlakers bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 72
Last modified on 2022/12/02 18:18 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is overlakers. Winning amounts credited to: seven bowser sumo vietphu80 byentrove phungquan tango xa_xatham sss2112 saka muachieu08 jennifer_181 hayde_toiyen apache stevenluong1 muco tatutrongdem wasabi shimano cohon selfie sig238 sacrifice donovan_1975 kevin monaco tommyly92 ...
<1>***<12> ...tinhkhoi nike so_nice wazzup z_cobra_z rendel simba goma arizona oooviai kun emkhotx calamari yolo puma masieu anhkhotx hac_bip_ lilom bensoo haytraloiem taco huadianh mavs_0283 duykhang kamikaze lkhang sailamhoihan poke monkey80 hoaiyeu minhminh5 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-09-2022 lúc 03:50 AM.
  #535  
Old 12-02-2022, 09:07 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 2 NBA 2022

Bulls vs GSW

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Fri Dec 02 09:00 PM CST 2022 (~10:00 AM ngày 03 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 230.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 231 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 230 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Bulls 111-119 GSW

BET2: a_a_a_a overgsw tienlen 15000000 => if win: +27217500
BET2: amazon overgsw xep 16254000 => if win: +29492883
BET2: anhkhotx underbulls domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: apache overgsw xep 5305000 => if win: +9625922
BET2: arizona overgsw catte 3883000 => if win: +7045703
BET2: baole overgsw tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: bensoo overgsw domino 3000000 => if win: +5443500
BET2: bowser overgsw lottery 6142000 => if win: +11144659
BET2: byentrove underbulls phom 2000000 => if win: +3820000
BET2: calamari overgsw tusac 6944000 => if win: +12599888
BET2: cohon overgsw lottery 3195000 => if win: +5797327
BET2: diemmyvt overgsw phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: donovan1975 overgsw lottery 943961 => if win: +1802965
BET2: donovan_1975 overgsw paigow 14444444 => if win: +26209443
BET2: duy_seattle overgsw domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: duykhang overgsw xep 5484000 => if win: +9950718
BET2: emkhotx underbulls domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: ethan76 overgsw tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: feilong_ky overgsw domino 18975965 => if win: +34431888
BET2: goma overgsw lottery 5733000 => if win: +10402528
BET2: hac_bip_ overgsw phom 10000000 => if win: +18145000
BET2: hayde_toiyen underbulls lottery 9117655 => if win: +17414721
BET2: haytraloiem underbulls tusac 2000000 => if win: +3820000
BET2: hoai_yeu overgsw chinesepoker 1000000 => if win: +1910000
BET2: hoaiyeu underbulls domino 7000000 => if win: +13370000
BET2: huadianh underbulls lottery 9324644 => if win: +17810070
BET2: jennifer_181 overgsw tienlen 13000000 => if win: +23588500
BET2: kamikaze overgsw catte 9573000 => if win: +17370208
BET2: kevin overgsw blackjack 5781000 => if win: +10489624
BET2: kun overgsw catte 4793000 => if win: +8696898
BET2: lilom overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: lkbangtam underbulls xep 7095561 => if win: +13552521
BET2: lkhang overgsw catte 11907000 => if win: +21605251
BET2: masieu overgsw phom 5484000 => if win: +9950718
BET2: mavs_0283 underbulls tusac 6235456 => if win: +11909720
BET2: minhminh5 overgsw tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: monkey80 overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 underbulls lottery 594505 => if win: +1135504
BET2: muachieu08 underbulls domino 5279326 => if win: +10083512
BET2: muco overgsw catte 5875000 => if win: +10660187
BET2: nike overgsw xep 5853000 => if win: +10620268
BET2: oeoeoe overgsw tienlen 5000000 => if win: +9072500
BET2: oooviai overgsw tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: phungquan underbulls paigow 1583467 => if win: +3024421
BET2: poke overgsw tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: puma overgsw catte 4718000 => if win: +8560811
BET2: rendel overgsw blackjack 5128000 => if win: +9304756
BET2: sailamhoihan overgsw tienlen 11000000 => if win: +21010000
BET2: saka overgsw phom 17626000 => if win: +31982377
BET2: sashimi overgsw catte 3498000 => if win: +6347121
BET2: satan overgsw tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: seven overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: shimano overgsw lottery 6571000 => if win: +11923079
BET2: sig238 overgsw domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: simba overgsw chinesepoker 15832000 => if win: +28727164
BET2: so_nice underbulls tienlen 14000000 => if win: +26740000
BET2: stevenluong1 overgsw catte 10000000 => if win: +18145000
BET2: taco overgsw xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tam_de overgsw domino 18224925 => if win: +33069126
BET2: tanchaudao overgsw domino 20000000 => if win: +38200000
BET2: tango overgsw catte 4052000 => if win: +7352354
BET2: tatutrongdem overgsw tusac 20000000 => if win: +38200000
BET2: tinh_ly_biet overgsw domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: tinhkhoi overgsw xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tommyly92 underbulls lottery 1000000 => if win: +1910000
BET2: tonitesocold overgsw tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: traitimvocam overgsw blackjack 100000 => if win: +191000
BET2: tthuonglan underbulls xep 7095561 => if win: +13552521
BET2: van_nhi underbulls xep 1000000 => if win: +1910000
BET2: vietphu80 overgsw blackjack 14762780 => if win: +26787064
BET2: wasabi overgsw xito 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup underbulls domino 12411120 => if win: +23705239
BET2: xa_xatham overgsw chinesepoker 10000000 => if win: +18145000
BET2: yolo overgsw lottery 8125000 => if win: +14742812
BET2: z_cobra_z overgsw bigtwo 2000000 => if win: +3629000

Number of bets: 75
Last modified on 2022/12/02 20:54 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is underbulls. Winning amounts credited to: byentrove phungquan mua_chieu08 lkbangtam muachieu08 hayde_toiyen tthuonglan tommyly92 so_nice wazzup emkhotx anhkhotx haytraloiem huadianh van_nhi mavs_0283 hoaiyeu.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-06-2022 lúc 09:05 PM.
  #536  
Old 12-03-2022, 06:04 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 1 NBA 2022

Bucks vs Hornets

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Sat Dec 03 05:00 PM CST 2022 (~06:00 AM ngày 04 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 224.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 225 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 224 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Bucks 105-96 Hornets

BET: aika underhornets tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET: amazon underhornets xep 20000000 => if win: +38200000
BET: anhkhotx underhornets domino 2000000 => if win: +3629000
BET: apache underhornets xep 6475000 => if win: +11748887
BET: arizona underhornets catte 5143000 => if win: +9331973
BET: baole underhornets tusac 19225647 => if win: +34884936
BET: bowser underhornets lottery 6886000 => if win: +12494647
BET: byentrove underhornets phom 2000000 => if win: +3629000
BET: calamari underhornets tusac 8476000 => if win: +15379702
BET: cohon underhornets domino 2248000 => if win: +4078996
BET: diemmyvt underhornets phom 2000000 => if win: +3629000
BET: donovan1975 underhornets tusac 1000000 => if win: +1910000
BET: donovan_1975 overbucks paigow 5100000 => if win: +9741000
BET: duykhang underhornets xep 6693000 => if win: +12144448
BET: emkhotx underhornets domino 20000000 => if win: +36290000
BET: ethan76 underhornets tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: goma underhornets lottery 5107000 => if win: +9266651
BET: hac_bip_ underhornets catte 2000000 => if win: +3820000
BET: hayde_toiyen underhornets lottery 12000000 => if win: +22920000
BET: haytraloiem underhornets tienlen 2000000 => if win: +3629000
BET: hoai_yeu underhornets domino 1000000 => if win: +1910000
BET: hoaiyeu underhornets domino 1000000 => if win: +1910000
BET: huadianh underhornets lottery 13809000 => if win: +26375190
BET: kamikaze underhornets catte 11686000 => if win: +21204247
BET: kevin underhornets blackjack 7057000 => if win: +12804926
BET: kun underhornets catte 5925000 => if win: +10750912
BET: lilom underhornets xep 14330000 => if win: +26001785
BET: lkhang underhornets catte 14534000 => if win: +26371943
BET: masieu underhornets phom 6693000 => if win: +12144448
BET: mavs_0283 underhornets domino 6086862 => if win: +11044611
BET: minhminh5 underhornets tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: monaco underhornets catte 4454000 => if win: +8081783
BET: mua_chieu08 underhornets paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: muachieu08 underhornets chinesepoker 1000000 => if win: +1910000
BET: muco underhornets catte 7171000 => if win: +13011779
BET: nevada underhornets catte 4689000 => if win: +8508190
BET: nike underhornets xep 9527000 => if win: +17286741
BET: phungquan underhornets paigow 2000000 => if win: +3820000
BET: poke underhornets tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma underhornets catte 5861000 => if win: +10634784
BET: rendel underhornets blackjack 6260000 => if win: +11358770
BET: sacrifice underhornets xito 4281000 => if win: +7767874
BET: sailamhoihan overbucks xep 16000000 => if win: +30560000
BET: saka underhornets phom 20000000 => if win: +36290000
BET: sashimi underhornets catte 4750000 => if win: +8618875
BET: satan underhornets tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: selfie underhornets blackjack 4993000 => if win: +9059798
BET: seven underhornets phom 20000000 => if win: +38200000
BET: shimano underhornets lottery 6009000 => if win: +10903330
BET: sig238 underhornets domino 1000000 => if win: +1910000
BET: simba underhornets chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice underhornets tienlen 10491385 => if win: +19036618
BET: stevenluong1 overbucks tienlen 5000000 => if win: +9550000
BET: sumo underhornets xito 5499000 => if win: +9977935
BET: taco underhornets xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tango underhornets catte 5288000 => if win: +9595076
BET: tatutrongdem overbucks tusac 20000000 => if win: +38200000
BET: tet2015 underhornets blackjack 1670000 => if win: +3189700
BET: tinhkhoi underhornets xep 20000000 => if win: +36290000
BET: tommyly92 underhornets lottery 1500000 => if win: +2865000
BET: tonitesocold underhornets tienlen 3000000 => if win: +5443500
BET: wasabi underhornets xito 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup underhornets domino 11828798 => if win: +21463353
BET: xa_xatham overbucks paigow 5000000 => if win: +9550000
BET: yolo underhornets lottery 12138000 => if win: +22024401
BET: z_cobra_z underhornets bigtwo 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 66
Last modified on 2022/12/03 16:59 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is underhornets. Winning amounts credited to: seven bowser sumo byentrove phungquan tango hoai_yeu mua_chieu08 saka muachieu08 hayde_toiyen apache muco tet2015 aika tonitesocold wasabi shimano cohon satan sig238 selfie sacrifice monaco kevin tommyly92 tinhkhoi diemmyvt nike ...
<1>***<12> ...so_nice wazzup z_cobra_z rendel simba goma arizona kun emkhotx calamari baole yolo puma masieu anhkhotx hac_bip_ lilom haytraloiem taco huadianh mavs_0283 donovan1975 duykhang kamikaze lkhang poke hoaiyeu minhminh5 ethan76 amazon sashimi nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-06-2022 lúc 09:03 PM.
  #537  
Old 12-06-2022, 09:04 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 1 NBA 2022

Lakers vs Hornets

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Tue Dec 06 06:30 PM CST 2022 (~07:30 AM ngày 07 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 225.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 226 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 225 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Lakers 102-116 Hornets

BET: a_a_a_a underhornets tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: amazon overlakers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: anhkhotx underhornets domino 2000000 => if win: +3820000
BET: apache overlakers lottery 10725000 => if win: +19460512
BET: arizona overlakers catte 9445000 => if win: +17137952
BET: bensoo underhornets domino 1000000 => if win: +1910000
BET: bowser overlakers xep 6696000 => if win: +12149892
BET: byentrove underhornets tienlen 6500099 => if win: +12415189
BET: calamari overlakers tusac 16489000 => if win: +29919290
BET: cohon overlakers lottery 7179000 => if win: +13026295
BET: donovan1975 overlakers paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: donovan_1975 overlakers paigow 1000000 => if win: +1910000
BET: duykhang overlakers xep 12292000 => if win: +22303834
BET: emkhotx underhornets domino 13399588 => if win: +25593213
BET: ethan76 underhornets tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: feilong_ky overlakers domino 9385843 => if win: +17030612
BET: goma overlakers lottery 7542000 => if win: +13684959
BET: hac_bip_ underhornets chinesepoker 3000000 => if win: +5730000
BET: hankedoida underhornets xep 1000000 => if win: +1910000
BET: hayde_toiyen underhornets lottery 10000000 => if win: +19100000
BET: haytraloiem underhornets tienlen 7300099 => if win: +13943189
BET: huadianh underhornets lottery 10000000 => if win: +19100000
BET: kamikaze overlakers catte 20000000 => if win: +36290000
BET: kevin overlakers blackjack 13015000 => if win: +23615717
BET: kun overlakers catte 10880000 => if win: +19741760
BET: lilom overlakers xep 15707000 => if win: +30000370
BET: lkhang overlakers catte 20000000 => if win: +36290000
BET: masieu overlakers phom 12292000 => if win: +22303834
BET: mavs_0283 underhornets domino 7400999 => if win: +14135908
BET: minhminh5 overlakers tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: monaco overlakers catte 8301000 => if win: +15062164
BET: mua_chieu08 overlakers tusac 1000000 => if win: +1910000
BET: muachieu08 overlakers domino 1000000 => if win: +1910000
BET: muco overlakers catte 12914000 => if win: +23432453
BET: nevada overlakers catte 8738000 => if win: +15855101
BET: nike overlakers xep 10480000 => if win: +19015960
BET: oooviai underhornets tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: phungquan underhornets paigow 2000000 => if win: +3820000
BET: poke overlakers tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: puma overlakers catte 10757000 => if win: +19518576
BET: rendel overlakers blackjack 11496000 => if win: +20859492
BET: sacrifice overlakers xito 8154000 => if win: +14795433
BET: sailamhoihan overlakers tusac 15000000 => if win: +27217500
BET: saka overlakers phom 20000000 => if win: +38200000
BET: sashimi overlakers catte 9276000 => if win: +16831302
BET: satan underhornets tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET: sayonara overlakers catte 11397000 => if win: +20679856
BET: selfie overlakers blackjack 8668000 => if win: +15728086
BET: seven overlakers phom 20000000 => if win: +38200000
BET: shimano overlakers phom 10000000 => if win: +18145000
BET: sig238 underhornets domino 500000 => if win: +955000
BET: simba overlakers chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: so_nice underhornets tienlen 15000000 => if win: +28650000
BET: stevenluong1 underhornets tusac 3000000 => if win: +5730000
BET: sumo overlakers xito 10100000 => if win: +18326450
BET: taco overlakers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: tam_de overlakers domino 8906152 => if win: +16160212
BET: tango overlakers catte 9711000 => if win: +17620609
BET: tatutrongdem overlakers tusac 20000000 => if win: +36290000
BET: tet2015 underhornets lottery 1200000 => if win: +2292000
BET: tinh_ly_biet overlakers domino 18692885 => if win: +33918239
BET: tinhkhoi overlakers xep 20000000 => if win: +38200000
BET: tommyly92 underhornets lottery 2000000 => if win: +3820000
BET: tonitesocold underhornets tienlen 15000000 => if win: +28650000
BET: wasabi overlakers chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET: wazzup underhornets domino 20000000 => if win: +38200000
BET: xa_xatham underhornets phom 2428723 => if win: +4638860
BET: yolo overlakers lottery 20000000 => if win: +38200000
BET: z_cobra_z underhornets tusac 2000000 => if win: +3820000

Number of bets: 69
Last modified on 2022/12/06 18:28 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is underhornets. Winning amounts credited to: byentrove phungquan hankedoida xa_xatham hayde_toiyen stevenluong1 tet2015 satan tonitesocold sig238 tommyly92 so_nice wazzup z_cobra_z oooviai emkhotx anhkhotx hac_bip_ bensoo haytraloiem huadianh mavs_0283 a_a_a_a ethan76....

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-07-2022 lúc 10:04 PM.
  #538  
Old 12-06-2022, 09:06 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 2 NBA 2022

Dallas vs Denver

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Tue Dec 06 09:00 PM CST 2022 (~10:00 AM ngày 07 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 223.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 224 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 223 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Dallas 116-115 Denver

BET2: amazon overdallas xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: anhkhotx underdenver domino 2000000 => if win: +3820000
BET2: apache overdallas lottery 8044000 => if win: +14595838
BET2: arizona overdallas catte 7081000 => if win: +12848474
BET2: bensoo underdenver domino 1000000 => if win: +1910000
BET2: bowser overdallas phom 11113000 => if win: +20164538
BET2: byentrove overdallas tienlen 6500999 => if win: +12416908
BET2: calamari overdallas tusac 12367000 => if win: +22439921
BET2: cohon overdallas lottery 5434000 => if win: +9859993
BET2: diemmyvt overdallas phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: donovan1975 underdenver tusac 4000000 => if win: +7640000
BET2: donovan_1975 overdallas xito 20000000 => if win: +36290000
BET2: duy_seattle overdallas domino 13968495 => if win: +25345834
BET2: duykhang overdallas xep 9219000 => if win: +16727875
BET2: emkhotx underdenver domino 10049691 => if win: +19194909
BET2: ethan76 overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: faustus underdenver xep 1000000 => if win: +1910000
BET2: feilong_ky overdallas domino 10000000 => if win: +18145000
BET2: goma overdallas lottery 5656000 => if win: +10262812
BET2: hac_bip_ overdallas paigow 3000000 => if win: +5730000
BET2: hayde_toiyen overdallas lottery 10000000 => if win: +18145000
BET2: haytraloiem overdallas tienlen 6500099 => if win: +11794429
BET2: hetthuongroi overdallas domino 14267236 => if win: +25887899
BET2: hoai_yeu underdenver phom 1000000 => if win: +1910000
BET2: hoaiyeu underdenver bigtwo 2000000 => if win: +3820000
BET2: hpdl1234 overdallas domino 14683490 => if win: +26643192
BET2: huadianh overdallas lottery 12000000 => if win: +21774000
BET2: kamikaze overdallas catte 19179000 => if win: +34800295
BET2: kevin overdallas blackjack 9761000 => if win: +17711334
BET2: kun overdallas catte 8160000 => if win: +14806320
BET2: lilom overdallas xep 11780000 => if win: +21374810
BET2: lkhang overdallas catte 20000000 => if win: +36290000
BET2: masieu overdallas phom 9219000 => if win: +16727875
BET2: mavs_0283 overdallas domino 6500099 => if win: +11794429
BET2: minhminh5 overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: minhphuongz overdallas domino 14162981 => if win: +25698729
BET2: monaco overdallas catte 6326000 => if win: +11478527
BET2: mua_chieu08 underdenver chinesepoker 5299216 => if win: +10121502
BET2: muachieu08 underdenver domino 4000000 => if win: +7640000
BET2: muco overdallas catte 9685000 => if win: +17573432
BET2: nevada overdallas lottery 8928000 => if win: +16199856
BET2: nhi_ca overdallas domino 6896207 => if win: +12513167
BET2: nike overdallas lottery 9145000 => if win: +16593602
BET2: phungquan overdallas paigow 2000000 => if win: +3820000
BET2: poke overdallas tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: puma overdallas catte 8067000 => if win: +14637571
BET2: rendel overdallas blackjack 8622000 => if win: +15644619
BET2: sacrifice overdallas xito 6116000 => if win: +11097482
BET2: sailamhoihan overdallas tusac 11000000 => if win: +19959500
BET2: saka overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: sashimi overdallas catte 6957000 => if win: +12623476
BET2: satan overdallas tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: sayonara overdallas catte 8548000 => if win: +15510346
BET2: selfie overdallas blackjack 6501000 => if win: +11796064
BET2: seven overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: shimano overdallas xep 8440000 => if win: +15314380
BET2: sig238 underdenver domino 500000 => if win: +955000
BET2: simba overdallas chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: so_nice overdallas domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: stevenluong1 overdallas catte 3000000 => if win: +5730000
BET2: sumo overdallas xito 7575000 => if win: +13744837
BET2: taco overdallas xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tam_de overdallas domino 6679614 => if win: +12120159
BET2: tanchaudao overdallas domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: tango overdallas catte 7283000 => if win: +13215003
BET2: tatutrongdem overdallas tienlen 16000000 => if win: +29032000
BET2: tet2015 overdallas lottery 1000000 => if win: +1910000
BET2: tinh_ly_biet overdallas domino 14019664 => if win: +25438680
BET2: tinhkhoi overdallas xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tommyly92 overdallas lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tonitesocold overdallas tienlen 1000000 => if win: +1910000
BET2: wasabi overdallas chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup overdallas tienlen 16345367 => if win: +29658668
BET2: xa_xatham overdallas paigow 10000000 => if win: +18145000
BET2: yolo overdallas phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: z_cobra_z overdallas tusac 2000000 => if win: +3629000

Number of bets: 76
Last modified on 2022/12/06 20:57 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is overdallas. Winning amounts credited to: seven bowser sumo byentrove phungquan tango xa_xatham duy_seattle saka hayde_toiyen tinh_ly_biet apache stevenluong1 muco tet2015 tatutrongdem tonitesocold satan feilong_ky wasabi shimano cohon hetthuongroi selfie sacrifice donovan_1975 ...
<1>***<12> ...monaco kevin tommyly92 tinhkhoi diemmyvt nike so_nice z_cobra_z wazzup hpdl1234 rendel arizona simba goma kun calamari puma yolo masieu hac_bip_ lilom sayonara minhphuongz haytraloiem taco nhi_ca huadianh tam_de mavs_0283 duykhang lkhang kamikaze sailamhoihan poke tanchaudao minhminh5 ethan76 sashimi ...
<1>***<12> ...amazon nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-07-2022 lúc 10:17 PM.
  #539  
Old 12-07-2022, 10:06 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 1 NBA 2022

Hawks vs Knicks

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Wed Dec 07 06:30 PM CST 2022 (~07:30 AM ngày 08 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 215.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 216 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 215 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


Hawks 89-113 Knicks

BET: a_a_a_a overhawks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: anhkhotx overhawks domino 2000000 => if win: +3629000
BET: bensoo overhawks domino 2000000 => if win: +3820000
BET: byentrove overhawks tienlen 6700999 => if win: +12158962
BET: chemheo overhawks tienlen 7783750 => if win: +14123614
BET: cmty overhawks tusac 8306678 => if win: +15072467
BET: deadenheart overhawks phom 20000000 => if win: +36290000
BET: diemmyvt overhawks phom 2000000 => if win: +3629000
BET: donovan1975 overhawks lottery 1000000 => if win: +1910000
BET: donovan_1975 underknicks paigow 6000000 => if win: +11460000
BET: duy_seattle overhawks domino 20000000 => if win: +36290000
BET: emkhotx overhawks domino 8000000 => if win: +14516000
BET: ethan76 overhawks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: feilong_ky overhawks domino 20000000 => if win: +36290000
BET: hac_bip_ overhawks xep 10000000 => if win: +18145000
BET: hayde_toiyen overhawks lottery 14500999 => if win: +26312062
BET: haytraloiem overhawks tienlen 6500099 => if win: +11794429
BET: hetthuongroi overhawks domino 20000000 => if win: +38200000
BET: hoai_yeu overhawks domino 1000000 => if win: +1910000
BET: hoaiyeu overhawks tusac 1000000 => if win: +1910000
BET: hpdl1234 overhawks domino 20000000 => if win: +36290000
BET: huadianh overhawks lottery 15770999 => if win: +28616477
BET: jennifer_181 overhawks tienlen 9599185 => if win: +17417721
BET: khongyeudau underknicks tusac 1000000 => if win: +1910000
BET: lhontuongda overhawks tusac 3004557 => if win: +5451768
BET: mavs_0283 overhawks domino 6709998 => if win: +12175291
BET: minhminh5 overhawks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: minhphuongz overhawks domino 20000000 => if win: +38200000
BET: mua_chieu08 overhawks lottery 1000000 => if win: +1910000
BET: muachieu08 overhawks domino 1000000 => if win: +1910000
BET: nhi_ca overhawks domino 11936624 => if win: +21659004
BET: oooviai overhawks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: satan overhawks tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET: sig238 overhawks domino 1000000 => if win: +1910000
BET: so_nice underknicks domino 16290000 => if win: +31113900
BET: sss2112 overhawks lottery 2000000 => if win: +3629000
BET: stevenluong1 overhawks xep 4721404 => if win: +8566987
BET: tam_de overhawks domino 15956877 => if win: +28953753
BET: tanchaudao overhawks domino 20000000 => if win: +38200000
BET: tinh_ly_biet overhawks domino 20000000 => if win: +36290000
BET: tonitesocold overhawks tienlen 3000000 => if win: +5443500
BET: ufgml overhawks domino 7590644 => if win: +13773223
BET: wazzup underknicks domino 11535187 => if win: +22032207
BET: xa_xatham overhawks paigow 20000000 => if win: +36290000
BET: z_cobra_z overhawks tusac 2000000 => if win: +3629000

Number of bets: 45
Last modified on 2022/12/07 18:18 CST

<1>***<12> Betting ends, the winning bet is underknicks. Winning amounts credited to: so_nice wazzup donovan_1975 khongyeudau.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-08-2022 lúc 04:39 PM.
  #540  
Old 12-07-2022, 10:18 PM
NhatAnh's Avatar
NhatAnh NhatAnh is offline
Gameroom Staff
 
Tham gia ngày: Jun 2004
Bài gởi: 13,968
Default

TRAN 2 NBA 2022

GSW vs Utah

START: Sat Jan 00 00:00 AM CST 0000(~00:00 AM ngày 00 tháng 00 nam 0000 VN)
END:
Wed Dec 07 08:00 PM CST 2022 (~09:00 AM ngày 08 thang 12 nam 2022 VN)

Điểm chấp : Over/Under 223.5

Tỷ lệ cá cược :Over -110 Under -110
Tỷ lệ thắng : Over 1.9 Under 1.9

Bet 100000 cho Over sẽ thắng 190000
Bet 100000 cho Under sẽ thắng 190000

Với điểm chấp trong trận đấu này, nếu bạn bắt Over , bạn sẽ thắng khi tổng số điểm của hai đội từ 224 điểm trở lên. Nếu bạn bắt Under , bạn sẽ thắng nếu tổng số điểm của hai đội từ 223 điểm xuống.

Bet game được tính đến hết trận đấu (kết quả cuối cùng) .

Các bạn có thể vào trang Preview để xem : http://www.espn.com/nba/scoreboard

Các bạn vui lòng vào trang http://www.vinagames.com/bets2.txt để xem sau khi đã bet.

Kiểm tra để chắc chắn là tên mình có trong list bet game

Cách bet đã có hướng dẫn phía trên

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn


GSW 123-124 Utah

BET2: amazon overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: anhkhotx overgsw domino 2000000 => if win: +3629000
BET2: apache overgsw xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: arizona overgsw catte 9463000 => if win: +17170613
BET2: baole underutah xep 17470092 => if win: +33367875
BET2: bowser overgsw phom 14846000 => if win: +26938067
BET2: byentrove overgsw tienlen 7600999 => if win: +13792012
BET2: calamari overgsw tusac 16521000 => if win: +29977354
BET2: cmty overgsw tusac 11075571 => if win: +20096623
BET2: cohon overgsw lottery 12787000 => if win: +23202011
BET2: deadenheart overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: diemmyvt overgsw phom 2000000 => if win: +3629000
BET2: donovan1975 underutah lottery 1000000 => if win: +1910000
BET2: donovan_1975 overgsw tienlen 7000000 => if win: +12701500
BET2: duy_seattle overgsw domino 18337137 => if win: +33272735
BET2: duykhang overgsw xep 15143000 => if win: +27476973
BET2: emkhotx overgsw domino 7500000 => if win: +13608750
BET2: ethan76 overgsw tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: feilong_ky overgsw domino 15284047 => if win: +27732903
BET2: goma overgsw lottery 10778000 => if win: +19556681
BET2: hac_bip_ overgsw xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: hayde_toiyen overgsw lottery 17809999 => if win: +32316243
BET2: haytraloiem overgsw tienlen 7609999 => if win: +13808343
BET2: hoai_yeu underutah bigtwo 3333333 => if win: +6366666
BET2: hoaiyeu overgsw phom 1000000 => if win: +1910000
BET2: huadianh overgsw lottery 15670998 => if win: +28435025
BET2: kamikaze overgsw catte 20000000 => if win: +36290000
BET2: kevin overgsw blackjack 13040000 => if win: +23661080
BET2: khongyeudau overgsw tusac 1000000 => if win: +1910000
BET2: kun overgsw catte 10900000 => if win: +19778050
BET2: lhontuongda overgsw xep 12500000 => if win: +22681250
BET2: lilom overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: lkbangtam overgsw xep 5622448 => if win: +10201931
BET2: lkhang overgsw catte 20000000 => if win: +36290000
BET2: masieu overgsw phom 12316000 => if win: +22347382
BET2: mavs_0283 overgsw domino 7600099 => if win: +13790379
BET2: minhminh5 overgsw tienlen 20000000 => if win: +36290000
BET2: monaco overgsw catte 8451000 => if win: +15334339
BET2: monkey80 overgsw domino 20000000 => if win: +36290000
BET2: mua_chieu08 underutah lottery 1000000 => if win: +1910000
BET2: muachieu08 underutah bigtwo 3000000 => if win: +5730000
BET2: muco overgsw catte 12938000 => if win: +23476001
BET2: nevada overgsw lottery 11100000 => if win: +20140950
BET2: nike overgsw phom 11243000 => if win: +20400423
BET2: phungquan overgsw paigow 2000000 => if win: +3629000
BET2: poke overgsw tusac 20000000 => if win: +36290000
BET2: puma overgsw catte 10778000 => if win: +19556681
BET2: rendel overgsw blackjack 11519000 => if win: +20901225
BET2: sacrifice overgsw xito 8171000 => if win: +14826279
BET2: saka overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: sashimi overgsw catte 9294000 => if win: +16863963
BET2: satan overgsw tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: sayonara overgsw catte 11420000 => if win: +20721590
BET2: selfie overgsw lottery 11137000 => if win: +20208086
BET2: seven overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: shimano overgsw xep 12566000 => if win: +22801007
BET2: simba overgsw chinesepoker 20000000 => if win: +36290000
BET2: so_nice overgsw tienlen 17007445 => if win: +30860008
BET2: stevenluong1 overgsw tienlen 20000000 => if win: +38200000
BET2: sumo overgsw xito 10119000 => if win: +18360925
BET2: taco overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: tam_de overgsw domino 11967657 => if win: +21715313
BET2: tango overgsw catte 9730000 => if win: +17655085
BET2: tet2015 overgsw lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tet2016 overgsw lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tinh_ly_biet overgsw domino 18422624 => if win: +33427851
BET2: tinhkhoi overgsw xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: tommyly92 overgsw lottery 2000000 => if win: +3629000
BET2: tthuonglan overgsw xep 5152212 => if win: +9348688
BET2: ufgml overgsw xep 20000000 => if win: +36290000
BET2: vietphu80 overgsw paigow 20000000 => if win: +36290000
BET2: wasabi overgsw xito 20000000 => if win: +36290000
BET2: wazzup overgsw tienlen 17368268 => if win: +31514722
BET2: xa_xatham overgsw paigow 20000000 => if win: +36290000
BET2: yolo overgsw phom 20000000 => if win: +36290000
BET2: z_cobra_z overgsw lottery 2000000 => if win: +3629000

Number of bets: 76
Last modified on 2022/12/07 19:47 CST

<1>***<12> Betting2 ends, the winning bet is overgsw. Winning amounts credited to: seven bowser sumo vietphu80 byentrove phungquan tango xa_xatham duy_seattle saka lkbangtam hayde_toiyen tinh_ly_biet apache stevenluong1 muco tet2015 tet2016 satan feilong_ky wasabi shimano cohon selfie sacrifice donovan_1975 tthuonglan ...
<1>***<12> ...monaco kevin tommyly92 tinhkhoi diemmyvt nike so_nice z_cobra_z wazzup rendel ufgml arizona simba goma kun emkhotx calamari puma yolo masieu hac_bip_ anhkhotx lilom sayonara haytraloiem taco huadianh tam_de mavs_0283 duykhang lkhang kamikaze deadenheart cmty poke lhontuongda monkey80 hoaiyeu khongyeudau ...
<1>***<12> ...minhminh5 ethan76 sashimi amazon nevada.

thay đổi nội dung bởi: NhatAnh, 12-09-2022 lúc 03:50 AM.
Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:43 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.